Skip to main content

ONKOLOJİ

 

Klasik ALL tedavi protokolü

Remisyon indüksiyonu (4-6 hafta)

Vinkristin + Prednison + Asparaginaz

İntratekal tedavi

Metotreksat + Hidrokortizon + Sitozinarabinozid

Sistemik idame tedavisi

6-merkaptopürün oral + Metotreksat

Güçlendirme tedavisi

Vinkristin  8 haftada bir

Prednison  16 haftada bir 28 gün süreyle

 

 

ALL’de görülen komplikasyonlar

1.Metabolik komplikasyonlar

-Hiperürisemi                                   -Hiperkalemi

-Hiperfosfatemi                               -Uygunsuz ADH salınımı

-Hiponatremi

Tümör lizis sendromu (en sık Burkitt lenfomada görülür)

 

2.Kanama: Ciddi kanamalar genellikle trombosit sayısının 20.000/mm3 altına düştüğü durumlarda görülür. Kanama cilt, mukozalar, gastriontestinal sistemden ve santral sinir sistemi kanaması olabilir. Trombosit 100.000/mm3 altında ise kanama riski nedeni ile kemoterapi başlanmadan önce trombosit sayısı yükseltilir.

 

3.Hiperlökositozis: Genellikle lökosit sayısının 100.000/mm3 üzerine çıktığı durumlarda görülür. Hiperlökositoziste santral sinir sisteminde, pulmoner yatakta ciddi enfarktüs ve kanamalar en önemli tehlikelerdir. Lökosit sayısını azaltmak için parsiel exchange yapılır.

 

4.Enfeksiyon:

-Agranülositer hastalarda: Bakteriyel

-Lenfopenik hastalarda: Pnömosistis carinii, mantar (candida) ve viral enfeksiyonlar

 

Tedavi komplikasyonları

1. İlacın ekstravazasyonu ile yanıklar. Vinkristin,doxorubicin, daunorubicin

2. Anaflaksi: L-asparaginaz VP-16,VM-26

3. Myelosüpresyon: Doxorubucin, daunorubucin, siklofosfomid, sitozin arabinozid, 6-merkaptopürin, metotreksat, etoposid, nitrojen mustrad, prokarbazin,

4. Dizüri:Siklofosfamid (hemorajik sistit)

5. Mukozitis: Yüksek doz metotreksat, sitozin arabinozid, doxorubucin

6. Hipertansiyon: Prednizolon

7. Hepatik disfonksiyon: Metotreksat,6merkaptopürin, sitozin arabinozid

8. Pankreatik fonksiyon bozukluğu:L-asparaginaz, sitozin arabinozid

9. Kardiyotoksidite: Adriamycin ve doxorubisin başta olmak üzere antraksilin grubu ilaçlara bağlıdır.

 

AKUT NON-LENFOSİTER LÖSEMİLER (ANLL)

ANLL çocukluk çağındaki lösemilerin %20’sini oluşturur. ANLL daha çok büyük çocuklarda görülür. Her iki cinste de eşit sıklıkta görülür. ANLL’nin görülmesinin arttığı predispozan hastalıklar.

-Blacfan-Diamond sendromu                            -Bloom sendromu

-Daha önce kemoterapi görenler                                   -Down sendromu

-Familial myeloproliferatif sendromlar                -Fankoni anemisi

-Klinefelter sendromu                                       -Kostman sendromu

-Nörofibromatozis                                                        -Radyasyona maruz kalmak

-Wiscott-Aldrich sendorumu

 

Nonlenfositer lösemilerin sınıflandırılması (FAB sınıflaması)

Myeloblastik M1 Matürasyon (-)

Myeloblastik M2 Matürasyon (+)

Promyelositik M3

Myelomonositik M4

Monositik M5

Eritrositik M6

Megakaryositik M7

ANLL’nin en sık görülen hücre tipi myeloblastik veya myelomonoblastik tiptir. ANLL’de sitolojik farklılıklar olmasına rağmen klinik özellikleri ve tedaviye cevabı birbirlerine benzer. Ancak bir istisna olarak; promyelositer lösemide (M3) kanama ve DİK riski artmıştır. M3 ANLL’lerin %5’ni oluşturur.

 

ANLL’de klinik özellikler

Tanı öncesi semptom ve bulguların süresi genellikle 6 haftadan azdır. Bazı hastalarda ise bu süre bir yılı aşkın olup, bu hastalarda temel semptomlar halsizlik ve tekrarlayan enfeksiyonlardır. ANLL tanısında iki hafta kadar önce semptomlar belirginleşir, hastanın durumu hızla bozulur. Solukluk, ateş, aktif kanamalar, kemik ağrıları, ciddi enfeksiyonlar görülür. Görüldüğü gibi ALL ve ANLL sadece klinik semptomatoloji ile ayrılamaz. Ancak diş eti hiperplazisi daha çok ANLL lehine yorumlanır; Gigival hiperplazi daha çok M4 ve M5 tipinde görülür, bu tiplerin santral sinir sistemini infiltre etmeye eğilimleri fazladır.

Başlangıç fizik muayene bulguları da ALL’ye benzerlik gösterir. Karaciğer ve dalak büyümüş %10-20 hastada ise massif hepatosplenomegali vardır. Bazı hastalarda ciddi eklem veya kemik ağrısı artriti taklit eder. Proptozis veya nörolojik bulgular santral sinir sistemi lösemisinin özellikleridir.

Tanı

Başlangıçtaki lökosit ve trombosit sayısındaki değişiklikler ALL’ye benzer. Başlangıç hemoglobin değeri normal olabilir, ancak genellikle 5-10 g/dl arasındadır. Tanı periferik yayma ve kemik iliği incelemesi ile konulur. Akut promyelositer lösemide koagülasyon testleri de yapılmalıdır, çünkü bu hastalarda yaygın damar içi pıhtılaşması artmıştır.

Folik asid ve vitamin B12 eksikliğindeki megaloblastik kemik iliği değişiklikleri ANLL ile karışabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir