Skip to main content

Nöroloji

 

 

                                4- DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Duygulanım (affekt): Neşe, üzüntü, kin, öfke, nefret, korku, sıkıntı, kaygı gi­bi duygusal tepkilerin yaşanmasıdır.

Duygudurum (mood, mizaç): Bireyin bir süre, değişik derecelerde rahat, ne­şeli, öfkeli, taşkın, ya da çökkün bir duygulanım içinde bulunmasıdır. Oluş ne­denleri; biyolojik ve psikososyal etkenler birbirleri ile etkileşerek duygulanım bozukluklarına neden olurlar. Aile ve kalıtım araştırmaları duygudurum bozuk­luğu olanların birinci derece akrabalarında hastalanma riskini belirgin olarak yüksek olduğunu göstermektedir.

Unipolar Bipolar 
Majör depresyon BipolarI bozukluk
Distimik bozukluk BipolarlI bozukluk
Siklotimik bozukluk

UNİPOLAR BOZUKLUKLAR

              a-  Majör Depresyon

Hastada genel bir isteksizlik, eskiden zevk aldığı istekle yaptığı, ilgilendiği şeylere karşı isteksizlik mevcuttur. Beraberinde hiç bir şeyden zevk almama (anhedoni) olur. Bunlar en önemli belirtilerdendir. Sabahları sıkıntı ile uyan­mak ağır depresyonlar için önemli bir bulgudur. Düşünce ve hareketleri yavaşlamıştır. Kendine saygısı çok azalmıştır. Kendini işe yaramaz, değersiz, küçük görür. Sonuçta hayatı yaşamaya değer bulmaz ve hastaların % 15’i intihar eder. Aslına bakılırsa depresyon intiharın en sık görüldüğü psikiyatrik hastalıktır.

Uyku düzeninde bozukluk olur. Çok uyuma ya da hiç uyumama olabilir. İştah­ta azalma, cinsel isteklerde azalma görülebilir. Çok ağır çökkünlüklerde psikotik bir takım belirtiler eşlik edebilir. Patogenezde rol alan nörotransmitterler serotonin, norepinefrin ve dopamindir.

Majör depreş if bozukluk ve distimi ile yakın ilişkilidir ve her dört vakadan bi­ri distimi olarak başlar. Distimi depresyonun daha hafif formu olarak değerlen­dirilir ve en az 2 yıl sürer.

  • Major Depresyonda İntihar Riskinin Arttığı Olgular

–          Psikotik özellik gösterenler

–          Daha önceden intihar girişiminde bulunanlar

–          İntihar etmiş kişilerin bulunduğu aileden gelenler

–          Eş zamanlı madde kullanımı olanlar

  • İntihar Riskinin Yüksek Olduğu Psikiyatrik Bozukluklar

–          Major depresyon

–          Kronik alkolizm

–          Yaşılık çağı ruhsal ve organik hastalıkları

–          Şizofreni

  • Major Depresyon İçin Risk Faktörleri

–          Aile hikayesi

–          Irk (Siyah ırkta seyrek)

–          Negatif yaşam olayları

–          Kişilik özellikleri (Güvensiz, endişeli, içe dönük, obsesif, bağımlı)

 

Depresyon ile Demans Arasındaki Farklar 
Klinik özellik Depresyon Demans
Aile hikayesi Duygudurum bozukluğu Alzheimer hastalığı (her zaman değil)
Hastalık süresi Kısa Uzun
ilerleme Hızlı Yavaş
Depresyon hikayesi Var Yok
Anamnez Detaylı Zayıf
Hafıza kaybı Genel Son döneme ait

b- Distimik Bozukluk

–    Özellikle gençlerde rastlanan, 2 yıldan fazla süre ile gün boyu süren ve kronik bir seyir izleyen depresif duygudurumla karakterize bir bozukluktur. Distimik bozukluğun toplumdaki prevalansı % 3 ila 5 arasında değişir ve psikiyatri kli­niklerine başvuran hastaların kimi zaman yarısını oluşturur.

Distimik bozuklukta depresyondakine benzer şekilde yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, sürekli yorgunluk, düşük benlik saygısı, karar vermede güçsüz­lük ve umutsuzluk duyguları görülür. Ancak bütün bunlar majör depresyonda­kine göre daha hafiftir.

–        Çocuklarda görülen distimik bozuklukta okul başarısızlığı ile beraber, karam­sarlık, huysuzluk ve zayıf sosyal beceriler izlenir.

–        Majör depresif bozuklukta belirtiler daha şiddetlidir ve belirgin bir başlangıç ve bitişi vardır, buna karşılık distimik bozukluk daha süreğendir.

c-   Siklotimik Bozukluk

–    Bu durum bipolar II bozukluğunun daha hafif formu olarak tanımlanabilir. Hipomani ve hafif depresyon atakları ile seyreder. Bir diğer terminolojiye göre, bu hastalar distimi (üzüntülü ve depresif) ile hipertimi (neşeli ve kontrolsüz) arasında gezerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir