Skip to main content

PATOLOJİ

Buna bağlı olarak 5 yıllık sağkalım dudak karsinomların­da %91 ‘ken dil ve ağız tabanı karsinomlarında %30’dur.

Dudak karsinomları erken tanı almaları ve kolay, geniş eksize edilebilmeleri nedeniyle klinikte diğer oral kavite karsinomlarından daha iyi prognozludur.

 

Ameloblastom

Odontojenik epitel kaynaklıdır, sıklıkla kistik, yavaş büyü­yen, lokal agresif karakterde, genellikle 3-4. on yılda saptanan selim bir tümördür.

Klinik açıdan anlamlı en sık izlenen odontojenik tü­mördür. Ameloblastom bifazik karakterde bir tümör olup habis formları da vardır.

 

Odontoma

Sayısalolarak en sık izlenen odontojenik tümördür; ancak klinikte prognozu etkileyecek bir anlam taşımaz­lar. Odontojenik epitelden kaynaklanırlar, bol enamel ve dentin depolanımı içerirler.

Olasılıkla gerçek bir tümörden çok bir hamartom olduk­larına inanılmaktadır.

 

Odontojenik tümörlerin histlojik sınıflanmaları

1-   Odontojenik epitelyum kaynaklı tümörler

Selim

–     Ameloblastom

–     Kalsifiye epitelyumiyal odontojenik tümör (pindborg tümörü)

Hamis

–     Ameloblastik karsinom

–     Habis ameloblastom

–     Berrak hücreli odontojenik karsinom

 

2-   Odontojenik ektomezankim tümörleri

–     Odontojenik fibroma

–     Odontojenik miksoma

–     Sementoblastom

 

3-   Odontojenik epitelyum ve odontojenik ektomeznkim tümörleri

Selim

–     Ameloblastik fibroma

–     Ameloblastik fibro-odontoma

–     Adenomatoid odontojenik tümör

–     Kompleks odontoma

–     Kompaund odontoma

Habis

–     Ameloblastik fibrosarkom

 

3. TÜKRÜK BEZİ HASTALIKLARI

 

Siyaladenitler

Major tükrük bezlerinde enflamasyon viral (kabakulak, parainfluenza, influenza, CMV, EBV, HIV), bakteriyel (sıklıkla ağır hastalıklar ve taşa sekonderdir; en sık Staf. aureus etkendir. Tükrük bezi duktuslarında taş en sık olarak submandibular bezin duktusunda izlenir) otoim­mün (Sjögren) kaynaklı olabilir.

 

Tükürük bez i tümörleri

Tükürük bezi tümörlerinin %65-80’i parotisten (en sık), % 1 O’u submandibüler glanddan, geri kalanlar minör tükrük bezinden çıkar.

Parotis tümörleri büyük olasılıkla (%70-80) selim, (%30 habis), submandibuler tümörler %60 selim (%40 habis) ve minör tükürük bezi tümörlerinin %50 si selim (%50si habis)dir.

Sonuçta submandibular ve minör tükürük bezi kitleleri­ne habis tümör çıkma olasılığı yüksek olduğu için hızla tanı konulmalıdır.

Tükürük bez i tümörleri E/K oranı :1/1 ve sıklıkla 6-7. on yıl­da tanı alırlar.

Tüm tükürük bezleri ve parotisin en sık tümörü selim ple­omorfik adenom (miks tümör) dur.

İkinci sırada papiller kistadenolenfomatozum (Warthin tm) bulunur. Bu iki tümör tüm tükürük bez i tümörlerinin %65’ini oluştururlar.

Tüm tükürük bezleri ve parotis bez i kaynaklı en sık primer habis tümör; mukoepidermoid karsinomdur ve ikinci sı­rada adenokarsinom (NOS) bulunur.

Minör tükürük bezlerinin en sık habis tümörü ise adenoid kistik karsinomdur.

 

Miks tümör (pleomorfik adenom)

Tükürük bezlerinin en sık tümörüdür.

Sıklıkla 30-50 yaş arası izlenen, selim seyirli, yavaş büyüyen, kapsüllü tümörlerdir. Sıklıkla yüzeyel parotiste, ağrısız, iyi sınırlı kitleler olarak görülürler ve tanı anında sıklıkla 5cm’nin altındadırlar.

Kapsüllü oldukları için cerrahi olarak kolayca çıkarılırlar (fa­siyal sinire dikkat edilerek) % 10 nüks gelişebilir.

Mikst tümör, selim ve bifazik bir tümördür. Tükürük bezi duktus epitel hücresi ya da myoepiteliyal hücreden köken alır. Histolojik yapı çok komponentlidir, miksoid stroma, kondroid görünümlü alanlar ve duktus epitelinin farklı dife­ransiasyon alanlarını içerir.

Mikst tümörde habis transformasyon 10-20 yıl beklemiş, çıkarılmamış tümörlerde görülebilir (15 yıl bekleyen tümör­lerde habisleşme % 10 civarındadır).

Parotisteki mikst tümörlerin % 15\ submandibular gland­lardaki mikst tümörlerin %40’1 habisdir.

Habis mikst tümör geliştiğinde 5 yıllık sürvi %30-50 civarın­dadır ve en sık metastazını bölgesellenf nodlarına yapar.

Warthin tümörü (papiller kistadenolenfoma)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir