Skip to main content

NEFROLOJİ

Tümör hücrelerinin sitoplazmalarında eozinofilik hyalen globüller izlenir ki bunların sıklıkla immunohistokimyasal olarak a-fetoprotein ve α 1-antitripsin içerdikleri gösterile­bilir.

Yolk sac tümör hızla lenfatik ve hematojen yayılım yapar; ve özellikle kötü prognozludur.

 Yolk sak

Non-Germ Hücreli

Leyding hücreli tümör

Sıklıkla androjen üretir, nadiren östrojen (bu olgularda ilk klinik bulgu jinekomasti olabilir) ve kortikosteroid de sek­rete edebilir. Aşırı androjen üretimi prematür puberte ve makrogenitosomia izlenir.Erkekte pubertaprekoksa en sık neden olan tümörlerdir.

20-60 yaş arası testiste ağrısız kitle şikayeti ile başlar. Tümör sıklıkla 5cm den küçüktür ve sarı-kahve renktedir.

Leydig hücreli tümörler, testis stromasının bir tümörü­dür.

Sitoplazmada lipid granülleri veya lipofuksin ve daha ka­rakteristik olarak rod benzeri kristaller (Reinke kristalle­ri) %25 izlenir. Germ hücreli tümörlerin aksine, sıklıkla benign lezyonlar­dır; sadece % 10’u malign seyreder.

 Yolk sak 1

 

Sertoli hücreli tümör (Androblastom)

Östrojen ya da androjen üretebilir. Yüksek oranda be­nign gidişlidir (% 10 habis seyreder). Sıklıkla sert, gribeyaz renkte, küçük nodül olarak izlenir.

 

Testiküler lenfoma

Primer testis tümörü değilse de 60 yaş üzeri erkeklerin en sık testis tümörüdür. Sıklıkla B hücreli; difüz büyük hücre­li NHL saptanır

 

Klinik:

Testis tümörleri için tipik klinik ağrısız skrotal şişliktir.

Tümörün yaptığı orşit ve tümör içine kanama nedeniyle %20 vaka akut ağrı ile başvurur.

50 yaş üzerindeki hastalarda en sık testiküler tümör lenfomadır.

 

Komplikasyon:

En sık metastaz AC’lerdedir. Lenfatik ile paraaortik lenf bezlerine yayılır.

Tanı:

Testis tümöründen biyopsi alınmaz, skrotal ve lenfatik kontaminasyon yapılır.

Tedavi:

Orşiektomi

Paraaortik lenf bezi diseksiyonu

BEP

Radyoterapi

TESTİS TORSİYONU

Testisin kordon yapılarının testisin beslenmesini bozacak kadar dönmesidir. Şiddetli testiküler ağrı olur. Ödem ve eritem gelişir. Olay başladıktan sonraki 12 saat içinde detorsiyone edilenlerde fonksiyonların düzelmesi büyük oranda gerçekleşir.

 

 

 

Ayırıcı tanıda özellikle akut orşit ile karışır. Ayrıca testis eklerinin (apendix testis) torsiyonu da

benzer klinik tablo ile karşımıza gelir. Ayırıcı tanıda karışabilir. Klinik önemi yoktur. Tanı için ilk yapılacak tetkik Doppler USG’dir. En yararlı tetkik sintigrafîdir. Tedavi testisin detorsiyonu ve tekrarlamasını engellemek için tespitlenmesidir.

TESTİS TORSİYONU

ASİT-BAZ DENGESİ VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI

HİPONATREMİ

Na < 135 mEq/L

Sebepler:

Fazla sodyum kaybı veya total vücut suyu artışı

Total vücut Na düşük: Sıvı ve elektrolit kayıplarının Na’dan fakir sıvılarla yapılması.

Total vücut Na artmış: Su fazlası söz konusu. ABY, KBY, siroz, KKY

Total vücut Na normal: Hiperglisemi

Bulgular:

İrritabilite,

artmış DTR,

kas seğirmeleri,

klinik olarak intrakranial basınç artışına bağlı SSS belirtileri

Hipertansiyon: intrakraniyal basınç artışına bağlıdır.

Tedavi:

Hipervolemik hiponatremi (KKY) : diüretik

Gerçek hiponatremi : Na replasmanı

Replasman 0.5-1 mEq/saat yükseltecek şekilde yapılmalıdır. (SF en fazla 500 ml/saat)
(135 – Na hasta değeri) x VA (kg) x 0.6

Övolemik Hiponatremi: Uygunsuz ADH

 

 

 

 

 

 

HİPERNATREMİ

Na > 150 mEq/L

Sebepler:

Aşırı su kaybı (NG aspirasyon, terleme, trakeostomi, diyare, ADH yetersizliği, ATN).

Aşırı Na  yüklenmesi (enteral veya parenteral).
Bulgular:

SSS bulguları 

huzursuzluk,

letarji,

konvülsiyon,

artmış DTR.

Dehidratasyon bulguları.
Tedavi:

Su replasmanı

 

HİPERKALEMİ

K > 6 mEq/L
Sebepler:

ABY

KBY

 Addison hastalığı

asidozlar

 masif transfüzyon

GIS kanamalar
Bulgular

Ciddi hiperkalemia’da kardiovaskuler ve gastrointestinal sistemle sınırlı belirtiler oluşur.
Başlıca gastrointestinal semptomlar, bulantı, kusma, kramp tarzında karın ağrısı ve diaredir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir