Skip to main content

PATOLOJİ

d-   Plak içine kanama sonucu (yeni gelişen damarlardaki kanama sonucu) üzerindeki epitel kaybedilir, ülser olu­şur. Duvar içi kanama aynı zamanda arter cidarını da zayıflatır lümen içi damarlarda anevrizma gelişime ne­den olur. (abdominal aort anevrizması gelişimi).

●    Ateromlar ve intimal yastıkların en sık izlendiği yerler arterlerin dallanma noktaları ve ağızlarıdır.

●    Komplikasyonlu plakların en sık izlendiği yerler; proksimal koroner arter; karotisin büyük dalları, Willus polgonu, abdominal aorti alt ekstremite damarları, renal ve mezenterik arterlerdir.

●    Yap çizgilerinin en sık izlendiği yerler; torasik aorta ve koroner arterler.

Ateroskleroz gelişiminde rol alan lipitler:

Nötrallipidler; kolesterol esterleri ve trigliseridlerden oluşur.

Polar lipid tanımlaması: kolesterol ve fosfolipidleri tanım­lar.

Apoprotein tanımı lipoprotein molekülünün protein komponentini tanımlar.

Pankreatit hastalarında kan trigliserid seviyelerinin artması nedeni ile ateroskleroz gelişimine meyil söz konusudur.

Lipoproteinler molekül dansitelerine göre 5 alt gruba ayrılırlar:

a- Şilomikronlar: içerdiği majör apoproteinler; C, A 1, A2, B48.

b- VLDL: Çoğunluğu trigliseridden oluşur; içerdiği majör apoproteinler; C, E, B48

c- lDL: içerdiği majör apoproteinler; E, B 100

d- LDL: Kötü kolesterol; total serum kolesterolünün %25’i; içerdiği majör apoprotein: B 100

e- HDL: iyi kolesterol; total serum kolesterolünün % 75’i; içerdiği majör apoprotein: A 1, A2

 

Ateroskleroz İçin Risk Faktörleri

Majör risk faktörleri

a)   Kontrol edilemeyen faktörler

●    Yüksek yaş (erkekler için 45 üstü; kadınlarda 55 yaş üstü)

●    Erkek cinsiyeti

●    Pozitif aile hikayesi

●    Genetik anormallikler; dislipidemi (HDL’de azalma, LDL ve trigliseridlerde yükselme)

b)   Kontrol edilebilen faktörler

●    Hiperlipidemi

●    Sigara kullanımı

●    Diabetes mellitus

Belirsiz risk faktörleri

●    Şişmanlık

●    Sedanter yaşam (fiziksel inaktivite)

●    Postmenopozal östrojen defisiti

●    Yüksek karbonhidrat alınımı

●    LP Lipoprotein (a)

●    Katılaştırılmış (trans) doymamış yağ alımı

●    Chlamydia pneumoniae

●    Yüksek kan homosistein seviyeleri

●    Kanda yüksek ürik asit seviyeleri

●    Oral kontraseptifler

 

 

Ateroskleroz risk faktörlerinin mekanizmaları
Durum Mekanizma
Erkek cinsi (menopoz sonrası kadınlar) Östrojenin LDL düşürücü etkisinin olmaması, östrojenin karaciğer LDL reseptör sayısını artırması
İskemik kalp hastalığı yönünde aile hikayesi Olasılıkla mültigenik mekanizmalar
Primer hiperlipidemi Lipoprotein lipaz defisti (tip I), LDL reseptör bozukluğu (tip IIa), anormal apoprotein E (tip III), apoprotein C defisiti (tip V); Tip IIb ve tip IV’ün nedeni bilinmiyor
Sekonder hiperlipidemi Diüretikler, b-adrenerjik droglar, aşırı alkol alınımı ile dolaşımdaki trigliseridlerin artması
Sigara kullanımı Damar endotelinde karbon monoksit tarafından uyarılan hipksik hasar
Hipertansiyon Artmış doku stresi ve endotel hasarı
Diabetes mellitus (tip 1 ve 2) Dolaşımdaki LDL’nin hepatik tutulununun azalması, kollajenin artmış glikozilasyonu, damar devarlarında LDL bağlanmasının artması
Şişmanlık (özellikle abdominol şişmanlık) Değişken etki; tip 2 diyabet nedeni olabilir, hipertrigliseridemi, hiperolesterolemi, hipertansiyon gelişme olasılığında artma
Nefrotik sendrom Karaciğerde lipidler ve lipoproteinlerin üretiminde artma
Hipotiroidi Karaciğerde LDL reseptörlerinin yapımı azalmıştır.
Plazma homosisteininde artma Değişken etki; homosistein olasılıkla aşırı H2O2 üretimine yol açar bu da serbest oksijen radikal hasarı yapar ve oksidizel LDL formasyonunu uyarır.
 

 

d- LDL: Kötü kolesterol; total serum kolesterolünün %25’i; içerdiği majör apoprotein: B100

e- HDL: İyi kolesterol; tota serum kolesterolünün %75’i içerdiği majör apopratein: A1, A2

LDL = Total kolesterol – HDL – trigliserid/5

Kan LDL kolesterol seviyesini düşürenler: Diyet, egzer­siz, ilaçlar (resinler ve HMG KoA redüktaz inhibitörleri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir