Skip to main content

Nöroloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  BAŞ AĞRISI

GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI                                                   

Tanım:

En sık görülen başağrısı tipidir. Ağrı diffuz, kunt, sızlayıcı bant şeklindedir.

Sabahları ve akşamları artarak şiddeti gün içinde değişir.

Psikojenik durum ve stresle ilişkilidir.

Oksipital bölgeden başlar ve baş bölgesinde mengene ile sıkıştırılmış hissi oluşturur.

Tedavi:

Analjezik ve kas gevşeticilerinin kullanılması uygundur.

 

baş ağrısı

MİGREN

Migren, genellikle tek taraflı sıklıkla pulsatil karakterde, bulantı, kusma, fonofobi, fotofobi, halsizlik eşlik eden baş ağrısı şeklinde ortaya çıkar.

Kadınlarda 2/3 daha fazladır ve çoğunda ailede migren hikayesi vardır.

2 Tip migren vardır:

1- Aurasız migren

2-Auralı migren

 

Auralı migren (klasik migren)

Geçiçi nörolojik semptomlar olan auralar ile karakterizedir. En sık aura tipi visual semptomlardır. En sık skotom görülür.

auralı

Prodromal semptomları (anksiete, alınganlık ve sinirlilik) 3 saat veya 3 gün önceden başlar. % 50 hastada haftada birden fazla atak gelişmez.

En önemli özelliklerinden birisi zonklayıcı hemikranial baş ağrısı olsada, ağrı bilateral olarak görülebilir. Baş ağrısı sırasında bulantı, kusma, fotofobi, fonobi, irritabilite, osmofobi baskın semptomlardır. Nadiren hemiparezi, konuşma bozukluğu, vertigo, ataksi eşlik edebilir.

 

migren

Aurasız migren (genel migren)

Aurasız migren genellikle periorbital, bilateral ve zonklayıcı karakterdedir.

Prodrom semptomları ve aura yoktur. En sık görülen migren tipidir (% 70). Kusma başağrısını sonlandırabilir.

Patofizyoloji

Dış uyaranlar serotonerjik sinir liflerini uyararak internal karotiste vazokontraksiyon, eksternal karotiste vazodilatasyona yol açmakta böylelikle başağrısı oluşmaktadır. Migren atağında serotonin ve yıkım ürünler kanda artar.

Ayrıca, dilate olan damarlar trigeminal sinirin afferent liflerinin aktivasyonuna ve inflamatuar Nöropeptidlerin salınmasına neden olmakta böylelikle steril bir inflamasyon (akson refleksi) ve ağrı oluşmaktadır.

Migreni tetikleyen faktörler

Beyaz peynir (tiramin içerir), açlık stres, uyku düzeninde sapmalar, ağır kokular, yorgunluk, menstruasyon, monosodyum glutamat içeren yiyecekler, feniletilamin içeren çikolata, ilaçlar özellikle oral kontraseptifler ve vazodilatator ajanlar (nitrogliserin), parlak ışık atakları tetikleyebilir.

Tedavi:

A-Akut Atakta:

Ergotamin-Dihidroergotamin(Şiddetli vazokonstriksiyon yapar)
Sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan (Serotonin reseptör 5HT1D agonisti)

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (naproxen sodium)

Opiat Analjezikler

Metoklopropamid (Antiemetik) (5HT3 ve dopamin reseptör blokeri)

Domperidon (Antiemetik) ( Dopamin reseptör blokeri)

B-Profilaktik tedavi haftada iki kez ve daha fazla gelen ataklarda uygulanır.

Trisiklik antidepresan: amitriptilin, nortriptilin

SSRI :sertralin, fluoksetin

NSAIDs

β-Adrenerjik blokerler

Kalsiyum kanal bloker: verapamil, flunarizine

Klonidine

Antikonvulzan: valproik asit, gabapentin, topiramate, lamotrigine

ACE inhibitörleri, AT-2 reseptör blokerleri( Kandesartan)

MAO inhibitörleri: fenelzin

Anti-serotenerjik: metizejid, siproheptadin

NOT:

SEROTONERJİK AGONİST VE ANTAGONİSTLER

Serotonin agonisti:

Sumatriptan (5HT 1D agonisti):

5-HT 1D reseptörü presinaptiktir.

Akut migren atağı tedavisinde kullanılır.

Serotonin antagonistleri:

Metizerjid (5HT1- 5HT2 blokeri)

Migren proflaksisi ve karsinoid krizde kullanabilir.

Yan etki olarak retroperitoneal fibrozis yapabilir. Retroperitoneal fibrozis sonucu üreterler obstruksiyona uğrar ve hidronefroz gelişir. Tanı IVP ve BT ile konur. Tedavide üreterler retroperitoneal alandan serbestleştirilir.(Üreteroliz)

Siproheptadin (5HT2 antagonisti + H1 antagonisti)

Migren profilaksi karsinoid kriz ve antihistaminik olarak kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir