Skip to main content

NEFROLOJİ

Aminoasit, glukoz, fosfat sadece proksimal tubulden geri emilir.

PROKSİMAL TUBÜL

Bikarbonat emilimi:

Proksimal tubül hücresinde bulunan sodyum hidrojen pompası tarafından lümene atılan hidrojen, bikarbonatile birleşir(Sodyum-hidrojen pompasını, anjiotensin 2 stimüle eder. Böylelikle proksimal tubülden sodyum emilirken, hidrojen tubül lümenine atılmış olur.

bikarbonat emilimi

Tubül lümeni içerisinde hidrojen, bikarbonatı bağlar ve karbonik asit oluşur. Karbonik asit lümendeki karbonik anhidraz ile su ve karbondioksite dönüşür. Karbondioksit gazı membranlardan çok kolay geçebilen bir gaz olduğuiçin tubülhücresine difüze olmaktadır. Tüp hücresine giren karbondioksit tekrar su ile birleşir. Oluşan karbonik asit, hidrojen ve bikarbonata iyonize olur. Hidrojen tekrar lümene atılırken, bikarbonat kana geçer.

Karbonik anhidraz konjenital eksikliğinde (Proksimal RTA) ve asetozolamid alımında bikarbonat emilimi olmaz.

 

Amonyak tamponu:

 Glutamin aminoasiti glutamat ve NH3 ‘e parçalanır. NH3, hidrojen iyonu ile birleşerek NH4 + oluşturulur. Bu sentez henlenin inen kolu hariç diğer tüm tübüllerde yapılır. Sentezin çoğu proksimal tübülde olur. NH4 + iyonu lümeni sekrete edilir. Böylelikle asit yük atılmış olur.

 

amonyak tamponu

PROKSİMAL TUBUL PATOLOJİLERİ

1. Renal cell ca:

Proksimal tüp epitelinden köken alır. Berrak hücreli karsinom adını alır. Bunun sebebi stoplazmik glikojen nedeniyle berrak görülmesidir.

2. Proksimal renal tübüler asidoz Tip II

Esas patoloji proksimal tübülden bikarbonatın geri emilimi bozulmuştur. Karbonik anhidraz eksikliğidir. Bikarbonat emilemediği için alkali idrar vardır.Metabolik asidoz oluşur.

Normalde bikarbanat filtratttan geri emilirken, klor filtrata geçer. RTA da ise bikarbonat emilemez. Bikarbonat emilemediği için  klor atılamaz. Hiperkloremik metabolik asidoz oluşur.

Bikarbonat proksimal tubulde absorbe edilemeyinde, distal tubule ulaşan bikarbonat artar. Bikarbonat negatif yükünden dolayı potasyumu tubul lümenine çeker. Bu durumun potasyum sekresyonu artar. Hastalarda ek olarak hipokalemi oluşur.

Fanconi sendromu: Bikarbonat ile birlikte proksimal tübülden geri emilen fosfor, glikoz ve aminoasitlerinde geri emilimi bozulmuş ise hastalığın ismi Fanconi sendromudur. Fankoni sendromunun en sık ailesel sebebi, sistinozistir.

 

HENLE KULPUNUN İNEN KOLU

İnen kol suya geçirgendir, elektrolitlere geçirgen değildir.

Henle kulpunun inen kulpunun sonunda su ultrafiltratta azaldığı için, ultrafiltrat hipertonik hale gelir.

Henle kulpunun inen kolunun patolojileri: Bilinen major bir patolojisi yoktur

HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLU

HENLE KULPU ÇIKAN KALIN KISMI

Çıkan henle kulpunda sodyum – potasyum – klor pompası bulunmaktadır.

Tubülün bu kısmında yanlızca iyon emilimi olmakta, su emilimi olmamaktadır. Bu nedenle henle kulpunun çıkan kısmından yukarı çıkıldıkça filtrat osmolaritesi azalmaktadır. Na-K-2Cl pompası tubulün bu kısmındadır. Loop diüretiklerinin etki ettiği pompa bu pompadır.

Henle kulpunun çıkan kalın kulpunun diğer önemli görevi magnezyum emilimidir (%60). Bu nedenle Loop diüretikleri magnezyum ve kalsiyumun henle çıkan kalın kısmından geri emilimini önlerler. Bu nedenle hipomagnezemi-hipokalsemi oluştururlar.

henle kulpu

 

Tamm Horsfall proteini de tubülün bu kısmında sentezlenir. Görevi idrarda antibakteriyel etki sağlamaktadır.

Ayrıca idrarda gördüğümüz hyalen silendirlerin oluşumunda görevlidir. Günlük idrarda atılan proteinlerin %60’ı Tamm Horsfall proteinidir.

 

HENLE KULPUNUN ÇIKAN KOLUNUN PATOLOJİLERİ

1. Bartter sendromu:

Henle kulpunun çıkan kolunun hipofonksiyonudur. Çıkan kolda geri emilmesi gereken Na, K, klor, kalsiyum ve magnezyum geri emilmez. Bu yüzden total vücut  volümü azalır.

Volüm azalınca renin-anjiotensin-aldesteron sistemi aktive olur. Aldesteron düzeyi yükselir. PG ler artmıştır.

Tedavide indometasine kullanılır. Endometasine PG azaltarak GFR ve diürezi azaltırlar.

2.Gitelman sendromu:

            Bartter sendromu varyantı olarak bilinir. OR kalıtılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir