Skip to main content

Nöroloji

lansde.1lansde.2lansde.3lansde.4

 

 

 

 

6-Subakut Arteriosklerotik Lökoensefalopati (Binswanger Hastalığı)

İskemiye sekonder beyaz cevherde myelin asarı söz konusudur.

Uzun süreli hipertansiyonla birliktedir. Yavaş ilerleyici bir demans, nörolojik kayıplar ve psödobulber semptomlar görülür.

 

 

 

 

 

 

TOLOSA-HUNT SENDROMU

Tanım:

Tolosa-Hunt sendromu, ağrılı oftalmopleji ile prezente olan, kavernöz sinüs/superior orbital fissür’ün idiopatik granulomatöz inflamatuvar hastalığıdır. Unilateral orbital ağrıya eşlik eden 3, 4, 6. kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller dallarından biri veya daha fazlasının tutulumu mevcuttur.

Tanı:

Kraniyal MRG

 

Klinik Gidiş

Tolosa-Hunt sendromu nadir görülen bir tablo olup, unilateral ağrılı oftalmopleji ile başvuran ve steroid tedavisine kısa bir zaman içinde dramatik şekilde yanıt verdiği gözlenen hastalarda ilk planda olası tanı olarak düşünülmesi gereken hastalıklardan biri olmalıdır.

 

Tedavi

Steroid

 

7- Amiloid anjiopati

İleri yaş grubunda beyin ve meningeal arter ve arteriollerinde lokalize amiloid materyel birikimine bağlı olarak serebrovasküler olaylar gelişebilir.

Daha çok frontal, temporal, parietal oksipital loblar etkilenir.

Sıklıkla serebral lober kanamalara neden olur. Amiloid anjiopati Azheimer hastalığında da görülmektedir.

 

8-Subdural Hemoraji

Kafa travmalı hastalarda %5 oranında görülür.

Çocuk ve yaşlılar daha sık etkilenmektedir.

Köprü venleri ( korteks – venöz sinüsler arası ) yırtılması sonucu oluşur.

Ani akselerasyon / deakselerasyon oluşum mekanizmasıdır. Kanama sonrasında basıya bağlı nörolojik kayıp vardır.

                   Hastaların % 20 sinde Kronik subdural efüzyon denen tablo vardır. Özellikle yaşlı hastalarda travma sonrası subdural mesafeye kanam olur. Kan ozmotik etki ile plazmayı çeker. Sunuçta subdural efuzyon gelişir. Basıya bağlı nörolojik kayıp ve demans görülür.

Kanamayı en erken gösteren tetkik BT dir.

Subdural mesafeye olan venoz kanama beyin konveksitesine paralel hiperdens yapı olarak gözükür.

Tedavi:

Subdural kanama boşaltılır.

 

Subdural kanama

10-Epidural Hemoraji

Sıklıkla kafa kemiklerinde olan fraktürlere eşlik eder.

A.meningia media kanamasına bağlıdır.

BT de lens seklinde (bikonveks) olarak gözükür.

                   % 20 vakada lusid interval denilen tablo oluşturur. Hastada kafa travması sonrası 2-3 saat sonra bilincin aniden kapanması ile giden tablo oluşturabilir.

Tanı

BT

Tedavi

Cerrahi boşaltılır

Cerrahi boşaltılır

11-MOYAMOYA sendromu

Serebral anjiografide internal karotis arter, anterir serebral arter, medial serebral arterde stenoz, oklüzyon yanısıra bu bölgede anormal vaskularizasyonun görülmesine denilir. Japonlarda daha sıktır. Genç erişkinlerde iskemik inmeye, daha yaşlılarda ise intraserebral hemorajiye neden olur.

 

 

 

                                                            SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERATİF HASTALIKLARI

                                                            DEMANS

Alzheimer Demansı

Alzheimer hastalığı hayatın orta-ileri döneminde ortaya çıkar (60 yaşın altında nadirdir). Başlangıç sinsidir ve progresif bir kötüleşme vardır. İleri evrelere dek yürüme bozuklukları gözlenmez.

Tipik olgularda belirgin bellek defektlerini lisan ve vizüospasyal bozukluk izler. Tespit belleğinden çok kodlama ve geri çağırmanın etkilendiği yakın bellek bozuklukları tabloya hakimdir.

               Uzak bellek geç dönemlere kadar korunmuştur. Davranış bozuklukları olarak; sözel ve fiziki agresyon, meraklılık, ajitasyon, uygunsuz seksüel davranış, idrar inkontinansı, tırnak yeme, katastrofik reaksiyonlar ve kendine zarar verme vardır. Alzheimer hastalığının seyri başlangıçtan ölüme değin yaklaşık 10 yıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir