Skip to main content

Nöroloji

                                                MEDULLA SPİNALİS

Medulla spinalis, medullada desussatio piramidarum alt kısmından başlar. 2.lomber vertebra seviyede conus medullaris olarak sonlanır. 31 adet spinal sinir medulla spinalisten çıkar.

medula

             8 adet servikal sinir bulunur. C5-Th1 seviyesinde brakial pleksus bulunur. Bu bölgede MS daha kalındır.

           12 adet torak sinir bulunmaktadır.(Th1-Th12)

             5 adet lomber sinir bulunur. L1-S2 seviyesinde alt extremiteye giden, lumber ve sakral pleksus çıktığı için bu bölgede de MS kalındır.

             5 adet sakral sinir bulunur. 1 adet koksigeal sinir bulunmaktadır.

            MS, gri cevher kısmı kelebeğe benzer. Noronların gövde kısımları bulunur. Gri cevheri, beyaz cevher sarmaktadır. Beyaz cevher myelinli asendan ve desendan yolları içermektedir.

ms

 

 

ms 1

MS, ön boynuzundan iskelet kasına giden motor nöronlar çıkmakta iken, arka boynuzdan duyu nöronları girmektedir. MS, intermediate (lateral) boynuzu Th1-L2 seviyesinde bulunur. Preganglionik sempatik nöronların gövde kısımlarını barındırır. Ayrıca bu bölgede serebelluma giden Clarke nöronları bulunmaktadır.

ms 2

 

 

Medulla spinalis Arterleri:

            A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis’lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur

            A. spinalis posterior; iki tanedir. A. vertebralis’lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli’lerden ayrılır. Medulla spinalis’in arka 1/3’ünü (funiculus posterior ve cornu posterius’ları) beslerler.

Her bir spinal (segmental) arter, foramen intervertebrale’den columna vertebralis’e girer ve radix anterior ile radix posterior’a eşlik eden a. radicularis anterior ve a. radicularis posterior denilen iki dal verir.

Anterior radiküler arterlerin en büyüğü, a. radicularis magna (Adamkiewicz arteri)’dır. Medulla spinalis’in lumbal bölgesini besleyen en önemli arterdir. Bir tarafta olup (genellikle solda), aorta’nın alt a. intercostalis posterior’larından veya üst a. lumbalis’lerinden gelir. Medulla spinalis’in alt 2/3’ünün kan desteğinin çoğundan sorumludur.

 ms 3

                                                                         SPONDİLOLİZİS ve SPONDİLOLİSTEZİS

Prosessus artikularis superior ve inferior arasındaki eklem faset eklem olarak bilinir. Synovial bir eklemdir.

Artikuler proseslerde dejeneratif fraktür oluşabilir. Tek taraflı olursa spondilolizis, çift taraflı fraktür olursa buna spondilolistezis adı verilir.

Spondilolisteziste vertebralar birbiri üzerinden öne veya arkaya kayabilirler. Osteoartroza bağlı osteofitler, vertebraların kayması sonucu dar kanal oluşur.

Dar kanalda meduula spinalis bası altında kalır. Özellikle yürümekle artan bel ağrısı oluşur. (Norojenik kladikasio) . Bu hastalara laminektomi yapılarak kanal çapı genişletilir.

span

span.1

                                                                                         DİSK FITIĞI

Corpus vertebralar arasında bulunan intervertebral disklerin orta kısmında bulunan nukleus pulposus yapılası, anulus fibrozusu yırtarak fıtıklaşabilir. Buna disk hernisi adı verilir.

Disk hernileri genelde lateralde periferik sinir çıkış köklerine(foramen intervertebrale) bası yaparaki sinirin inervasyon sahasında ağrı ve motor kayıp oluştururlar. Ayrıca santral kanalı daraltıp, spinal bası oluşturabilirler. En sık herni L5-S1, L4-L5 seviyesinde olur. Bu nedenle semptomlar genellikle siatalji şeklindedir. L5-S1 den L5 sinir kökü çıkar, bası ise S1 e olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir