Skip to main content

Nöroloji

 

Yüzeyel duyular 4  Dokunma, Ağrı-ısı

Derin duyular 4  Propriosepsion, Basınç, Vibrasyon

Diskriminatif duyular 4  2 nokta ayrımı

 

Lezyonunda:

Karşı vücutta hemihipoestezi

Astereognozi (eldeki cismi tanımama)

Agrafestezi (ele çizilen rakamı tanımama)

2- Tad duyusu (operkulum, postsentral gyrus inferioru)

Fonksiyonu: 7. ve 9. kranial sinirlerle bu alana taşınan tad duyusu tanınarak bilince ulaşır.

Lezyonda: Tat alma bozulur

3- Okuma ve yazma (gyrus supramarginalis, angüler gyrus)

Fonksiyonu: Okuma ve yazma işlevlerinden sorumludur.

Lezyonda: Aleksi (okuyamama), Agrafi (yazamama) ve Akalkuli (hesap yapamama) görülür.

Gerstman Sendromu: Angüler gyrus lezyonlarında görülür. Agrafi, sağ sol dezoryantasyonu, parmak agnozi ve Akalkulidir.

C- TEMPORAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1-Wernicke konuşma alanı

          Fonksiyonu: Konuşmanın duysal merkezidir.

          Lezyonda: Wemicke (reseptif) afazisi gelişir. Hasta kendi konuştuğunu bile anlamaz, akıcı konuşur ve genelde hemiparezi yoktur, psikozla karışır.

Afazi tipleri

Motor afazi (Broca afazisi): Hasta anlar ancak konuşamaz.

Sensorial (Wernicke afazisi): Hasta konuşulanı anlamaz ancak akıcı konuşur.

Konduksiyonel afazi: (Arkuat fasikul lezyonu) Hasta anlar ancak tekrar edemez.

Global afazi: En sık görülen afazi tipidir. Hasta ne anlar ne de konuşur.

 

NOT :

              Transkortikal duyusal afazi: Wernicke alanının posterior’unda parietal ve temporal bölgelerin kavuştuğu yerde hasardan kaynaklanır. Güzel tekrarlama yetisinin haricinde özellikleri Wernicke afazisisine çok benzer.

             Transkortikal motor afazi: Bu tür afazi korunmuş tekrarlama ve okuma yetisinin dışında Broka afazisine çok benzer. Broca’lardan farklı olan bir diğer özelliği ise hasta konuşmalarının kekelemeyi andırmasıdır. Lezyon Broca alanına superior ve anterior olan bölgedir ve perisylvian alanın hudut sınırlarındadır. Broca ve özellikle transkortikal motor afazisi olan hastalarda ağız içi organların zayıflığından kaynaklanan disartri gözlemlenir.

             Broka afazisi: Lezyon çoğunlukla Broka alanı olarak bilinen sol lateral frontal, prerolandik,suprasylvian bölgeyi kapsar ve kısaca precentral gyrus’a hemen anterior olan ön üçüncü convolution olarak bilinir.Lezyon orta cerebral damarların üst bölümünün sınırındadır, bazı durumlarda parietal alanı içine alacak derecede posterior olarak uzar. Hasta konuşmasının özellikleri tutuk, gramersiz, prosody, ezgi ve çekim eklerinin olmadığı telgraf tipidir. Kendine söyleneni anlar ve yanlışlarının farkına varabilir.

               Kondüksiyon afazi: Lezyon Broca ve Wernicke alanını birbirine bağlayan beyaz madde yolunu (arkuat faskikulus) izlediği için en belirgin özelliği tekrarlama yetisindeki zayıflıktır. Her ne kadar akıcı afazi tipi olarak bilinse de lezyon ne kadar anterior olursa, konuşma da o kadar tutuklaşır.

Wernicke Afazi: lezyon hasarı Wernicke alanı, ya da yakındaki temporal ve parietal bölge içinde olabilir. Merkez olarak superior temporal gyrus’un posterior üçte birlik kısmıdır. Lezyon Wernicke alanı ve inferior parietal alan içindeyse akıcı konuşma ve fonemik parafazi gözlenir.

 

2- koku (uncus-olfaktor Kortex)

Fonksiyonu: olfaktor sinirin getirdiği koku duyusu bilince ulaşır.

Lezyonda: anosmi gelişir.

3- Hafıza ve emasyonel durum (Limbik korteks, parahipokampal korteks),

                 Lezyonda: Bellek bozukluğu
D- OKSİPİTAL KORTEKS VE FONKSİYONLARI

1 -Görme (kalkarin fissurda sitriat korteks)

Lezyonunda:

Kontralateral homonim hemianopsi

Kortikal Körlük bilateral görülür. Işık refleksi korunmuştur. Kortikal körlük başlıca vasküler hastalıklarda (posterior serebral arter) ayrıca hipoksi ve hipertansif ensofelopati sonrasında görülür.

Vizüel agnozi – tanımama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir