Skip to main content

PATOLOJİ

Lokal immün kompleks hastalığı (Arthus reaksiyonu): immün kompleksierin fokaloluşumu veya depolanımı so­nucu lokalize doku vasküliti ve fibrinoid nekroz gelişir. Deneyselolarak oluşturulur ya da büyük kompleksierin çökmesi ile oluşur.

Ağır nekrotizan vaskülit, yoğun nötrofil birikimi, deneysel olarak cilt içine enjeksiyon yapılan bölgede görülür Hiperakut transplant rejeksiyonu bu tip bir reaksiyondur (bazı yazarlar bu tip redieri tip 2 aşırı duyarlılığın örneği olarak kabül ederler).

 

Tip 4 aşırı duyarlılık (hücresel yanıta bağlı) reaksi­yonları

Spesifik olarak enfeksiyoz ajanlara karşı duyarlı hale ge­len T lenfositlerince geliştirilen, antijeni yok etmek için antikor üretilmeden sadece hücresel immünite ikullanı­lan yanıtı tanımlar. İki alt tipi vardır:

Granülom (gecikmiş tip aşırı duyarlılık)

CD8+ T lenfositlerince gelişen sitotoksite.(T hücresine bağlı hücresel sitostasite)

 

Gecikmiş tip aşırı duyarlılık

iltihabi reaksiyonlarda antijen sunma yeteneğindeki makrofajlar, fagosite ettikleri antijeni class 2 MHC üze­rinden CD4+ T yardımcı hücrelerine sunması sonrası; CD4+ T hücreleri antijenin yapısına ve karakterine göre gelişecek iltihabı granülom yönüne kaydıracaksa, IFN-¡ ve IL-2 üretir.

Özellikle IFN-¡ monositlerin kandan olay yerine gelmele­rini, prolifere ve aktive olmalarını sağlar. Makrofajlar epiteloid nitelik kazanarak granülomu oluştururlar.

Granülom, tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonunun gecikmiş tip aşırı duyarlılık tipinin karakteristik yapısıdır.

 

Granülom gelişimi ile giden her durum gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonunun bir örneğidir; M. tüberkülozis, mantar, protozoa ve parazitlere karşı gelişen granülo­matöz iltihaplar, ayrıca kontakt dermatit ve graft rejek­siyonu (akut hücresel red) bu tablo için örneklerdir.

 

 

 

 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (özet)
İmmün mekanizma Hasarın mekanizması Örnek hastalık
Tip 1; allerjik Ig E antikorları, eozinogiller ve mast hücreleri Mast hücre mediyatörlerinin salınımı vasküler dilatasyon, ödem, düz kas kontraksiyonu, müküs üretimi, inflamasyon Atopik astımAtopik dermatitSaman nezlesiBöcek sokmasıAnafilaksi
Tip 2; Sitotoksik Hücre yada doku üzerinde sabit bir antijene karşı gelişen IgG antikorları (in-situ immün kopleksler) a-   Kopleman aktivasyonu ile gerçekleşen reaksiyonb-   Sadece antikor ile gerçekleşen reaksiyonc-   Antireseptör antikorlar ile gerçekleşen reaksiyon Eritroblastosis fötalisYanlış kan transfüzyonuGood Pasture sendorumuPernisiyüz anemi Tümöre karşı red reaksiyonuMyasthenia gravis
Tip 3; İmmune kompleks Soluble immune kompleksler, kompleman aktivasyonu (dolaşan kandaki immün Kompleksler) Fibrinoid nekroz ile giden vaskülitGlomerülonefritArtrit(Lokalize tip 3 reaksiyonu;Arthus reaksiyonu) GlomerülonefritlerSLESerum hastalığıPoststreptokoksik glomerülonefrit
Tip 4; hücresel cevap Antikor kullanılmadan gelişen hücresel immün cevap; a-   Gecikmiş tip aşırı duyarlılık (granülom gelişim)b-   Sitotoksik tip aşırı duyarlılık (CD8+ T lenfosit reaksiyonu) TüberkülozSarkoidozKontakt dermatitViral hastalıklar
Tip 5; uyarıcı antikorlar Hormone reseptörlerini uyaran antikorlar Hormon üretimlinin artışı Basedow-Graves
Not: Tip 5 aşırıduyarlılık her kitap tarafından kabul edilemez ve tip 5 olmadığında Basedow Graves tip 2 aşırı duyarlılığın bir örneğidir
 

 

Granülom, kronik iltihabın bir örneğidir ve öldürüle­meyen bakterilerin ve yok edilemeyen yabancı maddele­rin sıkıca paketlenmiş makrofaj topluluğu içinde hapse­dilerek sınırlandırılması vücutta dağılımının engellenmesi amacı ile gelişen bir reaksiyondur ve fibrozis ile iyileşir.

Bu tabloya gecikmiş tip aşırı duyarlılık adının verilmesi­nin nedeni, granülom gelişiminin antijenle karşılaşılma­sından 8-12 saat sonra başlaması ve 24-72 saatte pik oluşturması nedeniyledir.

 

T hücresine bağımlı sitotoksisite

Viral enfeksiyonlar, tümör ve greft rejeksiyonu sırasında CD8+ sitotoksik T hücreleri tarafından class 1 MHC ler kullanılarak oluşturulan sitotoksik bir reaksiyondur.

Tipik olarak virüsü taşıyan bir hücre virüse ait bir parti­külü MHC class 1 molekülü ile yüzeyine çıkarır ve CD8+ T hücreleri tarafından, bu hücrede class 1 ‘de ki değişim saptanır. CD8+ T hücresi direkt olarak virüs taşıyan hüc­reyi yıkar; bu reaksiyon T hücresine bağlı sitotoksisitenin tipik bir örneğidir; antijeni taşıyan hücre yok edilmiş an­cak antikor üretilmeden olay gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir