Skip to main content

PATOLOJİ

 

Pantotenik Asit

Koenzim A’nın bileşeni, ketojenik aminoasit kataboliz­ması, yağ asidi sentezi, steroid sentezi, asetil kolin sen­ tezinde rol alır. Eksikliği bildirilmemiş

 

Biotin

Porfirin sentezi, karboksilasyon reaksiyonlarının kofak­törü, yağ asidi sentezinde roloynar; eksikliği Demans, anoreksi, letarji depresyon, kas ağrısı, anemi, nadiren hiperkolesterolemi nedenidir.

●    Yüksek doz EVitaminin E’nin toksisitesi: K vitaminin prokoagülan seviyelerini baskılar.

●    Yüksek doz K vitaminin toksisitesi: Süt çocuğunda hemoli­tik anemi

●    Yüksek doz B1 Vitamin toksisitesi: kısa süreli letarji, ataksi

●    Yüksek doz niasin’in toksisitesi: yüz kızarması, hiperglise­mi, karaciğer hasarı.

  •    Yüksek doz, uzun süre B6 Vitamini kullanımında periferik nöropati gelişebilir.

 

 

 

 

Vitamin antagonisti olan ilaçlar
İlaç Etki Etkilenen vitamin
AlkolKumarin grubu (Varfarin, dikumarol) HidralazinİzoniazidMetotreksatMoksalaktamNitröz oksitPentamidinPrimetaminSulfasalazinTriamterenTrimetoprim B vitamininin kullanımı bozulurAntikoagülanAntihipertansifAntitüberkülozKanser kemoterapisiAtibiyotikAnestezik, bypass cerrahisiPnömosistis carini tedavisiAntimalarialAntienflamatuarDiüretikAntibiyotik Tiamin eksikliği, Wernicke-Korsakoff sendromuVitamin K antagonisti, yüksek dok K vitamini verilmesiantikoagülan etkiyi azaltırB6 antagonisti, nikotinamid sentezini inhibe ederB6 antagonisti, nikotinamid sentezini inhibe ederFolat antagonistiVitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörlerini azaltırB12 anatagonistiFolat antagonistiFolat antagonistiFolat antagonistiFolat antagonistiFolat antagonisti
 

 

 

8. ESER ELEMENTLER

 Demir

Hemoglobin ve demir içeren metalloenzimlerin esensiyal komponenti, (hemoglobin ve myoglobinde oksijen trans­portu), sitokromlar gibi. Eksikliği Hipokrom mikrositik anemi nedenidir.

 

Çinko

Özellikle oksidazlar olmak üzere enzimlerde kofaktör olarak kullanılır; ayrıca aminoasit metabolizması, seksüel matürasyon, kollajen sentezi, enerji metabolizmasıdır.

Matriks metalloproteinazlarının koenzimi çinkodur. Eksikliği; Akrodermatitis enteropatika (gözler, ağız, burun ve anüs çevresinde deri döküntüleri), anoreksi ve diyare, çocuklarda büyüme geriliği mental fonksiyonlar­da depresyon Gece görmede bozulma infertilite, cücelik, hipogonadizm yara iyileşmesinde gecikme izlenir.

 

Selenyum

Antioksidan (vit. E ile birlikte), Glutatyon peroksidazın

bileşenidir. Eksikliği Miyopati, nadiren kardiyomiyopati, Keşan sendromu nedenidir.

 

Bakır

Sitokrom c oksidaz, dopamin b-hidroksilaz, tirozinaz, ker­atinin çapraz bağlanmasını sağlayan enzim olan lizil oksi­daz’ın koenzimidir; sonuçta bakır hemoglobin formasy­onu, solunum zinciri, fosfolipid, kollajen ve melanin sen­tezinde rol alır. Eksikliği anemi, kas güçsüzlüğü nörojenik defekt nedenidir.

Hipopigmentasyon

Anormal kollajen çapraz bağları

 

Mangan

Oksidoredüktaz, hidrolaz ve lipazları içeren metalloenz­imlerin bileşeni Eksikliği tanımlanan bulgu yok

 

Flor

Dişlerde hidroksiapatit ile fluorapatit yer değiştirir Eksikliğinde genellikle diş çürümesine neden olur; osteo­poroz izlenir.

 

 

Magnezyum

İntraselüler, kemik dokuda ve pek çok enzimde kofaktör olarak bulunur. Eksikliği Kas güçsüzlüğü nedenidir.

 

Kalsiyum

Kemik ve diş dokusunda magnezyum ve fosfor ile birlik­te temel yapısal elemandır. Eksikliği çocukta raşitizm, erişkinde osteomalazi, uzun dönemde osteoporoz (?) nedenidir.

 

iyot

Tiroid hormonları (tiroksin, triyodotironin, diyodotirozin) yapımında kullanılır. Eksikliği guatr, hipotiroidi, miksö­dem, kretinizm nedenidir. Ani bebek ölümü sendromu 1 yaş altı bir çocuğun açıklanamayan ani ölümünü ta­nımlar (%90’16 ayaltındadır; en sık ise 2-4 ayarasında izlenir).

 

Eser elementerlerin fonksiyonları ve eksikliklerinde görülen bulgular.
Element Fonksiyon Eksikliğinde izlenenler
Demir Hemoglobin ve demir içeren metalloenzimlerin esensiyal komponenti, (hemoglobin ve myoglobinde oksijen transportu), sitokromlar gibi. Hipokrom mikrositik anemi
Çinko – Kofaktör olduğu enzimler;

  •     Karbonik anhidraz; böbrekte bikarbonat reabsorbsiyonunda rol alır
  •     Süperoksit dismutase; antioksidandır
  •     Alkoline fosfatase; kemikte mineralizasyonda rol alır
  •     Kollajenase; Tip 3 kollajenin tip 1 kollajene dönmesi ve remodeling/yara geriminde (matriks metal loproteinzaları üzerinden) rol alır.
Akrodermatitis enteropatika (gözler, ağız, burun ve anüs çeresinde deri döküntüleri)Anoreksi ve diyare,Çocuklarda büyüme geriliğiMentalfonksiyonlarda depresyonGece görmede bozulmaİnfertilite, cücelik, hipogonazdizmYara iyileşmesinde gecikme
Selenyum –     Glutathione peroksidase (antioksidan) ve iodinase’ların kofaktördür; periferik kanda T4’ün T3’e dönmesinde rol alır.-     Sitoplazmada antioksidan rol oynar; Miyopati, nadiren kardiyomiyopatiKeşan sendromu
Bakır –     Oksidasyon redüksiyon reaksiyonlarında rol alır-     Dolaşımda serüloplazmine bağlanır-     Kofaktörü olduğu enzimler;

  • Lizil oksidaze; kollajeni çapraz bağlar ile sağlmalaştırır
  • Sitokrom c oksidaze; electron transport sisteminde rol alır
  • Süperoksit dismutase; antioksidandır
  • Ferroksidase; ferrous demiri ferric hale getirerek, dolaşımdaki transferrin’e bağlar
  • Tyrosinase; melanin sentezinde tyrosine dopa’ya çevirir
AnemiKas güçsüzlüğüNörojenik defektHipopigmentasyonOsteporozAnormal kollajen çapraz bağlarıYara iyileşmesi gecikir,Dissekan aort anevrizması,Mikrositik anemi (demir eksikliği sonucu)
Mangan Oksidoredüktaz, hidrolaz ve lipazları içeren metalloenzimlerin bileşeni
Flor Dişlerde hidroksiapatit ile fluorapatit yer değiştirir- Kemik ve dite eramel’in yapısında kuallanılır. Tanımlanan bulgu yok diş çürükleri (?)  osteoporz. Kas güçsüzlüğü
Magnezyum İntraselüler, kemik dokuda ve pek çok enzimde kofaktör olarak bulunur.- Süperoksit dismutase ve glycosyltransferase’ın kofaktörüdür- Mukopolisakkaridlerin sentezinde rol oynar
Kalsiyum Kemik ve diş dokusunda fosfor ile birlikte temel yapısal eleman Çocukta raşitizm, erişkinde osteomalazi, uzun
İyot Tiroid hormonları (tiroksin, triyodotironin, diyodotirozin) Dönemde osteoporoz (?)Guatr, hipotiroidi,Miksödem, Kretinizm
 

 

3. ÇOCUK ÇAĞI HASTALIKLARI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir