Skip to main content

Hakkımda

H. Davetli Konuşmacı ve Kurs Eğitmenliği

 1. Yıldırım SARA, Oytun ERBAŞ,“Sıçanlarda EEG (Derin Beyin & Kortikal) Kaydı ve Yorumu Kursu” 11. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 2. Oytun ERBAŞ.“Kadim Bir Peptide Sinir Sisteminde Yeni Roller: Modülatör, Koruyucu ve Yatıştırıcı Oksitosin” 11. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 3. Oytun ERBAŞ,Oxytocin: Old Hormone, New Drug, “Deneyden kliniğe oksitosin uygulamaları” 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir (24-28 Eylül 2013)
 4. Oytun ERBAŞ, Yıldırım SARA, “Sıçanlarda EMG, EEG ve EKG kaydı kursu” (Temel Elektrofizyoloji uygulamaları), 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara ( 10-14 Eylül 2013)
 5. Oytun ERBAŞ. “Sitokin ilişkili davranış değişiklikleri ve psikiyatrik hastalıklarda inflamasyon”. Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu , Antalya, (23-26 Nisan 2014)
 6. Oytun ERBAŞ, Oksitosinin klinik kullanım alanları (Deneyden kliniğe neler öğrendik ?), Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu , Antalya, (23-26 Nisan 2014)
 7. Erbaş, D. Taşkıran, G. Peker, “Deneyden Kliniğe Oksitosin Uygulamaları” 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, 9-12 Nisan 2014
 8. Oytun Erbaş, “Alzheimer Tip 3 Diyabet midir ?”, 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, Antalya, 28-31 Mayıs 2014
 9. Oytun Erbaş, “Nörodejeneratif Hastalıkların Hayvan Modelleri Kursu”, 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014
 10. Oytun Erbaş, “Temel Elektrofizyoloji Uygulamaları Kursu”, 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014
 11. Oytun Erbaş, “Belleğin Moleküler Mekanizmaları”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 12. Oytun Erbaş, “Glutamat ve psikiyatrik hastalıklar”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 13. Oytun Erbaş,Kadim Bir Peptide Yeni Roller”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 14. Oytun Erbaş,Sitokin ilişkili davranış ve psikiyatrik hastalıklarda inflamasyon”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 15. Oytun Erbas. “Cholecalciferol (vitamin D3) improves cognitive dysfunction and reduces inflammation in a rat fatty liver model of metabolic syndrome.” 3rd International Conference and Exhibition on Neurology & Therapeutics, September 2014, Philadelphia
 16. Oytun Erbaş, “Kurs: Psikiyatrik Hastalıkların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 12-16 Kasım 2014
 17. Oytun ERBAŞ,“Sitokin İlişkili Davranış Değişiklikleri ve Psikiyatrik Hastalıklarda Enflamasyon”, 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, Konya
 18. Oytun Erbaş, Kurs: Psikiyatrik Hastalıkların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”, Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası-İZMİR
 19. Selim Tümkaya, Oytun Erbaş, Gülay Oğuz, Haldun Soygür, Nevzat Yüksel, Aşkın Nörobiyolojisi: Aşkın Tedavisi Mümkün Mü ?”, Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası-İZMİR
 20. Oytun Erbaş, “Obezite, metabolik sendrom ve psikiyatri ilişkisi”. Psikoterapi Yaz Okulu – 7. “Yeme Bozuklukları” , 12-14 Haziran 2015, Malatya
 21. Oytun Erbaş, “Yemenin Nörobiyolojisi”. Psikoterapi Yaz Okulu – 7. “Yeme Bozuklukları” , 12-14 Haziran 2015, Malatya
 22. Oytun ERBAŞ, “Psikiyatrik Bozuklukların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”. 21. Sosyal Psikiyatri Kongresi , 10-13 Eylül 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

I. Kongre Düzenleme Görevleri

 1. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 2. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014

J. Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Nöroloji Derneği
 • EEG-EMG Derneği
 • Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
 • Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TUBAS)
 • International Brain Research Organization (IBRO)
 • Society for Neuroscience (SfN)

K. Labaratuvar Deneyimleri

 1. Dejeneratif sinir sistemi hastalıklarının hayvan modelleleri (Parkinson, Alzheimer, Diyabetik nöropati-retinopati, ağır metal/kemoterapotik ile oluşturulan toksik nöropatiler, kritik hasta nöropatisi)
 2. Diyabet ve komplikasyonlarının modellenmesi (nöropati, nefropati, retinopati, kardiyomiyopati) (sıçanda)
 3. Yağlı karaciğer, insulin rezistansı ve obezite modellenmesi (sıçanda)
 4. Jinekolojik hastalık hayvan modelleri (Polikistik over sendromu, endometriozis, fıtık, greft uygulama, inkontinans ve ürodinami)
 5. Psikiyatrik hastalıkların hayvan modelleri (psikoz, anksiyete, depresyon, otizm, agresivite modelleri)
 6. Sıçan ve tavşanda Epilepsi-Akut konvulziyon modelleri (Pentilentetrazol ve strikinin ile)
 7. Keçi ve koyunda laparaskopik/laparatomik batın cerrahisi
 8. Sepsis modellemesi (sıçan)
 9. Sinir hasarı cerrahi modelleri (fasial paralizi, siyatik sinir kesi ve tamiri) (Sıçan)
 10. Sıçan beyninde Sterotaksik Girişimler
 11. Elektrofizyoloji temel uygulamaları (EMG-EEG elektrod yapımı, yerleştirilmesi)
 12. EMG, EEG (kortikogram ve derin beyin kaydı), EKG, Evoked potansiyel kaydı ve yorumu (Sıçanda ve insanda)
 13. Radyodiagnostik temel uygulamaları (CT, MRI, PET-CT, Endovasküler anjiografik girişimler, girişimsel radyoloji tanı ve tedavi prosedürleri) (İnsan)
 14. Nukleer Tıp temel uygulamaları (Tc-99m perteknatat (PYP, MAG3, PYP eritrosit işaretli sintigrafi) (sıçanda)
 15. Temel Histolojik incelemeler ve Immunhistokimya yöntemleri