Skip to main content

PATOLOJİ

Büyüme geriliği marasmusta çok daha belirgindir, peri­ferik ödem ise kwashiorkorda tipik olarak saptanır. Kas­larda atrofi ve vücut yağında anlamlı kayıp ise maras­musun tipik bulgusudur.

 

Anoreksia nervoza

Psikotik bir tablodur, hastaların hemen hepsi kadındır (sıklıkla 15-25 yaş arası), ağır kilo kaybı ile karakterizedir. Hasta hastalığını saklamaya çalışır. Genellikle tanı annenin amenoreyi fark etmesi ile konulur.

Amenore ve diğer hormonal bozukluklar (tiroid hormo­nunda azalma gibi), soğuk intoksikasyonu, bradikardi, kabızlık, saç (soluk ve ince olup kıllanmada artış vardır) ve deri (kuru ve pullu görünümde) değişiklikleri tabloya eklenir. Major komplikasyon hipokalemi sonucu gelişen aritmiler ve ani ölümdür.

 

Bulimia

Sıklıkla kozmetik kaygıları yüksek kadınlarda izlenen, düşük oranda erkeklerde görülebilen nörotik bir hastalıktır. Bulimia aşırı yemek yeme atakları ve bunu tak­iben kasıtlı ağır kusma nöbetleri ile karakterizedir.

Elektrolit bozukluğu (özellikle hipokalemi), mide içeri­ğinin aspirasyonu ve özefageal ve mide kardia rüptürügelişebilir.

 

Obazite

Sekonder obezite nedenleri

a-   Hipotiroidi

b-   Cushing sendromu

c-   İlaçlar (steroidler, fenotiazin, lityum, trisiklik antidepre­ sanıar, sodyum valpoat, insülin)

d-   Hipogonadizm ile birlikte seyreden monogenik hasta­lıklar (Prader Willi, laurence Moon Biedl sendromu)

e-   Pituiter ve hipotalamik hastalıklar (Froehlich sendromu, Kraniofarenjioma)

f-    Polikistik over sendromu.

 

Diyet ve karsinom: Üç yaklaşım vardır:

1-   Potansiyeli olan ekzojen karsinojenleri içermesi

2-   Diyetteki elemanlardan endojen karsinojenlerin sente­zlenmesi (hayvansal yağlardan zengin beslenme sonrasıkolon ve meme karsinomu olasılığının artması)

3-   Kansere karşı koruyucu faktörlerin yokluğu. Uygun lif içeriği, vitamin A (beta karotenler), vitamin C, vitamin E ve selenyum gibi

Şişman kişilerde görülme olasılığı artan habasetler: Endometrium ve meme karsinomu

Yüksek hayvansal yağ alınımı ile ilişkili habasetler: Meme ve kolon karsinomları

Yüksek yağlı diyet ve yüksek kalorili beslenmenin predispozan olarak kabul edildiği habasetler: Kolon, meme, pankreas, prostat ve endometriyal karsi­nomlardır.

 

Obezitenin neden olduğu hastalıklar
Sistem Hastalık
Metabolik   Tip ll diyabetHiperlipidemiİnsülin direnci
Kardiyo – respiratuar       HipertansiyonAtherosklerozKoroner kalp hastalığıUyku apne sendromu(Pickwiskian sendromu)Tromboembolik hastalıkSrebrovasküler hastalık
Romatolojik   Osteoartrit (primer)Sırt ağrısıLigeman / tendon hasarlarına meyil
Sindirim sistemi   Safra taşı (kolesterol tipi)Özofagus reflüsüKaraciğerde yağlanma
Psikolojik   DepresyonAnksiyeteKendine saygı / güvende kayıp
Kanser riski Endometriyum   CAMeme                CAKolorektal          CAProstat               CAOver                   CAPankreas            CA
 

 

 

7. VİTAMiNLER

Vitamin Fonksiyonları ve Eksiklik bulguları Yağda eriyen vitaminler

A vitamini: Vizüel pigment komponenti, epitelin özelleşmesi ve enfeksiyona dirençte rol alır. Gece körlüğü, kserotalmi, Bitot spotları, körlük, foliküler hiperkeratoz, skuamöz metaplazi, enfeksiyonlara duyarlılık (özellikle de kızamığa)

 

D Vitamini Kalsiyum ve fosforun intestinal emilimini uyarır, kemik mineralizasyonunu sağlar, alkalen fosfatazı aktive eder; eksikliği çocukta raşitizm, Erişkinde osteo­malazi nedenidir.

 

E Vitamini Major antioksidandır, serbest radikallerin etk­isini tamponlar eksikliği süt çocuklarında hemolitik anemi, erişkinde spinoserebellar dejenerasyon, Periferik nöropati, iskelet kas anomallikleri, LDL oksidasyonunu desteklediği için ateroskleroz gelişme olasılığı artar.

 

K Vitamini: Karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin (faktör 2, 7, 9, 10 ve protein C, S ve Z) karboksilasyonunun kofaktörü, eksikliği Kanama diatezine neden olur. Suda eriyen vitaminler

B1 Vitamini (tiamin)

(tiamin) Pirofosfat gibi dekarboksilasyon reaksiyonlarının koenzimi, pirüvik asit-+Asetil KoA, hek­soze monofosfat şantı, transketolasyon reaksiyonlarında rol alır. Eksikliği Kuru (periferik nöropati) ve yaş (kalp yetersizliği, ödem) beri beri, Wernicke sendromu, Korsa­koff sendromu (mamiller cisimde fokal kanama) nedeni­dir.

 

B2 Vitamini (riboflavin)

Flavin mononükleotid ve flavin adenin dinükleotidi dönüştüren koenzim, intermedier metabolizmada pek çok enzimin kofaktörü, yağ asidi sentezi, yağ asitlerinin, oksidasyonu, aminoasit deaminasyonu, pirüvik asit Asetil KoA,solunum zincirinde ATP üretimi süreçlerinde rol alır. Eksikliği celiyozis (ağız kenarında fissürler), stomalit, glos­sit (dilde atrofi), dermatit (nazolabial kıvrımda), korneal vaskülarizasyon, interstisyel keratozis, anemi nedenidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir