Skip to main content

Nöroloji

Fibröz

 

2. OLİGODENDROGLİYALAR

Astrositlerden küçük hücrelerdir.

Oligodendrogliyalar astrositler gibi uzun uzantılara sahip değildir.  Uzantıları az sayıda ve kısadır.

Oligodendrogliyalar yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur.

Schwann hücrelerinden farklı olarak birden fazla aksonun myelizasyonuna katılabilirler. Ektodermden gelişir.

 

3. MİKROGLİALAR

Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. En küçük glial hücrelerdir. Hem gri hem de beyaz cevherde bulunur. Diğer glial hücreler gibi ektodermden değil, mezodermden gelişirler.

 

4. EPENDİM HÜCRELERİ

MSS’deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleride nörogliyalar içinde değerlendirilir. (Ventriküller ve spinal kordu döşer.)

Bu boşluklar BOS ile yıkanır, BOS hareketine yardım eden hareketli silialara sahiptirler. Değişi bölgelerde BOS üretmek üzere modifiye olmuşlardır.

Modifiye epandimal hücreler ve bunlarla ilişkili kapillerler birlikte boşluğa sarkarak koroid pleksusları oluştururlar.

Üçüncü ventriküldeki özelleşmiş ependim hücrelerine tanisit denir.

 

                                                  GLİOMLAR

Glial orijinlidirler ve destek dokuları oluşturan hücrelerden köken alırlar.

İntrakranial tümörlerin yaklaşık %45-50’sini oluştururlar.

Santral sinir sisteminin en sık karşılaşılan tümörleridirler.

ASTROSİTİK TÜMÖRLER

1-Pilositik Astrositomlar

2-Astrositomlar

3-Anaplastik Astrositomlar

4- Glioblastoma

5- Pleomorfik Ksantoastrositom

6- Subepandimal dev hücreli astrositom

Pilositik Astrositomlar

Pediatrik yaş grubunda en sık görülen beyin tümörüdür.

Çocuk ve gençlerde görülür ve tipik ola­rak 3 lokalizasyondan birinde ortaya çıkarlar ve beningdirler.

                    Yaklaşık 2/3’ü serebellumda, %25-30’u optik sinir ve kiazma bölgelerinde, %10-15’i serebral hemisferde yerleşir.

Genellikle kistik olan bu tümörlerde solid tümör dokusundan oluşan bir mural nodül vardır. Histopatolojisinde Rosenthal fibrilleri görülmektedir.

Tedavi:

Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi

 

Pilositik

 

Astrositomlar

1-2-3-4 grade astrositomlar vardır. 1 diferan, 3 anaplastik,  4 ise glioblastoma multiformedir.

Ortalama 5. dekadda teşhis konur ve en sık serebral hemisferde yerleşirler.

Büyüme hızları yavaştır. Bazen birkaç yıl sürer ve en sık karşılaşılan klinik semptom konvülziyon nöbetidir.

Anaplastik Astrositomlar

5. ve 6. dekadda sık görülürler.

Kendiliğinden yada diğer astrositomların malign transformasyonu sonucu meydana gelirler.

Tümör hücreleri infiltratiftir ve bu nedenle nöroradyolojik çalışmalarda kitle etkisi ve çevre ödemi, peritümoral belirgin ödem(Tümör tarafından oluşturulan neovaskularizasyon sonucu) ve kısa prognoz; anaplastik gliomlar için tipiktir.

Tedavi:

Cerrahi rezeksiyon sonrası Radyoterapi

Anaplastik Astrositomlar

 

GLİOBLASTOMA MULTİFORME

Erişkinlerde en sık karşılaşılan beyin tümörleridir.

6. ve 7. dekadda ortaya çıkarlar.

BOS yolu boyunca metastaz yapabilirler.

                   Serebral hemisferler, korpus kallosum (butterfly glioma), beyin sapı, serebellum ve spinal kord olmak üzere santral sinir sisteminin herhangi bir yerinde lokalize olabilirler.

Histolojik olarak bu tümörlerde nekroz, neovaskülarizasyon, mitoz ve pseudopalizadlar görülür.

Kısa sürede ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışı veya kitle etkisi bağlı semptomlara, Glioblastoma Multiformeli hastalarda tipik olarak daha sık rastlanır.

En malign beyin tümörüdür.

tümör

Tedavi:

Cerrahi rezeksiyonu takiben Radyoterapi veya Kemoterapi

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
Pilositik astrositom Fibriller astrositom Anaplastik astrositom Glioblastome multiforme
Çocukluk çağında en sık saptanan astrositom Erişkin hayatta en sık saptanan astrositom
Çocukluk çağında en sık saptanan astrositom En sık frontal bölgede; nekrotik, kontrast tutan kitle
“Rosental fibrllleri” karakteristik mikroskobik bulgu Tümör içinde palizatlaşan nekrozlar karakteristik mikroskopik bulgu
Sürvi 40 yıl Sürvi 6 ay – 2 yıl
Tablo: ASTROSİTOM Tipleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir