Skip to main content

Hakkımda

C . Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Pala HG, Erbas O, Oltulu F, Pala EE, Aktug H, Yavasoglu A “Glucose Injury in Diabetic Rat’s Ovaries and Effect of NF-Kappa B Way”. Ege J Med  (2013)
 2. Çetintaş V B, Oltulu F, Kosova B, Yavaşoğlu A, Oytun E, Aktuğ H “Effects of endothelin type-A receptor antagonist therapy on gene expressions of cell junctions and cell adhesion molecules in diabetic rat aorta”. Ege J Med  (2013)
 3. Oytun Erbaş, Mustafa Yılmaz The effects of typical and atypical antipsychotics on the electrical activity of the brain in a rat model”. Journal of Clinical and Experimental Investigations (2013)
 4. Oytun Erbaş, “Oksitosinin fizyolojik etkileri ve klinik uygulama alanları”, İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi. (2013)
 5. Oytun Erbaş, Betül Eliküçük, Volkan Solmaz, Hüseyin Serdar Akseki, Murat Semiz, “Antipsychotic-Like Effect of Agomelatine in a Rodent Model”, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences (2014)
 6. Oytun Erbas,Aysegul Ozer Celik, Bilge Piri Cinar, Volkan Solmaz, Durdane Aksoy “Doksisiklinin pentilentetrazol indukte nobetler uzerine olan olumlu etkisinin incelenmesi – Presentation to Affirmative Effect of Doxcycyline in pentylenetetrazole induced Seizures models”, Journal of the Turkish Chapter of ILAE (2014)
 7. Oytun Erbaş, “Alzheimer Hastalığı Tip 3 Diyabet midir ?”, İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp dergisi (2015)
 8. Oytun Erbaş, “Deneysel diyabet modelleri”, İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp dergisi (2015)
 9. Yiğit Uyanıkgil, Tülay Akman, İbrahim Çavuşoğlu, Erkan Kısmalı, Dilek Taşkıran, Oytun Erbaş. “Diyabetik sıçanlarda karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetam etkisi”, İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp dergisi (2015)
 10. Gözde Sır, Esra Arısu, Gürkan Yiğittürk, Türker Çavuşoğlu, Çığır Biray Avcı,  Servet Çelik, Oytun Erbaş, Yiğit Uyanıkgil, “Oksitosinin hücresel tedavide kullanılma potansiyeli” , İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp dergisi (2015)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Kongresi En iyi sözlü Bidiri üçüncülük Ödülü. “Metotreksat ile tubuler hasar oluşturulmuş sıçanlarda aminofilin ve adenozinin tubuler hasar üzerine etkisi.” Mustafa Yıldırım, Emin Taşkıran, Hasan Çağrı Yıldırım, Gürkan Yiğittürk, Mümin Alper Erdoğan, Dilek Taşkıran, Ayfer Meral, Harun Akar, Oytun Erbaş (2016) 11-15 Mayıs 2016, Kıbrıs
 2. Emin Taşkıran, Oytun Erbaş, Gürkan Yiğittürk, Dilek Taşkıran, Harun Akar, Ayfer Meral  “Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda adenozinin böbrek koruyucu etkisi” 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2015) 14-18 Ekim 2015, Antalya
 3. Oytun Erbaş, Mustafa Yılmaz, Gürkan Yiğittürk, “Dilek Taşkıran Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Levetirasetam’ ın Nöroprotektif Etkisinin Gösterilmesi” 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, Konya
 4. Volkan Solmaz, Orhan Sümbül, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbas. “Parikalsitol’ ün Sıçanlarda Pentilentetrazol (PTZ) İndükte Konvulziyonu Azaltıcı Etkisinin Gösterilmesi”, 21-27 Kasım 2014, Antalya
 5. Oytun Erbas, Volkan Solmaz, Gürkan Yiğittürk, Dürdane Aksoy. Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde Eritropoietin’in Nöroprotektif Etkisinin Gösterilmesi”, 21-27 Kasım 2014, Antalya
 6. Oytun Erbas, Volkan Solmaz, Gürkan Yiğittürk, Dürdane Aksoy, Aytekin Ceviz. “Diyabetik Nöropati Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Oktreotid’in İyileştirici Etkisinin Gösterilmesi”, 21-27 Kasım 2014, Antalya
 7. Volkan Solmaz, Orhan Sümbül, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbas.“Alzheimer Modeli Geliştirilmiş Sıçanlarda G-CSF (Granülosit Koloni Stimulan Faktör)’nin Kognitif Fonksiyonları Düzeltici Etkisinin Gösterilmesi”. 21-27 Kasım 2014, Antalya
 8. ,Betül Çevik, Volkan Solmaz , Gürkan Yiğittürk, Türker Çavuşoğlu, Gönül Peker, Oytun Erbaş. “Alzheimer Modeli Geliştirilmiş Sıçanlarda Eritropoetinin Nöroprotektif Etkisinin Gösterilmesi”. 21-27 Kasım 2014, Antalya
 9. Oytun Erbas, Türker Cavusoğlu, Utku Ateş, “Diyabetik sıcanlarda GLP-1 analoğu exenatid’ in nefroprotektif etkisinin gosterilmesi”. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Ekim 2014, Antalya
 10. Oytun Erbas, Gürkan Yiğittürk, Soner Duman. “Diyabetik nefropatide sunitinib’in koruyucu etkilerinin Gosterilmesi”. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Ekim 2014, Antalya
 11. Oytun Erbas, Mete Ergenoğlu, Nuri Yıldırım, Özgür Yeniel, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran. “Polikistik over sendromu geliştirilen sıçanlarda resveratrolün tedavi edici etkinliğinin gösterilmesi”, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Ekim 2014, Antalya
 12. Betül Eliküçük, Hüseyin Serdar Akseki, Oytun Erbaş, “Sıçanlarda trimetazidin’ in antipsikotik etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri,  Türk Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 23-26 Nisan 2014, ANTALYA
 13. Betül Çevik, Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Semiha Gülsüm Kurt, Oytun Erbaş. “Montelukast’ın Pentilentetrazol ile indüklenmiş konvülziyonlar üzerine olan antikonvulzan ve nöroprotektif etkisinin incelenmesi” Sözlü Bildiri, 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , Antalya, 16-20 Nisan 2014
 14. Oytun Erbaş, Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Betül Çevik, Semiha Gülsüm Kurt. “Sepsis indükte nöropati modeli oluşturulan sıçanlarda Trimetazidin’ in etkilerinin incelenmesi” Sözlü Bildiri, 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , Antalya, 16-20 Nisan 2014
 15. Volkan Olmaz, Dürdane Aksoy, Betül Çevik, Semiha Gülsüm Kurt, Oytun Erbaş. “Doksisiklin’ in Pentilentetrazol ile indüklenmiş konvülziyonlar üzerine olan etkilerinin incelenmesi” Sözlü Bildiri, 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , Antalya, 16-20 Nisan 2014
 16. Öznur Dilek Çiftçi, Serdar Savaş Gül, Oytun Erbaş, Adem Maman, Türker Çavuşoğlu. “Deneysel Hafif ve Ağır Sepsis Modelinde Mortalite ve Organ Hasarı ile Karaciğer ve Böbrek Perfuzyonu Arasındaki İlişkinin Gösterilmesi” Sözlü Bildiri, Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 16 – 20  Nisan 2014, ANTALYA
 17. Öznur Dilek Çiftçi, Serdar Savaş Gül, Oytun Erbaş, Adem Maman, Türker Çavuşoğlu. “Sıçanlarda Alkali Madde ile Oluşturulan Özefagus Hasarının Şiddetinin Sintigrafi ile gösterilmesi” Sözlü Bildiri, Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 16 – 20  Nisan 2014, ANTALYA
 18. Oytun Erbaş, Ulvi Çiftçi, Serdar Savaş Gül, Öznur Dilek Çiftçi, Adem Maman, Türker Çavuşoğlu. “Sepsis modeli geliştirilen sıçanlarda trimetazidinin sepsise bağlı oluşan mortaliteyi azaltıcı etkisi ve bu bulgunun karaciğer perfüzyon sintigrafisi ile korelasyonu” Sözlü Bildiri, Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 16 – 20  Nisan 2014, ANTALYA
 19. Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Metilen mavisi ve tadalafil’in pentilentetrazol indükte konvülziyon modelindeki etkileri” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 20. Dürdane Aksoy, Volkan Solmaz, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Yağlı karaciğerin pentilentetrazol indükte sıçanlarda konvülsiyonlara olan etkisi” Sözlü Bildiri, Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 21. Dürdane Aksoy, Volkan Solmaz, Oytun Erbaş, “Kalsitoninin ratlarda pentilentetrazol ile oluşturulan konvülsiyonlara etkisi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 22. Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Sıçanlarda deksketoprofen’in pentilentetrazol ile indüklenmiş konvülziyonu önleyici etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 23. Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Atorvastatin ve melatoninin, PTZ indükte konvulziyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 24. Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Yağlı karaciğer modeli (metabolik sendrom) oluşturulan sıçanlarda kognitif (bellek) fonksiyonlarındaki azalmanın gösterilmesi ve D vitaminin metabolik sendromdaki kognitif disfonksiyonu düzeltici etkisi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 25. Oytun Erbaş, Volkan Solmaz, Orhan Sümbül, Dürdane Aksoy, “Kritik hasta nöropatisi geliştirilen sıçanlarda lakozamid’in iyileştirici etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 26. Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Orhan Sümbül, Oytun Erbaş, “Kritik hasta nöropatisi geliştirilen sıçanlarda memantin’in iyileştirici etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 27. Orhan Sümbül, Hatice Ünaldı, Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, Oytun Erbaş “Kronik migren ile insülin direnci arasındaki ilişkinin incelenmesi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 28. Oytun Erbaş, Volkan Solmaz, Orhan Sümbül, Dürdane Aksoy, “Glukagon like peptid’in (GLP) agonisti exenatid’in sıçanlarda oluşturulan deneysel parkinson modelinde beyin üzerine olası koruyucu etkilerinin incelenmesi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, ANTALYA
 29. Oytun Erbaş,Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, “Yağlı karaciğer modeli (metabolik sendrom) oluşturulan sıçanlarda kognitif (bellek) fonksiyonlarındaki azalmanın gösterilmesi ve GLP-1 anologlarının (exenatide) metabolik sendromdaki kognitif disfonksiyonu düzeltici etkisi ” Sözlü Bildiri, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, ANKARA
 30. Oytun Erbaş, Gönül Ö. Peker “Sıçanda Pentilentetrazol ile Oluşturulmuş Nöbet Modelinde, Trimetazidine ve Atorvastatin’in Etkilerinin Racine Nöbet Ölçeği ve Talamik EEG ile İrdelenmesi” Sözlü Bildiri,  11. Ulusal Sinirbilim Kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013), İZMİR
 31. Oytun Erbaş, Erkan Kısmalı, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, “Yağlı karaciğer (metabolik sendrom) modeli geliştirilen sıçanlarda psikoz yatkınlığındaki artışın gösterilmesi” Sözlü Bildiri,  Türk Psikiyatri Derneği 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, ANTALYA
 32. Oytun Erbaş, Hande Yapışlar, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, “Diyabetik sıçanlarda G-CSF nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 10-13 Mart 2013, BURSA
 33. Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, “Diyabetik otonom nöropati tanısında CGRP ve VIP ın önemi” Sözlü Bildiri, 49. Ulusal Diyabet Kongresi, 17-21 Nisan 2013, ANTALYA
 34. Oytun Erbaş,Ali Akdemir, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Dilek Taşkıran, “Sıçanlarda sepsis ile induklenen kritik hasta polinöropatisi (KHPN) modelinde oksitosin ve melatoninin koruyucu etkilerinin elektromiyografi (EMG) ile gösterilmesi ve bu etkilerin plazma TNF-alfa, oksidan ve anti‐oksidan düzeyi ile korelasyonu” Sözlü Bildiri, 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, ANTALYA
 35. Oytun Erbaş, Mustafa Yılmaz , Fatih Oltulu , Altuğ Yavaşoğlu , Dilek Taşkıran “Sıçanlarda oluşturulan diyabetik nöropatide, levetiracetam’ ın nöroprotektif etkisinin elektrofizyolojik, histolojik ve motor güç testi ile gösterilmesi”  Sözlü Bildiri, 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, ANTALYA
 36. Oytun Erbaş, Hüseyin Günay, Levent Küçük, Yiğit Uyanıkgil, Gönül Peker “Sıçanlarda oluşturulan siyatik sinir kesisi modelinde PRP (platelet rich plazma) ve tetanus toksininin sinir iyileşmesi üzerine etkilerinin elektrofizyolojik (EMG) ve kas gücü analizi ve histolojik olarak gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, ANTALYA
 37. Oytun Erbaş, İlkay Kalkanlı, Burcu Efe, Kübra Erçalışkan, Gözde Gökten, Dilek Taşkıran, “Sepsis ile İnduklenen Sistemik İnflamasyon ve Endotoksemi Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Artan Psikoz Yatkınlığnın Gösterilmesi ve Bu Etkinin Plazmada Ölçülen TNF Alfa ve Total Oksidan Düzeyi ile Korelasyonu” Sözlü Bildiri, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, BURSA
 38. Oytun Erbaş,Fatih Oltulu, Erkan Kısmalı, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ “Sıçanlarda diyabete bağlı gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetamın koruyucu etkisinin histolojik, sonografik elastografi ve EMG  ile gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, ANTALYA
 39. Yeniel A, Erbas O, Ergenoglu AM,  Aktug H , Taskıran D, Yildirim N, Ulukus M “Sıçanlarda oluşturulan deneysel endometriozis modelinde oksitosinin tedavi edici etkilerinin histolojik ve sitokinerjik parametreler ile değerlendirilmesi”  38. Ulusal Fizyoloji Kongresi 25-29 Eylül 2012, Trabzon
 40. Oytun Erbaş, Mustafa Yılmaz, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel “ Kritik hasta nöropatisi modeli geliştirilen sıçanlarda levetirasetam ve edaravonun nöropati üzerine etkilerinin EMG ile değerlendirilmesi” Poster Bildiri, 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 25-29 Nisan 2012, ANTALYA
 41. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Dilek Taşkıran, “Sıçanlarda, rotenon ile oluşturulan Parkinson modelinde, oksitosinin nöroprotektif etkisinin davranışsal, striatumdan yazdırılan EEG ile gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 25-29 Nisan 2012, ANTALYA
 42. Oytun Erbaş,“Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması” Sözlü Bildiri, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 5-9 Ekim 2011, ANTALYA
 43. Oytun Erbaş, “Sıçanlarda, ziprasidon uygulanması sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine, metoprolol ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması” Sözlü Bildiri, 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 26-30 Ekim 2011, ANTALYA
 44. ERBAŞ,Saylav Bora, Egeman Kaya, V.Evren , G.Peker “Oksitosinin pentilentetrazol ile oluşturulmuş konvülziyonu engelleyici etkisinin davranışsal ölçüm ve talamik EEG ile irdelenmesi” Sözlü Bildiri, 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Dalaman-MUĞLA
 45. Erbaş O,Bora S, “Sıçanlarda Tipik ve Atipik antipsikotiklerin bazolateral amigdala üzerindeki etkilerinin derin beyin kaydı EEG yöntemiyle karşılaştırılması (Tipik ve Atipik ayrımında yeni bir yöntem)” Sözlü Bildiri, 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Dalaman-MUĞLA
 46. Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G “Diyabetik Nöropatili sıçanlarda oksitosinin nöropati üzerine geri döndürücü etkilerinin elektrofizyolojik ve davranışsal olarak araştırılması”. Sözlü Bildiri, 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Dalaman-MUĞLA
 47. Gonca Mola, Oytun Erbaş, Vedat Evren, Dilek Taşkıran, Gönül Ö. Peker, Özlem A. Yılmaz, “Oksitosinin, gliya hücre kültüründeki trofik desteğinin ve rotenon ile endüklenen toksisiteyi önleyici etkisinin gösterilmesi” Sözlü Bildiri, 10. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 9-12 Nisan 2011, İSTANBU
 48. Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G. “Oksitosinin bazolateral amigdala üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi” Poster, 36.Ulusal Fizyoloji Kongresi, 14-17 Eylül 2010, EDİRNE

F. Diğer Yayınlar (Yazılan ulusal kitaplar):

 1. Erbaş O. Fizyoloji Ders Kitabı (Nobel Kitabevi), 2008, ANKARA, ISBN : 994-4361-57-6.
 2. Erbaş O. Fizyoloji Ders Kitabı (Nobel-İzmir Güven Tıp Kitabevi), 2005, İZMİR, ISBN: 975-6240-04-0
 3. Erbaş O. Anatomi Ders Kitabı (Nobel- İzmir Güven Tıp Kitabevi) 2005, İZMİR, ISBN: 975-6240-03-2
 4. Erbaş O. Mikrobiyoloji Ders Kitabı (Nobel-Güven Tıp Kitabevi) 2005, İZMİR, ISBN: 975-6240-06-7