Skip to main content

Nöroloji

–    Burada kişi, ciddi saldırı eylemleri ya da mala zarar verme ile sonuçlanan, bir­ birinden ayrı ve birçok saldırı duygularına karşı koyamaz. Bu saldırılarda ger­çekçi bir kazanç ya da motivasyon bulunmaz. Kişi saldırılardan sonra pişman­lık, suçluluk ve utanç duyar. Genellikle çocukluk ya da erken erişkinlikte baş­layan bu bozukluk 3. dekattan sonra düzelme eğilimi gösterir.

b- Kleptomani

–    Kişi, maddi değeri az olan ya da kendisinin gereksinmediği nesneleri çalma is­teğine mani olamaz. Kleptomanide intermittant patlayıcı bozukluk gibi, çocuk­luk ya da erken erişkinlikte başlayıp 3. dekattan sonra düzelme eğilimi göste­rir. Kleptomanili hastalarda görülen en sık ikincil bozukluk duygulanım bo­zukluklarıdır.

c-  Piromani

–    İstekle yangın çıkarma, bu olayı haz alarak gözleme, bu olaydan konuşmaktan haz alma şeklinde kendini belli eder. Pik yaşı 13’tür ve genellikle erkeklerdegörülür.

d- Patolojik Kumar Oynama

–    En sık görülen dürtü kontrol bozukluğudur, Kişi kumar üzerine aşırı kafa yo­rar, sürekli paraya ihtiyaç duyar ancak kendini durdurmayı başaramaz.

 

Patolojik ve Sosyal Kumar Oynama Arasındaki Farklar
  Patolojik Kumar Oynama Sosyal Kumar Dynama
Oyuncular Herhangi biri Arkadaşlar
Para miktarı Sahip olunanın tamamı Önceden belirlenen kadar
Kaybı kapatma girişimi Sıklıkla Hiç görülmez

e-   Trikotillomani

–    Bu bozuklukta kişi saçlarını sürekli şekilde koparır ve bazen köklerini de ye­me eğilimindedir. Saçların yutulması sonucu gastrointestinal sistemde saç to­pu (trikobezuar) oluşabilir. Trikobezuar GIS’de obstrüksiyon, kanama, perforasyon, pankreatit ve obstrüktif sarılık gibi hayatı tehdit edici semptomlara neden olabilir.

 

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

–    Kişilik bozuklukları DSM IV’de 3 bölümde incelenmiştir: A, B ve C kümesi kişilik bozuklukları.

A Kümesi Kişilik Bozuklukları: Psikozlara genetik olarak yakın olmasına rağmen psikoz yoktur. Sosyal ilişkilerden kaçınırlar. Tuhaf ve eksantrik kişilik özellikleri ön plandadır.

Paranoid kişilik bozukluğu toplumda bazı gruplarda daha sık görülür, örneğin işit­me bozukluğu olanlar, göçmenler, azınlıklar ve şizofren akrabası bulunanlar.

 

Tipi Özellikleri Prototip Hasta
Paranoid Başkalarını kötü niyetli olmakla suçlar, başkalarına güvenmez. partnerini sadakatsizlikle suçlar, şüphecidir, kin besler 25 yaşında erkek hasta, iş arkadaşlarının onun sırlarını açığa vurduklarını ve esininde onlarla birlik olabileceğini söylüyor.
Şizoid Sosyal değildir, ailesi dışında herhangi bir yakm ilişkisi yoktur, duygusal tepkileri yüzeyeldir 30 yaşında erkek hasta, ormanda yalnız gezmekten zevk aldığını söylüyor, ailesi hiç arkadaşı olmadığını belirtiyor.
Şizotipal Alışılmadık, ilginç düşünceleri var, büyüsel düşünceler inanır (altıncı his, gaipten haberalma), yalnız ve kuşkucudur Özbakımı iyi olmayan 35 yaşındaki kadın hasta, birçok şeyi önceden tahmin edebildiğinisöylüyor, pazartesi günleri asla pediatri çalışmıyor.

B  Kümesi Kişilik Bozuklukları: Mood bozuklukları, duygusal, dramatik, eylemsel ve empati problemleri olan grubu kapsar.

Tipi Özellikleri Prototip Hasta
Antisosyal Sürekli başkalarının haklarına saldırma, tutuklanma hikayesi, yalan söyleme, bir işi sürekli götürememe 30 yaşında bitirim erkek hasta. herhangi bir işte dikiş tutturamamış, defalarca esrarkullanmaktan ve küçük hırsızlıklardan yakalanmış
Histrionik Sürekli ilgi odağı olmak ister. cinsel yönden ayartıcı,’telkine yatkın, gösteriş yapmaya çalışır.yapmacık, sürekli değişen ve yüzeyel duygulanımı vardır 28 yaşında kadın hasta, frapan kıyafeti ve abartılı makyajıyla dikkat çekiyor ve gözlerini sizden ayırmadan gördüğü en yakışıklı /güzel doktorun siz olduğunuzu söylüyor
Narsistik Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati kuramama Kibirli ve küstah bir tavrı olan orta yaşlı kadın hasta, kendisine iyi bir profesörün bakması gerektiğini çünkü hastalığının çok özel olduğunu söylüyor
Borderline Etrafındaki kişileri çok değerli ya da değersiz görme, terk edilmeden kaçma, kendine zarar verme olasılığı olan alanlarda dürtüsellik (para harcama. cinsellik, uyuşturucu), intihar girişimleri 22 yaşında üniversite öğrencisi kadın, sevgilisinin kendisini terk edebileceğinden korktuğunu ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu, bu arada sizin kendisini şu ana kadar en iyi anlayan doktor olduğunuzu söylüyor

C   Kümesi Kişilik Bozuklukları: Yenilikten kaçınma, korku ve yoğun anksiyete ile karakterize kişilik bozukluklarını kapsar.

Tipi Özellikleri Prototip Hasta
Çekingen Eleştirilmekten aşırı korkma, aşağılık duygusu ve sosyal çekilme vardır Arkadaşları tarafından pasif ve uysal olarak tanımlanan 30 yaşındaki kadın hasta, yeni sorumluluklar alacağı için ve eleştirilebileceği düşüncesi ile terfi etmek istemiyor
Obsesifkompulsif Aşırı düzenli, mükemmeliyetçi, ayrıntılarla aşırı uğraşma, boş zamanlarını da işe adama, eskieşyalarını atamama, cimri ve inatçı Orta yaşlı erkek hasta, eşinin kendisini cimriliği yüzünden terk ettiğini, oysa eşinin hiçbirzaman gereksiz lambaları kapatması gerektiğini anlamadığını ve bunun cimrilik değil düzen olduğunu söylüyor
Bağımlı Genelde sorumluluk almaz, gündelik kararlar için bile başkalarının öğütlerine ihtiyacıvardır, başkalarının isteklerine yalnız kalacağı korkusu ile boyun eğer, kendi başına hayatını sürdüremez 28 yaşında kadın hasta, kocası tarafından evde olup biten her şeyi annesine anlatmakla ve annesinin her dediğini yapmakla suçlanıyor.
Pasif agresif(negativistik) Bir şey talep edildiğinde hayır demez ama pasif direniş gösterir, işi ağırdan alırlar, inatçıdırlar, alaycıdırlar. Takdir edilmemek vealdatılmaktan yakınırlar 36 yaşında erkek hasta, patronunun sürekli kendisinden zor işler istediğini, bu nedenleyavaş çalıştığını, ancak verilen görevlere karşı çıkmadığını söylüyor
Depresif Sıkıcıdırlar ve düşük benlik saygıları vardır, sakin ve pasiftirler, majör depresyondan farkı, kronik olması ve somatik belirtilerinolmamasıdır (kilo kaybı, uyku bozukluğunun olmaması gibi) 28 yaşında kadın hasta eşi tarafından getiriliyor, sürekli üzgün olduğu ve hiçbir konuda kendisine güveninin olmadığıbelirtiliyor

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir