Skip to main content

ONKOLOJİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE EPİDEMİYOLOJİ

Tüm kanserlerin % 2’si çocukluk çağında (15 yaş altı) görülmekle birlikte, çocukluk çağındaki ölümler içinde % 10’la kazalardan sonra 2. sırayı alır.

Kanser sıklığı: Risk altındaki toplumda bir zaman dilimi içinde meydana gelen yeni kanser vakalarının sayısını gösterir. Örneğin ABD’de 15 yaş altında her yıl 6550 yeni kanser vakası vardır. Ülkeler arasında kanser sıklığı farklılıklar gösterir. Örneğin akut lenfositik lösemi (ALL) Çin, Japonya, ABD ve İngiltere’de yüksek oranlarda ( her yıl milyonda 40) görülürken, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde 10 kat düşüktür. Hodgkin dışı lenfomalar (HDL) ise Afrika’da yüksek.

Ülkemizdeki çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı gelişmekte olan ülkelerle, gelişmiş ülkeler arasında görülmektedir. Ülkemizde lösemiler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ilk sırayı almakla birlikte, 2. Sırada ülkemizde lenfomalar, gelişmiş ülkelerde SSS tümörleri yer almaktadır.

Tümör tipi                Türkiye sıklığı (%)              Gelişmiş ülkeler sıklığı (%)

Lösemi                                  32                                           30-35

Lenfoma                               25.3                                        10-15

SSS tümörleri                      10.6                                        18-20

Wilms tümörü                      6.2

Nöroblastom                        6.1

Diğerleri                                20.8

5 yaşından küçük çocuklarda dağılım sırası

-Akut lösemi

-Beyin tümörleri

-Lenfoma

-Böbrek tümörleri

-Nöroblastom

-Yumuşak doku tümörleri

-Göz tümörleri

-Over-testis tümörleri

5-9 yaş grubunda tümörleri dağılım sırası

-Akut lösemi

-Beyin tümörleri

-Lenfoma

-Yumuşak doku tümörleri

-Böbrek tümörleri

 

-Nöbroblastom ve kemik tümörleri

-Göz tümörleri

10-14 yaş grubunda tümörlerin dağılım sırası

-Lenfoma

-Akut lösemi

-Beyin tümörleri                              –

-Kemik tümörleri

-Yumuşak doku tümörleri

-Troid tümörleri

-Over-testis tümörleri

15-19 yaş grubu tümör dağılım

-Lenfoma

-Akut lösemi

-Beyin tümörleri

-Over -testis tümörleri

-Troid tümörleri

 

Bu çocukların multidisipliner yaklaşımla tedavi edimeleri halinde % 67’sinin kür olma şansı vardır.

 

GENEL BİLGİLER

Erişkenlerdeki malignensilerin %85’den fazlası karsinoma iken, çocukluk döneminde karsinoma nadir görülür. Çocuklarda en sık görülen malignensiler hematopoetik doku, santral sinir sistemi ve konnektif doku (sarkoma gibi) kaynaklıdır.

 

Malign hastalık gelişimine zemin oluşturan immun yetmezlik hastalıkları

– X’e bağlı lenfoproliferatif hastalıklar     – Bruton agamaglobulinemisi

– Ciddi kombine immun yetmezlikler       – Wiscott-Aldrich sendromu

– IgA eksikliği                                                           – Common variable immunyetmezlik

– DiGeorge sendromu                                – Ataxia telenjiektazi

– Chediak-Higashi sendromu                   – Schwachman sendromu

– Fankoni aplastik anemisi                                   – Nörofibromatozis

 

Çocukluk çağı kanserleri ile ilişkili hastalıklar

Hastalık                                            Görülen kanser

Xeroderma pigmentosum              Bazal, squamos hücreli karsinoma, melanoma

Bloom sendromu                            Lösemi, lenfoma, gastrointestinal ca

Fankoni sendromu                         Lösemi, hepatoma, Squamos hücreli ca.

Ataxia telenjiektazi                         Lenfoma, lösemi, Hodgkin hastalığı, beyin, gastrik,

over ve diğer epitelyal tm.ler

 

Çocukluk çağı kanserleri ile ilişkili kromosomal bozukluklar

Hastalık                                            Görülen kanser

Down sendromu                             Lösemi, retinoblastom

Turner sendromu                            Nörojenik gonadal ve endometrial kanserler

Klinefelter sendromu                     Lösemi, germ hücreli tm

Sex aneuploidi                                Retinoblastom

XY gonadal disgenezi                   Gonadoblastoma, disgerminom

Trisomi 13                                        Teratoma, lösemi, nörojenik

Trisomi 18                                        Nörojenik, Wilms tümörü

XXY                                                   Osteosarkoma, medülloblastoma

 

** Retinoblastom varsa beraberinde osteosarkom olma ihtimali fazladır.

 

Konjenital malformasyonlar ile ilişkili tümörler

Tümör                                  Malformasyon       

Wilms tm.                              Aniridi, Hemihipertrofi, GÜS anomalisi

Testiküler tümör                  Kriptorşidzm

Gonadoblastoma                Gonadal disgenesis

Kondrosarkoma                   Enkondromatosis (Ollier hastalığı)

 

Malignensilerde sık karşılaşılan semptomlar

 

Ateş: Çocuğu hekime getiren esas şikayettir. Enfeksiyon olmadan ateş lenfoma veya nöroblastom ve  Wilms tümörü gibi solid tümörlerin içinde sekonder nekrozun olduğu durumlarda görülebilir.  Nötropenili lösemik bir hasta enfeksiyona meyillidir.

Langerhans hisitozitozisinde tek bulgu persistan ateş olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir