Skip to main content

PATOLOJİ

Hızla ve progresif büyüyen habis tümörlerde kanlanama­ma sonucu tümörün merkezinde iskemik nekroz (koagülasyon nekrozu) oluşumu beklenir. Özellikle nöroblastom gibi hızla büyüyen tümörlerde, böbrek hücreli karsinom gibi geç yakalanan tümörlerde izle ne bil­diği unutulmamalıdır.

Nekroz habis tümörlerde sık görülen bir bulgu olmakla beraber büyük selim tümörlerde (20 cm çaplı uterus myomunda izlenebileceği gibi) de izlenebilir.

Pek çok selim tümör, kapsüle sahiptir ve bu tümörler kapsül ve çevre doku invazyonu oluşturmazlar; bu nedenle cerrahi olarak kolayca çıkarılabilirler, Gerçek kap­sülü olan tümörler selimdir; ancak kapsülü olmayan tümörler selim de olabilir (hemanjiom ve uterus leiomy­omları kapsülsüz selim tümörlerdir), habis de, Habis neoplazmlar ise genellikle kapsülsüzdürler ve çevre dokuya, invazyon, destrüksiyon ve penetrasyon oluştururlar.

Metastazın ardından habasetnin en güvenilir bulgusu lokal invazyondur, Habis tümörlerin cerrahi çıkarılmaları kapsülsüz olmaları ve invazif büyümeleri nedeni ile güçtür,

 

Selim vehabis tümörlerin kyaslanması
Seli m Habis
Büyüme hızı Yavaş Hızlı
Mitoz Az Çok
Nükleer kromatin Normal Artmış, kabalaşmış
Diferansiyasyon İyi Kötü
Lokal büyüme Ekspansif İnvazif
Kapsül Sıklıkla mevcut Kuralalarak yoktur
Doku destrüksiyonu Minimal Belirgin
Damar invasyonu Yok Genellikle var
Metastaz Yok Genellikle var
 

 

Metastaz

Lenfatikler, kan damarları, vücut kaviteleri yolu ile tümöral hücrelerin normal gelişim ve yaşam sürecinde bulunması beklenmeyen diğer organlara yayılmasını tanımlar (invazyon bir metastaz değildir ve lokal yayılımı tanımlar).

Metastaz tümörler için en güvenilir habaset bulgusudur.

Feokromasitoma, paraganglioma, dev hücreli kemik tümörü, (çoğunlukla hipofiz karsinomları ve paratiroid karsinomları) yalnızca metastaz yaptığında habis kabul edilebilen tümörlerdir. Metastaz yapmadıkları sürece ise selim oldukları kabul edilir; ancak kesin selim denilebilme­si için hasta tanı sonrası uzun süre takip edilmelidir.

İnsanda habis olduğu halde metastaz yapmadığına inanılan iki tümör vardır: Beyin tümörleri (grup halin­de) ve derinin bazal hücreli karsineması. Ancak her ikisinin de istisnası vardır.

Derinin skiröz bazal hücreli karsinomlar lenf nodu metastazı yapabilir ve bazı beyin tümörleri (medüllblas­tom karaciğer metastazı gibi) iç organ metastazı yapa­bilir.

Glioblastom beynin (sıklıkla astrosit kaynaklı) en sık yük­sek gradeli primer habis tümörüdür. 6 ay – 2 yıl içinde hastanın ölümüne neden olur. Seyri süresince hemen hiç metastaz gelişimi izlenmez.

Vücut kaviteleri yoluyla metastazın en iyi örnekleri, Krukenberg tümörü (midenin sıklıkla taşlı yüzük hücreli karsinomunun <veya kolon karsinomlarının> overe, peri­ton yolu ile bilateral metastazını tanımlar), psödomikso­ma peritonei’dir (müsin yapan over ve apendiks karsi­nomları).

Özellikle vücut kaviteleri yolu ile metastaz yapma eğilimi olan tümör “mezeteliyema” dır (kan ve lenfatik metas­taz çok nadirdir).

Vücut kavitelerini kullanarak sıklıkla metastaz yapan tümörlere bir diğer örnek ise over karsinomlarıdır; over karsinomları batı n içine dökülen tümör hücreleri ile asit ve yaygın intraabdominal ve uzak peritoneal alanlara metastazlar oluştururlar.

Beyin tümörleri içinden özellikle medülloblastomlar sere­brospinal sıvı içinden yangın merkezi sinir sistemi meta s­tazı yaparlar (seeding metastaz).

Lenfatiklerin invazyonu ile lenf düğümüne metastaz, sıklıkla karsinomlarda izlenir; meme karsinomunda sıklıkla aksillar lenf nodu metastazı gelişmesi gibi.

Karsinomlar genellikle lenfatik metastazın ardından hematojen metastaz yaparlar. Sarkomlar ise ön planda hematojen metastaz yapan tümörlerdir. Osteosarkom hastalarında hemen hiç lenf metastazı olmamasına karşın, olguların %90’dan fazlasında hematojen yolla akciğer metastazı oluşur.

Hematojen metastaz öncelikle venöz damarlarla gerçek­leşir (arter duvarı daha kalın ve invazyona daha direnç­lidir), sistemik venöz dolaşımın yönü nedeni ile en sık akciğer metastazı izlenir; eğer batın içindeki bir tümörde venöz metastaz gelişirse bu sıklıkla karaciğere olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir