Skip to main content

Nöroloji

             d- Sanrısal bozukluk (eski adı paranoya ya da paranoid bozukluk): Sanrıların (hezeyanların) önde olduğu bir psikotik bozukluktur. Ancak buradaki hezeyanlar, şizofreniden farklı olarak bizar nitelikte değil sistematize ve düzenlidir. Genellik­le 3. dekattan sonra başlar. En sık görülen sanrılar grandiyöz sanrılardır, örneğin herkesin kişiye aşık olması gibi. Bu hastalarda bu güçlü ve sistematize sanrı dışın­da önemli bir kişilik yıkımı ya da varsanılar izlenmez. Altı değişik tipe ayrılır; erotomanik tip, grandiöz tip, kıskançlık tipi, persekütuar tip, somatik tip ve mikst tip. Bir TUS adayının rüyasında bütün sorulan görmesi bizar bir hezeyandır (sanrı), çünkü bu mümkün değildir. Buna karşılık, sınav sorularının kendisine ÖSYM ta­rafından önceden iletileceğine inanması mümkün ancak olası olmayan bir heze­yandır (sanrı). Eğer bu sanrı diğer başka sanrılarla da destekleniyorsa sistematize bir sarından söz edilebilir.

            e- Kısa psikotik bozukluk: Burada üç önemli tanı ölçütü vardır. Birincisi kişide şi­zofreniye benzer, ancak tüm tanı ölçütlerinin karşılanmasını gerektirmeyen bir psikotik bozukluk olmalıdır. İkincisi bu dönem 1 günden kısa ve bir aydan uzun olmamalıdır. Üçüncü olarak, bu reaksiyonun şiddetli bir psikososyal stresörse ya da bir grup stresli faktöre bağlı olarak gelişmesi gerekir.

            f- Paylaşılmış psikotik bozukluk: Burada en az iki kişi vardır. Bunlardan baskın olanı bir hezeyan geliştirir ve genellikle daha genç ve pasif olan ikinci kişide de semptomlar ortaya çıkar.

             gBaşka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk: Bu grubun içinde özellikle postpartum psikoz önemlidir. İnsidansı 1000 canlı doğumda 1’dir. Hasta bebeğe bakmak istemeyebilir, ya da bebeğe ya da kendisine zarar verme isteği içinde ola­bilir. Hastalann yarısında sannlar (hezeyanlar), dörtte birinde ise varsanılar (halüsinasyonlar) ortaya çıkar. Postpartum psikoz, postpartum hüzün/depresyon ile karıştırılmamalıdır. Postpartum hüzün/depresyon, doğumu takiben her iki kadından birinde görülebilen, genellikle birkaç gün içinde son bulan bir reaksiyondan iba­rettir. Postpartum psikiyatrik bozukluklar obsesif-kompulsif bozukluk tanısı almış kadınlarda daha sıktır.

Aynca kürtajlardan sonra, doğumun olması gereken dönemde depresif semptom­lar görülebilir. Özellikle ikinci trimester kürtajlanndan sonra depresif semptomların görülme olasılığı artar.

 

                                   3- NEVROTİK BOZUKLUKLAR

 

   
Anksiyete Bozuklukları A Kümesi Kişilik Bozuklukları
–      Panik Atak; Agorafobili, Agorafobisiz-      Özgül Fobi-      Sosyal Fobi

–      OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

–      PTSB (Post Travmatik Stres Bozukluğu)

–      Yaygın anksiyete bozukluğu

–     Akut stres bozukluğuGarip, sıradışı davranışlarla karakterizedirler.-         Paranoid kişilik bozukluğu-         Şizoid kişilik bozukluğu

–         Şizotipal kişilik bozukluğuB Kümesi Kişilik BozukluklarıDramatik ve çoşkusal özellikler ile karakterize edilir.-      Antisosyal kişilik bozukluğu-      Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu

–      Histrionik kişilik bozukluğu

–      Narsistik kişilik bozukluğu

Somatoform Bozukluklar–     Somatizasyon bozukluğu-     Konversiyon bozukluğu-     Ağrı bozukluğu

–     Hipokondriazis

–       Beden dismorfık bozukluğuC Kümesi Kişilik Bozuklukları

Anksiyete ve korku içeren özellikler ile karakterize edilirler.-

Avoidan (kaçmgan) kişilik bozukluğu-

Obsesif-Kompulsif kişilik bozukluğu

–         Bağımlı kişilik bozukluğu

–         Pasif-agresif kişilik bozukluğu

 

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

–          Korku, bir dış tehdide karşı verilen duygusal yanıt olarak tanımlanabilir. Anksiyete bozukluklarıı da bu tepki abartılıdır. Anksiyetenin fiziksel bulguları ara­sında taşikardi, tansiyon, takipne ve tremor, psikiyatrik bulguları arasında ise endişe, korku ve obsesyon sayılabilir. Anksiyete bozuklukları en sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir, toplumun % 15’inden fazlası bu hastalık gru­bundan muzdariptir. Bu grup içinde en sık görülende fobik bozukluklardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir