Skip to main content

PATOLOJİ

b-   Portal ven obstrüksiyonu: Karın ağrısı, prehepatik portal hipertansiyon ve özefagus varisleri gelişimi izlenir. Asit; barsaklarda konjesyon ve enfarkt gelişebilir. Karaci­ğer parankiminde hasar minimaldir.

Portal venin ekstrahepatik dallarındaki tıkanmanın nedenleri: Peritoneal sepsis, abdominal karsinomların lenfatik metastazları, pankreatit, postoperatif tromboz­lar, Banti sendromu.

Banti sendromu portal venin subklinik trombozu ne­onatal omfaliti takiben oluşur, fibrotik, rekanalize vaskü­ler bir kanal izlenir)

Porta i venin intrahepatik dallarının tıkanması enfarkta değil kızıl-mavi görünümlü staza yol açar (Zahn enfark­tı). Hepatoselüler atrofi, konjesyone sinuzoidler izlenir. Primer ve metastatik karsinomlar bu tip obstruksiyonla­ra neden olabilir.

Karaciğer içinde kan akımı bozuklukları: En sık intra­hepatik tıkanma nedeni sirozdur. Orak hücreli anemi, DiK, eklampside de izlenir.

Pasif konjesyon ve sentrilobüler nekroz: Sağ kalp yetersizliği sonrası karaciğer konjesyonu yavaş yavaş sentrilobüler hepatositlerde atrofiye yol açar. Ağır olgu­larda santral bölgedeki hepatositler nekroza gider. Nadi­ren tablo kardiyak siroza ilerler.

 

Peliozis hepatis

Primer sinuzoidal dilatasyonla karakterizedir. ilerlemiş pelioziste klinik bulgu yoksa da ölümcül kanama ve he­patik yetersizlik nedeni olabilir. Anabolik steroidlerin na­diren de oral kontraseptif ve danazol kullanımı ile oluşa­bilir.

 

Karaciğerden kan çıkışının engellendiği durumlar

Hepatik ven trombozu (Budd-Chiari Sendromu)

Hepatik venin akut ve genellikle fataloklüzyonudur. Komple tıkanma izlendiğinde abdominal ağrı, kara­ciğerde büyüme, asit gelişimi, hafif sarılık, üçüncü zon­dan başlayan ve hızla ilerleyen karaciğer nekrozu, ful­minan hepatit gelişimi ve hızla karaciğer yetersizliği gelişimi ve ölüm izlenir.

Karaciğer parankiminde ağır sentrilobuler konjesyon ve nekroz görülür.

Sıklıkla inkomple tıkanma söz konusudur. Tablo total tı­kanmaya benzer ama yavaş gelişir. Asit, splenomegali, porta i hipertansiyon ve karaciğer yetersizliği görece uzun sürede gelişir. Karaciğer konjesyon nedeni ile bü­yür ve Gliason kapsülü gerildiği için ağrı oluşur. Yavaşgelişen tıkanmalarda sentrilobüler fibrozis ön plandadır.

Sıklık sırasıyla polisitemia vera (miyeloproliferatif has­talıklar), gebelik, postpartum periyodda, oral kontrasep­tif kullanımı ile paroksismal nokturnal hemoglobinüri ve intraabdominal kanserlerle bir arada görülür (özellikle hepatoselüler karsinamda). Vakaların %30’u idiyopatik­tir.

 

Karaciğerde dolaşım bozuklukları;
Hepatik ven -Hepatik ven çıkış darlığı  –Hepatit ven  trombüsü  (Budd-Chiari  sendromu)-Veno-oklusive  hastalık – Asit- Hepatomegali- Abdominal ağrı- Transaminazlarda artış- Sarılık
İntrahepatik kan akımında  bozulma  – Siroz- Sinüzoid oklüzyonu- Sistemik  dolaşım  bozukluğu – Asit (sirozda)- Özofagus varisleri  (sirozda)- Hepatomegali- Transaminazlarda artış
Karaciğere  kan girişinde  bozulma  – Hepatik artere bası- Portal vene bası- intra ve  ekstrahepatik tromboz – Özofagus varisleri- Splenomegali- intestinal konjesyon
 

 

 

 

Veno-okluziv hastalık

Kemik iliği transplantını takiben birkaç hafta içinde izle­nir. Allojenik transplantlarda %25 görülür. Mortalite %30′ dur. Küçük hepatik venler subendotelyal şişme ve ince retiküler kollajen birikimiyle tıkanır.

Transplant öncesi radyoterapi ve kemoterapi ile oluşan endotel hasarına bağlı olduğu düşünülüyor. Akut vaka­larda ağır sentrilobüler konjesyon ve hepatoselüler nek­raz görülür.

 

Karaciğerin tümör ve tümör benzeri lezyonları

Karaciğerde en sık görülen tümörler metastatik karsi­nomlardır. Sindirim sistemi (özellikle kolon), akciğer ve göğüs kanseri listenin başındadır.

–     Akciğer karsinomu (özellikle küçük hücreli)

     Meme karsinomu

–     Kalın barsak karsinomu

     Pankreas karsinomu

Masif hepatomegalinin en sık nedeni metastazlardır. Özellikle küçük hücreli akciğer karsinamunun karaciğer metastazı karaciğeri her gün bir parmak büyütebilir.

 

Karaciğere en sık metastaz yapan tümörler

Kan yolu ile metastazlarını direkt karaciğere yapan tü­mörler vena portanın akımı üzerindeki tümörler özellik­le de kolon tümörleridir.

Hepatik kitleler, altta yatan siraz gibi bir hastalık varsa ve özellikle tek kitle ise primer, multipl ise metastatik olarak değerlendirilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki hemakromatozis ve tirazinemi tip 1 gibi yüksek oranda hepatosellüler karsinama dönme riski taşıyan tablolarda multipl hepatosellüler karsinam başlangıcı izlenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir