Skip to main content

NÖROLOJİ

BAŞAĞRILARI

 

MİGREN

Tekrarlayıcı başağrılarıdır. Semptomsuz intervalleri vardır ve aşağıdaki semptom veya bulgulardan en az 3 tanesi eşlik eder: karın ağrısı, bulantı veya kusma, zonklayıcı başağrısı, tek taraflı yerleşim, aura (görsel, duysal, motor), uykuyu takiben düzelme ve pozitif aile öyküsü. 7-15 yaş arası çocuklarda sıktır. En küçük 1 yaşında bildirilmiştir. Kızlar daha çok adölesanda, erkekler 10 yaşından önce migren geliştirirler. Etioloji bilinmemekle birlikter vazomotor instabilite önemli faktördür. Tetikleyici faktörler: Hormonal değişikler, gıda alımı (çikolata, fındık, fıstık, kola, baharatlı yiyecekler, kurutulmuş balık ve Çin yemekleri, tiramin -kaşar peyniri, tavuk karaciğeri ve birada bulunur-, nitritler ve kinin), stress, parlak ışıklar, aşırı ses.

Serotonin ve vazodiltör bir peptid olan substans P intrakranial ve ekstrakranial damarlar üzerine direkt etki gösterirler.

Klinik bulgular ve sınıflandırma:

Yaygın (common) migren: Aurası yoktur, çocuklukta en sık görülen tiptir. Bifrontal veya temporal yerleşmeye eğilimli zonklayıcı başağrısı vardır. Erişkindeki migrenle kıyaslandığında daha hafiftir ve hemikranial (yarım başağrısı) değildir. 1-3 saat sürer. Bulantı ve kusma ağrıdan daha şiddetlidir. Kusma karın ağrısı ve ateş ile birlikte olabilir, apendisit veya sistemik enfeksiyon ile karışabilir. Ayrıca fotofobi ve el-ayaklarda parestezi olabilir. Aile öyküsü (özellikle anne tarafında) % 90 vardır.

Klasik migren: Aurayı ( görsel: bulanık görme, skotomlar, fotopsi –ışık çakmaları-; vertigo; duysal: peroral veya el-ayalta parestezi) takiben yaygın migrende tarif edilen başağrısı olur.

Migren varyantları: Siklik kusma, akut konfüzyonel durumlar, benign p. vertigo.

 

Komplike migren:Başağrısı sırasında nörolojik bulguların gelişmesi ve ağrı geçtikten sonra da devam ettiği durumları tarif eder. Altta yatabilen patoloji nedeni ile araştırılır.

Baziller migren, Oftalmoplejik migren ve Hemiplejik migren bu grupta yer alır.

Tanı: Tam bir öykü ve muayene ile çoğu vakada tanı konur. Komplike migren SSS’ nin organik patolojileri ile karışabilir. Ayırım için kranial CT/MRI gerekir.

Başağrısı olan çocukta nörolojik görüntüleme (CT veya MRI) endikasyonları

Anormal nörolojik belirtiler

Son zamanlarda okul başarısızlığı, davranış değişiklikleri, lineer büyüme hızında düşme

Uykudan uyandıran veya erken sabah başağrıları (özellikle sıklığı ve şiddeti giderek artan)

Periyodik başağrısı ve nöbet birlikteliği (özellikle fokal nöbet)

5-6 yaşından küçük başlıca şikayeti başağrısı olan herhangi bir çocuk

Komplike migren

Çocuk veya adölesanda kısa süreli öksürük ile oluşan başağrısı

Tedavi: Tetikleyici faktörlerden kaçınmakla ağrı % 50 oranında önlenebilir. Ağrı sırasında aneljezik(parasetamol) ve antiemetikler(dimenhidrinat) kullanılır. Ergotamin preperatları klasik migrende ağrının erken döneminde verildiğinde etkilidir.

Migren proflaksisinde kullanılan ilaçlar: Propranolol, Fenitoin, Fenobarbital, Amitriptilin, Siproheptadin, Metiserjit

ORGANİK BAŞAĞRILARI

Başağrısı artmış intrakranial basıncın ilk belirtisi olabilir. Serebral damarların ve duranın gerilmesinden veya çekilmesinden kaynaklanır. Başlangıçta sabah erken saatlerde veya uyandıktan hemen sonra meydana gelir. Frontal ve oksipital bölgelerde belirgin olmak üzere yaygın başağrısı vardır. Sinsi başlangıçlı başağrısı intrakranial basıncı artıran durumlar (öksürme, aksırma, ıkınma) karşısında artar. Altta yatan patoloji ilerledikçe ağrı sabitleşir ve diğer bulgular (irritabilite, letarji, kusma, özellikle sabah saatlerinde) eklenir.

Organik başağrısı nedenleri

İntrakranial basınç artışı ile birlikte

Beyin tümörleri (özellikle posterior fossa tm.)

Hidrosefali

Menenjit

Ensefalit

Serebral apse

Subdural hematom

Kronik kurşun zehirlenmesi

Pseudotümör serebri

İntrakranial basınç artışı olmadan

Arteriovenöz malformasyonlar

Berry anevrizması

SSS’ni tutan kollagen vasküler hastalıklar

Hipertansif ensefalopati

Subaraknoid kanama

Stroke-inme

 

PSİKOJENİK VEYA STRESS BAŞAĞRILARI

Gerginlik başağrıları pediatri yaş grubunda puberteden önce nadirdir ve çoğu kez migren başağrısından ayırtetmek güçtür. Kimi zaman her ikisi de aynı hastada olabilir. Psikojenik başağrıları daha çok okulda, özellikle sınav veya benzeri anksiyete yaratan bir durum ile ortaya çıkar. Ağrı frontal bölgede acıtıcı veya sızlayıcı şeklinde, nadiren zonklayıcı olarak tanımlanır. Kural olarak migren veya organik başağrılarının aksine bulantı-kusma olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir