Skip to main content

Nöroloji

 

 

kor 3

 

 

Tedavi

Karotis endarterektomi-stent (%70-99 stenoz)

ASA

Clopidogrel

 

3. Laküner İnfarktlar :

Hipertansiyona bağlı bazal ganglion, talamus, kapsula interna, anterior ponsta görülürler. Hipertansiyona sekonder gelişen Charcot-Bouchard denilen kapiller mikroanevrizmalara bağlı gelişir.

Çoğu asemtomatik olmakla birlikte, kortikospinal ve kortikobulber yolboyunca yerleşenlerde psodobulber paralizi ortaya çıkabilir.

Kronik dönemde mental yıkım, denge bozukluğu ve psodobulber felç tablosu ile karakterize MID

( Multiinfart demans ) tablosu oluşturabilir.

 

 

 

4. Beyin Kanaması :

Strokların 3. en sık sebebidir.

Beyin kanaması nedenleri sırasıyla hipertansif kanamalar, anevrizma veya AVM, kanama diatezi ve amiloid anjiopati.

En sık hipertansif kanamalar putamen düzeyine olmaktadır. Bunun nedeni bazal ganglionları besleyen arterlerin (a. Talamostriata-a.lentikulostriata) ASM den dik açı ile çıkmalarıdır. Bu nedenle sistemik basınç direkt olarak bu damarlara yansır.

beyin kna

Pontin kanamalarda; pinpoint pubil, şuur kaybı,quadriparezi olur.

Bütün beyin kanamalarında amaç kafa içi basınç artışını kontrol altına almaktır.

Tedavi:

Beyin kanamasında KİBAS önlemleri alınır.

Faktör VII

NOT:

Stroke geçiren hastada yapıalacak ilk tetkik BT olmalıdır. BT akut dönem kanamayı en hızlı gösteren tetkiktir.

beyin  kanaması

 

 

NOT:

Kibasta Herniasyonlar

 

kibasta

1) Subfalxian Herniasyon:

Falx serebri altından gyrus cingulinin karşı tarafa itilmesidir.

Başağrısı, bulantı, kusma, görme kaybı oluşur.

2) Transtentorial Herniasyon:

Tentoriumdan uncus ve hipokampusun herniye olmasıdır.

3. Kranial Sinir bası altında kalır(anizokori), hemiparezi-hemipleji, deserebre katılık oluşur.

3) Tonsiller Herniasyon:

Foramen magnumdan, serebellar tonsiller girerler ve medulla oblongataya bası yaparlar.

Ani şuur kaybı, ani solunum kaybı, ani intermittant opistotonus olur.

Ense sertliği, öğürme ve öksürük reflexlerinin kaybı görülür.

NOT:

BEYİN ÖLÜMÜNÜN TESHİ

Komanın derecesi Glasgow Koma Skalası’na (GKS) göre saptanabilir (Tablo I). Buna göre

GKS:13-15 minimum, GKS : 9-12 orta , GKS≤8 siddetli beyin hasarı ve GKS<5 derin koma

olarak değerlendirilir.

Beyin ölümü tanısı klinik olarak, çesitli destekleyici testler ve radyonüklid görüntüleme yöntemleri ile konabilir.

 

Tablo I. Glasgow Koma Skalası

Göz açma skor

Spontan                                                            4

Emirle                                                                3

Ağrılı uyaranla                                                    2

Yok                                                                   1

Motor cevap

Emirle ekstremite hareketleri normal                    6

Ağrılı uyaran lokalizasyonu                                 5

Ağrılı uyarana reaksiyon                                     4

Ağrılı uyarana fleksiyon                                      3

Ağrılı uyarana ekstansiyon                                  2

Ağrıya cevap yok                                               1

Sözlü cevap

Oryante-isim, yaş                                               5

Konfüzyon                                                         4

Uygunsuz konuşma                                            3

Anlamsız homurtu                                              2

Cevap yok                                                         1

 

KLİNİK BULGULARI DESTEKLEYİCİ TESTLER

1. EEG; sadece beyin korteksi hakkında bilgi verir

2. Beyin Sapı Uyarılmış Potansiyeli (BAEP); Beyin ölümünün olduğu bölgenin elektrofizyolojik aktivitesini gösterir

3. Serebral dolasımın kesildiğinin gösterilmesi

Bilgisayarlı Tomografi : Beyin damar yatağının görülmesi serebral dolasımın varlığını kesin olarak göstermez

MRI (Magnetic Resonance Imaging) anjiyografi: Serebral dolasımı çok iyi gösterir,

fakat ventilatördeki olgularda uygulama zorluğu vardır.

 

Transkraniyal Doppler Sonografisi (TDS) : Karotid arterler ve bazilik arter hakkında

bilgi verir.

Radyonüklid Teknikler: Serebral dolasımı kesin olarak gösterir, uygulama kolaydır.

Transplantasyon için kullanılacak organların da

kanlanmasını gösterir.

SPECT (Single Photon Emission Tomography): Radyoaktif madde ( Tc99m HMPAQ)

ile beyin perfüzyonu arastırılır. Beyin dokusunda radyoaktif madde tutulumunun

olmaması, beyin perfüzyonunun olmadığını gösterir ve kesin beyin ölümü tanısı koydurur.

NOT:

BEYİN LEZYONLARI ve PUBİL BULGULARI

 

beyin lezyonları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir