Skip to main content

PATOLOJİ

 

Özofagus karsinomları için risk faktörleri

–     Diyet

–     Vitamin eksiklikleri: A, C, riboflavin, tiamin, pyridoksin

–     Eser element eksikliği: çinko, molibden

–     Mantar kontamine besinler: aflotoksin

–     Yüksek konsantre nitrit/nitrosamin alınımı

–     Yaşam sitili

­-     Sıcak yiyecek ve içecekler

–     Alkol

–     Sigara

–     Düşük sosyoekonomik seviye

–     Özofagus hastalıkları

–     Uzun süreli özofajit

–     Akalazia

–     Plummel Vilson sendromu

–     Genetik predispozanlar

–     Uzun süreli çölyak hastalık . Ektodermal displazi

–     Epidermolizis bülloza

Özefagus tümörleri ya lümene doğru ülserevejetan (en sık) -polipoid tipte büyür (%60 olguda) ya da duvarda infiltratif büyürler; tüm tiplerin ortak sonucu ise lümen­de daralmadır.

Hastaların %50’sinde (en sık tümör yerleşimi) tümörün çıkış yeri orta 1/3 özefagusdur.

Zengin lenfatikler nedeni ile hızla bölgesellenf nodları­na yayılır.

–     Üst 1/3 özofagus yerleşimli olgularda metastaz servi­kallenf ganglionlarına

–     Orta 1/3 yerleşimli olgularda metastaz paratrakeal ve trakeobronşiyal lenf ganglionlarına

–     Alt 1/3 yerleşimli olgularda gastrik ve çöliyak lenf gangliyonlarına öncelikle metastaz yapar. Serozanın bulunmaması nedeni ile lokal invazyon er­ken ve sıktır. Cerrahi sonrası sıklıkla lokal ve uzak nüks­ler izlenir.

–     Özofagusta adenokarsinomlar, Barrett zeminindeki displazik epitelden kaynaklanırlar. Distal (alt 1/3) özofa­gustan çıkarlar ve sıklıkla midenin kardiasına invaze olurlar. 50’li yaşlarda ve erkeklerde sık izlenirler. Mikros­kobik olarak tipik müsin üreten glandüler karakterde adenokarsinomlardır.

 

Adenokarsinom makanizmasıÖzofagus 1/3 alt kısımSkuamöz epitel¯Reflünün başlaması¯Kronik reflü özofajit¯Glandüler metaplaziGoblet hücreleri¯Reflünün devamı

Glandüler epitelde displazi

¯

Reflünün devamı

intramukozal karsinom

¯

Reflünün devamı

Adenokarsinom

Özofagus karsinomlarında klinik: Özofagus karsi­nomları sinsi tümörlerdir.

Disfaji (sıklıkla ilk klinik bulgudur), aşırı kilo kaybı, ano­reksi, güçsüzlük ilk bulgulardır.

Tanı endoskopi ve biyopsiyle konulur; görüntüleme yön­temleri (baryumlu grafi gibi) ile kesin tanı konulamaz.

 

Özofagustan kaynaklanabilen habis tümörler;

     Skuamöz hücreli karsinom, en sık malign tümör

     Adenokarsinom; alt 1/3’ün en sık habis tümörü, Barret sonrası

–     Habis malenom

–     Küçük hücreli karsinom

–     Habis stromal tümör

Unutulmaması gereken özofagus gibi skuamöz epitel ile döşeli mukozal yüzeylerden bazal hücreli karsinomun  çıkmadığıdır.

5. MİDE HASTALIKLARI

Konjenital gastrik anormallikler

Pilor Stenozu

Hipertrafik pilor stenozu; erkeklerde anlamlı ölçüde sık izlenen (özellikle ilk erkek çocuk; E/K:3/1), multifaktöri­yal geçişli, pilorik düz kasta muskuler hipertrofi ile ka­rakterize obstrüktif bir hastalıktır. Yaklaşık sıklığı 200 canlı doğumda birdir.

Yenidoğanda (2-3 haftalık bebeklerde) persistan, safra içermeyen kusma klasik semptomdur.

Muayenede duodenal bölgede ovoid palpabl kitle sapta­nır (olive; zeytin tanesi).

Pilor stenozunun sık izlendiği durumlar: Turner sendro­mu, trizomi 18 (Edward sendromu) ve özefageal atrezi olgularıdır.

Kazanılmış pilor stenozu; sıklıkla peptik ülsere bağlı (ü\­serin fibrozis ile iyileşmesinin bir sonucu) bir komplikas­yon olarak izlenir.

 

Diafragma hemisi

Diaframdaki defektten mide ve karın içi organlarının to­raks boşluğuna geçmesidir. Yeni doğanda akut solu­num zorluğu ile seyreden ölümcül bir hastalıktır.

 

Gastrik heterotopi

Mide mukozasının; pankreas, özofagus ve ince bağırsak mukozasında ektopik adalar halinde bulunuşunu tanım­lar. Olgular sıklıkla asemptomatiktir. Bazı erişkinlerde anormal yerleşimli peptik ülser oluşumuna neden olabi­lir. Meckel divertikülünde saptanan ektopik mide muko­zası güzel bir örnektir.

 

Gastritler

Gastrik mukozanın enflamasyonunu tanımlar.

Akut gasrtrit: Sıklıkla geçici, akut mukozal enflamatuar

bir proçestir. Mukozada nötrofil infiltrasyon u ile karak­terizedir.

Enflamasyona, yüzeyel mukozal epitelde yaygın multipl erezyonlar ve takiben kanama tabloya eklenebilir; bu durum akut erozif gastrit olarak bilinir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir