Skip to main content

PATOLOJİ

Arter duvarı ve kıkırdak doku, tümör invazyonuna en dirençli dokulardır.

Lenfatik yolla metastaz yapabilen sarkomlar habis fibröz histiyositom ve daha düşük oranda alveolar rabdomiyo­sarkomdur.

Karaciğer ve böbrek karsinomları ise lenf düğümü meta s­tazından daha sık kan yolu ile metastaz yaparlar.

Sarkomlar, melanom ve meme karsinomu sıklıkla sis­temik dolaşıma girerek yaygın hematojen (arteriyel) metastaz yaparlar.

Sindirim sistemi özellikle de pankreas tümörlerinin ise portal ven üzerinden karaciğer metastazı yapmaları tipik­tir.

Sıklıkla kemik metastazı yapması beklenen tümörler ise meme ve prostat karsinomudur. Çocukluk çağında kemiğe en sık metastaz yapan tümör ise nöroblastom­dur.

Beyin zarlarında mültipl metastaz (karsinomatöz menenjit ya da leptomeningeal karsinomatozis olarak da adlandırılır) tablosu oluşturan tümörler: Meme (özellikle lobüler karsinom), prostat, akciğer karsinomları, lenfo­ma, lösemi. Kötü prognozlu bir tablodur; tanı sonrası 4­6 ayarasında sürvi söz konusudur.

Beyne en sık metastaz yapması beklenen tümörler ise meme ve akciğer karsinomlarıdır (seyri süresince beyne en sık metastaz yapan akciğer tümörü küçük hücreli karsinomdur.) Çocukluk çağında ise ALL dir.

Çizgili kas ve dalak kanlanması bololmasına karşın, hemen hiç kan yolu ile karsinom metastazı almazlar.

Ancak unutulmaması gereken metastaz sadece organ­ların aldıkları kan miktarı ile bağlantılı değildir. Örneğin akciğer karsinomlarının en sık izlenen hematojen metas­tazı sürrenaledir (olguların %50’den fazlasında saptanır); olasılıkla hematojen metastazda tümör hücre yüzey reseptörleri rol almaktadır.

Paravertebral pleksus yolu (Batson venieri) ile, ver­tebraya tümör embolileri atarak sıklıkla metastaz yapan tümörler; tiroid, prostat ve meme karsinomlarıdır. Özel­likle prostat karsinomlarının en sık hematojen metasta­zlarını paravertebral pleksus yolu ile vertebraya (osteoblastik nitelikte) yaptıkları hatırlanmaııdır.

Belirli organlarda izlenen tümörler bu organın ana venine invazyon yapma, tümöral trombüs oluşturma eğili­mindedirler; böbrek hücreli karsinom, ve hepatoselüler karsinom en iyi örneklerdir. Oluşan trombüsler progresif olarak büyüyerek sağ kalbe kadar ilerleyerek metasta­zlarını oluşturabilirler.

Böbrek hücreli karsinom ve hepatoselüler karsinomun lenfatikten önce hematojen akciğer metastazı yapabil­dikleri unutulmamalıdır. Bu özelliğe sahip çocukluk çağıtümörü ise Willms tümörüdür.

 

 

 

 

Kanser epidemiyolojisi

 

2000 yılında ABD’de ölüm nedenleri
Hastalık Oran
Kalp hastalığı %29.6 (710.760 kişi)
Kanser %23 (533.091 kişi)
Serebrovasküler hastalıklar %7
Kronik akciğer hastalığı %5.1
Kazalar %4.1
Diabetes mellitus %2.9
İnfluenza ve pnömoni %2.7
Alzheimer hastalığı %2.1
Nefritler %1.5

 

ABD ‘deki ölüm nedenleri göz önüne alındığında ma lig­niteler ikinci en sık nedendir. Kanserler içinde sıklık ince­lendiğinde;

2003 ABD kanser istatistikleri: (Bu istatistiklerde prognostik anlam taşımayan derinin bazal hücreli karsi­ nomu yer almaz)

Kadında en sık tanı alan habasetler: %32 meme ca, %12 akciğer, %11 kolon ve rektum, %6 uterus korpus, %4 NHL, %4 over karsinomu, %3 malign melanom

Erkeklerde en sık tanı alan Habasetler: %33 prostat, %14 akciğer, %11 kolon ve rektum, %6 mesane, %4 NHL; %4 malign melanam

Kadında kanser nedenli ölümler: %25 akciğer, %15 meme, % 11 kolon ve rektum, %6 pankreas, %5 over

Erkekte kanser nedenli ölümler: %31 akciğer, % 10) prostat, % 10 kolon ve rektum, %5 pankreas

Kanser gelişiminde etkili epidemiyolojik nedenler

Kanser insidensi: Tanımlanan bir popülasyonda, spesi­fik bir zaman dilimi içinde, özel bir kanser tipindeki yeni saptanan olguların sayısını tanımlar.

Kanser prevalansı: Her hangi bir tarihte, tanımlanan bir popülasyondaki bütün olgulardaki kanser sayısını tanımlar (eski ve yeni hastaların tümü). çevresel karsino­jenlerdeki artış nedeni ile günümüzde kanser prevelansıartıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir