Skip to main content

Nöroloji

 

feil

 

4. Ensefalosel:

Kafatasını etkileyen disrafizmin (Kranium bifidum)

2 tipi vardır: Kranial meningosel (içi BOS dolu meningeal kese) ve Kranial ensefalosei (kese artı serebral korteks, serebellum veya beyin sapı kısımları). Kranial defekt en çok oksipital bölgededir. Akuaduktus stenozu, Chiari malformasyonu veya Dandy-Walker sendromu nedeniyle hidrosefali riski artmıştır.

 

enselosel

5. Tethered Cord:

Filum terminale fibröz doku ve yağ dokusuyla karıştığında meydana gelir. Bu, omuriliğin normal yukarı doğru gelişimini engeller. Çocuk büyüdükçe semptomlar gelişir.

Spastisite ve kas güçsüzlüğüne bağlı tipik yürüyüş bozukluğu, yaşamın 3-6. yıllarında gelişir. Tedavi omuriliğin cerrahi olarak serbest bırakılmasıdır.

6.Syringomyeli;

Omurilikteki sıvı dolu kavite veya kist (siyrinx)’tir. Dekompresyon laminektomisi veya syrinxin kendisi­nin dekompresyonu ile durum düzeltilemediği taktirde kist düzeyi altında duyu kaybı ve kas zayıflığı ortaya çıkar.

SYRINGOMYELIA
Canalis centralis ve çevresinde, santral kavitasyon (hydromyelia) ve gliozis‛le karakterize bir hastalıktır. Genellikle servikal segmentlerde (en sık C8-T1 arasında) görülür. Bazen lumbal segmentlerde ve bulbus‛ta da görülebilir (syringobulbia).Lezyondan ilk olarak tractus spi­nothalamicus lateralis‛in commissura alba anterior‛daki ikinci nöronlarının çaprazı etkilenir ve bu nedenle tu­tulan segmentlerle ilgili her iki taraf dermatom alanlarında öncelikle ağrı ve ısı duyusu kaybolur. Duyu kaybı omuz atkısı şeklindedir. Diğer duyular sağlamdır. İleri dönemde alt motor nöronlar da tutulur ve özellikle elin küçük kaslarında zayıflık olaya eşlik edebilir. Medulla Spinalis‛in Servikotorasik Bölgesini Tutan Syringomyelia

 

 

B. HÜCRE MİGRASYON BOZUKLUKLARI

Lissensefali (Agiria):

Beynin 3- 4 aylık fetusun beyni gibi görünmesine yol açan kötü silvian fissür oluşumu ve serebral konvolüsyonların (girusların) yokluğu ile karakterizedir.

Şizensefali:

Morfogenez anormalliğine bağlı serebral hemisferler içerisinde tek veya iki taraflı yarık­ların bulunmasıdır.

Porensefali:

Gelişimsel defektelerden veya doku infarktüsü gibi edinsel lezyonlardan kaynaklanan beyin içerisinde kistler veya kaviteler bulunmasıdır.

C.KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİ

Hetorejen bir grup hastalıktır, asemptomatik kalabileceği gibi ağır entelektüel ve nörolojik bozukluk­lara da yol açabilir.

Korpus kallosumun yokluğu X’e bağlı veya OD geçişli olabilir. Kromozomal bozukluklar, özellikle trizomi 8 ve trizomi 18 ile birlikte olabilir.

             Aicardi sendromu: Sadece kızlarda görülen, korpus kallosum agenezisi ile birlikte diğer organları et­kileyen bir hastalıktır. Ağır MR, dirençli konvülziyonlar, vertebra anomalileri (hemivertara) ve retina anor­mallikleri, optik disk kolobomu görülür.

 

KRANİAL SİNİRLERİN İNNERVASYONLARI LEZYONLARINDA GÖRÜLEN BAŞLICA BULGULAR
Sinir İnervasyonu Lezyonunda belirtiler
1.Olfaktor Koku Anosmi, hiposmi
2.Optik Görme Görme alanı kusurları; direk, indirek pupil refleksi kaybı
3.Okulomotor M. rektus sup, inf, med, inf. oblik ve konstriktör pupilla Göz yukarı içe bakamaz, aşağı bakmada kısıtlılık, indirek ışık refleksi kaybı, diplopi
4.Trokhlear Superior oblik kas Aşağı içe bakmada kısıtlılık, baş lezyonun karşı tarafına eğilir.
5.Trigeminus Yüzün tüm duyuları, çiğneme kasları Hipoestezi-anestezi, kornea refleksi kaybı, çene açılınca lezyon tarafına kayar
6.Abducens M. rektus lateralis Dışa bakamaz, diplopi iç şaşılık olur
7.Fasialis Mimik kasları; dilin 2/3 ön tat duyusu; sublingual submandidi-bular, lakrimal bezler Fasial paralizizi, dilin 2/3 ön tat duyusu kaybı, göz yaşı sekresyonu durması
8.Vestibulo kohlear İşitme, denge İşitme azlığı, tinnitus, vertigo, nistagmus, denge bozukluğu
9.Glossofaringeus Farinks kasları dilin 1/3 arka tat ve dokunma ve farinks- tonsillerin dokunma duyusu Öğürme refleksi kaybı, dilin 1/3 arka tat, dokunma duyusu kaybı, farinks ve tonsillerin dokunma duyusu kaybı
10.Vagus Larinks kasları, iç organlar ve kulak yolu duyusu, transvers kolonun ortasına kadar olan organların parasempatik inervasyonu Nazal konuşma, nazal regürgitasyon, vokal kord paralizisi, palatal arkta asimetri
11.Accesorius M. trapezius ve sternokleidomostaideus Başını sağlam tarafa çeviremez, lezyon tarafında omzunu kaldıramaz
12.Hipoglossus Dil kasları Periferik patolojilerde dil dışarı çıkarılınca lezyon tarafına, santral patolojilerde dışarı çıkarılınca lezyonun karşı tarafına deviye olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir