Skip to main content

Nöroloji

–          Anksiyetenin periferik bulguları da vardır. Bunlar arasında en önemlileri şun­lardır; aşırı terleme, çarpıntı, hipertansiyon, midriazis, ishal, hiperefleksi, ka­rıncalanma ve idrar sıklığının artması. Ayrıca bir çok durum anksiyete bozuk­luğuna neden olabilir, örneğin alkol yoksunluğu, pulmoner emboli ve ödem, konjestif kalp yetmezliği, astım, hipertiroidizm, hipoglisemi ve feokromasitoma gibi.

 

a-  Panik Bozukluk

–          Genellikle 20’li yaşlarda başlar ve kadınlarda sıktır.

–          Bir panik atağı; çoğu zaman kişinin sonunun geldiği duygusunun da eşlik etti­ği, yoğun endişe, korku ya da dehşete düşme duygularının birden başladığı ay­rı bir dönemdir. Bu ataklar sırasında nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi, soluğun kesilmesi ya da boğuluyormuş gibi olma duyum­ları ve “çıldıracağı” ya da kontrolünü kaybedeceği gibi semptomlar vardır. Agorafobili ya da agorafobisiz gözlenen panik ataklar olabilir. Agorafobili olanlarda; panik atağın ya da panik benzeri semptomların çıkması durumunda yardım sağlanamayabileceği ya da kaçmanın zor olabileceği (bu durumlar ara­sında tek başına evin dışında olma ya da evde tek başına kalma, kalabalık bir ortamda bulunma, araba, otobüs veya uçakla yolculuğa çıkma vs.) yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan sıkıntı duyma, kaçınmadır. Atak aniden başlar ve hızla doruk düzeye ulaşır. 10-15 dakika sürdükten sonra geçer. Çoğu zaman buna yakında bir tehlikenin doğacağı ya da kişinin sonunun geldiği duyumu ve kaçma dürtüsü eşlik eder. Bu hastaların önemli kısmında mitral valv prolapsusu vardır.

  • Özgül Fobi

–    Korkulan özgül bir nesne ya da durumla karşılaşmanın doğurduğu, klinik açıdan belirgin bir anksiyete ile belirlidir. Örneğin; yükseklik korkusu, hayvan korkusu vs. En sık karşılaşılan özgül fobi hayvan fobisidir. Özgül fobi kadınlar arasında­ ki en sık mental hastalıktır. Buna karşılık erkekler arasında madde ile ilişkili bo­zuklukların ardından ikinci sık mental bozukluktur.

  • Sosyal Fobi

–    Belirli bir toplumsal durumla ya da bir eylemin yerine getirileceği durumla kar­şılaşınca oluşan sıkıntı, bulantı ile karakterizc edilir.

 

 

         b-  Yaygın Anksiyete Bozukluğu

–    Genç erişkinlik döneminde başlayan bu bozukluk huzursuzluk, kolay yorulma, düşünceleri yoğunlaştırmada güçlük, irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozuklu­ğu ile karakterizedir. Burada her etkinlik hakkında aşırı anksiyete ve endişe (kuruntu-evham) görülür. Sıklıkla majör depresyon ile beraber görülür.

         c-  Obsesif Kompulsif Bozukluk

–    Obsesyonlar kompulsiyonlar ile gider. En sık görülen obsesyonlar bulaşma ile il­gili düşünceler (el sıkmayla hastalık bulaşması gibi), yineleyen kuşkulardır (ka­pıyı kilitleyip kilitlemediğini defalarca kontrol etmek gibi). En sık görülen kom­pulsiyonlar da yıkama ve temizleme, sayma, kontrol etme vs şeklindeki kompulsiyonlardır. OKB’de temel patolojinin bazal ganglionlarda özellikle de caudat nukleusda olduğu düşünülür. OKB’de kullanılan temel savunma düzeneği regresyondur. OKB’de kullanılan diğer savunma düzenekleri; Yer değiştirme, reaksiyon-formasyon, yalıtma (izolasyon), yapma-bozma (doing-undoing). Te­davide klomipramin seçkin tercihtir.

         d- Post travmatik Stres Bozukluğu

–         Herkes için ağır sayılabilecek olağan dışı travma (deprem vs) ile karşılaştık­tan sonra olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde yavaşlama, dış dünyaya il­ginin azalması ile belirli ruhsal bozukluktur.

–         Bulgular: anksiyete, depresyon, obsesiv hatırlama, kompulsiv şekilde suçluluk hissi duyma, irritabiliti, yatak ıslatma, aşırı alkol kullanımı sayılabilir.

–         PTSB’nin bulgularının 2 gün ile 1 ay sürmesi durumuna akut stres bozukluğu denir ve bu durum travmadan sonraki 3 hafta içinde ortaya çıkar.

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

–    Bu grup içinde konversiyon bozuklukları, somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis, vücut dismorfık bozukluğu ve ağrı bozukluğu yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir