Skip to main content

PATOLOJİ

Hodgkin hastalığında klinik: Bütün Hodgkin hastaları klinikte lenf nodunda ağrısız büyüme ile karakterize­dir. En sık etkilenen lenf nodu grubu (bütün tiplerde) servikal bölgedir.

Hodgkin olguları 10-20 yaş arası ve 50 yaş üstü olarak iki yaş piki yapar.

Genç yaş ve düşük stage olgularda prognoz iyidir.

Hodgkin hastalığına eşlik eden sistemik bulgular ateş ki­ lo kaybı, kaşıntı ve anemidir. Bunlar “B semptomları” olarak da bilinir.

 

Hodgkin lenfoma tiplerinin ayırıcı tanısı
Tanı Orjin alınan hücre Genotip Klinik
Lenfositten fakir tip Germinal merkez veya postgerminal merkez B lenfosit %70’den fazlasında EBV eşlik eder Yaşlı erkek, HIV pozitif kişilerde sık, orta derecede agresif pleomorfik tip RS hücreleri
Lenfositten baskın tip Germinal merkez veya lostgerminal merkez B lenfosit EBV ile ilişkisiz Genç-orta yaşlı erkek, servikal ve aksiler lenfadenopati, yavaş seyir patlamış mısır; LH tipi RS hücreleri
Lenfositten zengin tip Germinal merkez veya postgerminal merkez B lenfosit %40’ ında EBV eşlik eder Erkeklerde çok sık, lenfadenomegali ile başlar, orta derecede agresif klasik baykuş yüzü tipi RS hücreleri
Mikst sellüler tip Postgerminal merkez B lenfosit %70’inde EBV eşlik eder Erkeklerde çok sık, lenfadenomegali ile başlar, orta derecede agresif klasik baykuş yüzü tipi RS hücreleri
Nodüler Germinal merkez veya lostgerminal merkez Blenfosit Nadiren EBV ile beraberlik Genç kadınlarda mediastinal kitle ile sık, orta derecede agresif laküner tip RS hücreler
Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomaların klinik stage’lenmesi (Ann Arbor sınıflaması)
StageII II III  IV Hastalığın yaygınlığıTek bir lenf düğümü bölgesinin tutulması (I)Tek bir ekstralenfatik organ ya da dokuda tutulum (IE)Diyaframın aynı tarafında iki ya da daha fazla lenf düğümü bölgesinin tutulması (II)Beraberinde ekstralenfatik organ ya da dokuda tutulumun bulunması (IIE)Diyaframın her iki tarafında lenf düğümlerinin nodlarının tutulması (III)Beraberinde ekstralenfatik organ ya  da dokuda tutulumun bulunması (IIIE)Her ikisinin birlikte bulunması (IIIES)Lenfatik tutulumun olduğu ya da olmadığı durumda mültipl ya da yaygın odaklar halinde ekstralenfatik organ ya da dokuda tutulumun bulunması
   

 

Prognoz ve kür olasılığı histolojik tipten ziyade, hastalı­ğın stage’ine bağlıdır. Stage 1 A ve 2A olgularda 5 yıllık sürvi % 100 dür, 4A ve 4B’de ise %50’dir. Bugün için toplamda Hodgkin’de %80 kür elde ediliyor.

Hodgkin hastaları radyoterapi ve kemoterapi alıp uzun sürvi gösterdikleri için sekonder habasetlerin gelişimi için adaydırlar, olası en sık gelişen ikincil habasetler, lö­semi, akciğer karsinomu, melanoma ve diğer NHL lar­dır. (insanda sadece radyoterapi ile kür elde edilebilen habasetler, nazofarenks karsinomu, seminoma ve Hodgkin lenfomadır)

 

Hodgkin lenfoma sınıflaması
Nodüler sklerozan –   Sıklıkla laküner tip RS hücreleri, arada diagnostik RS hücreleri saptanır–   Arka planda T lenfosit, eozinofil, mokrofaj ve plazma hücre infiltrasyonu bulunur–   Lenf düğümleri fibröz bantlar ile nodüllere bölünür–   RS hücreleri CD15(+), CD30(+), EBV(-) –   Tanı anında sıklıkla  stage 1 ve 2’dir–   Sıklıkla mediasten tutulumu saptanır–   Genç erişkin yaş grubunda  saptanır–   K = E
Mikst selüler   Çok sayıda mononükleer ve diagnostik RS hücreler saptanır   Arka planda T lenfosit, eozinofil makrofaj ve plazma hücre infiltrasyonu blunur–   RS hücreleri CD15(+), CD30(+), %70 olguda EBV(+) –   Tanıda olgularının %50’den fazlası stage 3 ve 4   Eñ K–   Bifak yaş grubu (genç erişkin ve  55 yaş üstü erişkinlerde)
Lengfositten Zengi –   Çok  sayıda mononükleer ve diagnostic RC hücreleri saptanır–   Arka planda T lenfosit hücre infiltrasyonu bulunur–   RS hücreleri CD15(+), CD30(+), %40 olguda EBV(+)   Nadir izlenir.   Sıklıkla yaşlı kişilerde izlenir
Lenfositten fakir –   Retiküler varyant, sıklıkla diagnostik RS hücreleri izlenir ve yama tarzı reaktif hücreler bulunur difüz fibroz varyant, hiposelüleri ve az sayıda  reaktif hücreler   RS hücreleri CD15(+), CD30(+), sıklıkla EBV(+)   Nadir izlenir.   Sıklıkla yaşlı erkeklerde ve HIV pozitif kişilerde izlenir   Olgular tanı anında ileri evrededir.
Lenfositten Baskın   Sıklıkla LH (patlamış sınır) tipi RS hücreleri–   Arka planda foliküler dendritik hücreler ve reaktif B hücre infiltrasyonu bulunur.–   RS hücreleri CD20(+), CD15(-), CD30(-), EBV(-) –   Nadir izlenir.–   Genç erkeklerde servikal veya  aksiler lenfadenopati–   Mediastinal
     

Hodghin’de kötü prognoz kriterleri;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir