Skip to main content

PATOLOJİ

b-   Poliartiküler tip: 5’den fazla eklem tutulumu ile ka­rakterizedir. Bazı olgularda RF pozitifliği saptanır ki bun­larda ağır artrit ve subkutan nodüller tabloya eklenir.

c-   Sistemik (Stili hastalığı) varyant: Akut febril bir tablo ile başlayıp, lökositoz (15000-25000 /ml), he­patosplenomegali, lenfadenomegali ve deri döküntüleri gibi sistemik bulgular içerir (klinikte lösemi/lenfoma ve enfeksiyonlar ile karışır). ilk altı ay sonrası sistemik bul­gular geriler ve hastalık ekleme lokalize olur. Sıklıkla RF ve ANA negatiftir. %70-90 hastada düzelme gerçekleşir­ken sadece % 10 olguda kalıcı eklem deformitesi ger­çekleşir.

 

Spondiloartropatiler

Spondiloartropatilerin dört karakteristik örneği vardır:

 

Spondilartropatilerde izlenen karakteristik bulgular

●    Enflamasyonun sinovyada değil, kemiğe tutunan ligamentlerde başlar ve sıklıkla ankloza neden olurlar.

●    Sıklıkla periferik enflamatuar artropatiye ek olarak sakroiliyak eklemin tutulması

●    RF ün bulunmaması

●    HLA-B27 ile beraberliğidir

 

Ankilozan spondilit (Marie-Strümpell hastalığı)

Özellikle sakroiliak eklemi tutan kronik enflamatuar bir eklem hastalığıdır. %90 olguda HLA-B27 pozitiftir. Er­keklerde, kadınlardan daha sıktır.

Hastalık kronik sinovit ile eklem kıkırdağını yıkar ve ek­lemde ankiloz gelişimi ile sonlanır.

Tendinoligamantöz enflamasyon uzun sürede fibröz ve kemiksi ankiloza neden olur (bambu kamışı vertebra), ağır spinal immotilite gelişir.

Karakteristik klinik kronik ve progresif sırt ağrısıdır. 1/3 olguda periferik eklemler (kalça, diz, omuz) etkilenir. Göğüs kafesi hareketlerinde azalma sonucu rekstriktif akciğer hastalığı gelişir. Ayrıca anterior üveit, aortit, kalp bloğu ve amiloidoz gelişebilir.

 

Reiter sendromu

Artrit, non-gonokokal üretrit ya da servisit ve konjunkti­viti içeren bir triaddır. Genç yaş erkekler de sık izlenir. %80 olgu HLA-B27 pozitiftir. Enfeksiyonu takiben geli­şen bir otoimmün hastalıktır. Sıklıkla kronik tekrarlayan alt ekstremite kronik oligoartriti formundadır.

 

Enteropatik artrit

Sindirim kaynaklı: şigella, salmoneıla, yersinia ve camp­lobakter en iyi nedenlerdir. Ülseratif kolit ve Crohn has­talığında da izlenir. Enfeksiyondan birkaç hafta sonra başlar, eklem tutukluğu ve sırt ağrısı ilk bulgulardır. En sık tutulan eklemler dirsek, diz ve ayak eklemleridir. Diji­tal tendon sinoviti, parmakta sosis parmak görünümüne neden olur. Hastalarda HLA-B27 pozitiftir.

Ülseratif kolitte en sık saptanan ekstraintestinal bulgu artrittir ve en sık tutulan eklem diz eklemidir. Ancak HLA-B27 pozitif olgularda tabloya sakroileit eklenir.

 

Psöriyatik artrit

Psöriyazislilerin %5’ini oluşturur. Genellikle 35-45 yaş arası, el ve ayağın distal interfarengeal eklemlerinde asi­metrik tutulumla başlar. Psöriasisde en sık tutulan ek­lem distal interfarengeal eklemdir ancak kişide HLA-B27 pozitif ise tabloya sakroileit eklenir.

 

Spondilartropatilerin ayırıcı tanısı
Özellik Ankilozan spondilit Reiter sendromu Psöriatik artrit Enflamatuar barsak hastalığına eşlik eden spotdilit Reaktif artropati
HLA-B27SakroileitPeriferik eklemlerÜveitKonjunktivitÜretritDeri tutulumuMukozal tutulum %95DaimaSıklıkla alt ekstremite++—- %80SıklıklaSıklıkla alt ekstremite++++++ %20-50SıklıklaSıklıkla üst ekstremite+–++- %50SıklıklaSıklıkla alt ekstremite+—+ %80SıklıklaSıklıka alt Ekstremite+-+/–+
 

 

Sosis parmak oluşturabilir ve büyük eklemleri de tutabi­lir. Histolojik yapı RA’e benzer, zamanla ankiloz gelişir. Ağır eklem hasarı ile karakterizedir.

 

Sjögren sendromu

Kuru göz (keratokonjunktivitis sicca) ve kuru ağız (kse­rostomi) ile karakterize hastalık olup, lakrimal ve tükrük bezlerinde otoimmün yıkımın sonucudur. Olguların %90’1 40-60 yaş arası bayanlardır.

a-   İzole hastalık (primer form) sadece lakrimal gland ve tükrük bezlerini tutar. HLA DR3 ile ilişkilidir. Klasik bul­gulara ek olarak deride raynaud fenomeni, lökositoklas­tik vaskülit, akciğerde interstisyel fibrozis, tubülointers­tisyel nefrit, periferik nöropati, hafif artrit ve vaskülit ek­lenebilir.

b-   Sekonder hastalık tablosunda, beraberinde başka bir otoimmün hastalık ile birlikte bulunmasını tanımlar. Bü­yük sıklıkla RA (en sık eşlik eden otoimmün hastalık), daha az oranda SLE, polimiyozit veya skleroderma eşlik eder. HLA DR4 ile ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir