Skip to main content

NEFROLOJİ

Klinik:

             Hipertansiyon (< 30, > 50 yaş başlangıçlı)

 Ailede hipertnsiyon öyküsü olmaması

 ACE inhibitörü veya ARB ile böbrek fonksiyonlarında bozulma

karın veya böğürde sürekli üfürüm

hipokalemi

 hafif metabolik alkoloz

asimetrik böbrek büyüklüğü

Tanı:

Renal anjiografi

BT-MR anjio

BT-MR anjio

Tedavi:

antihipertansif ilaçlar

 PCTA

cerrahi girişim

RENAL VEN TROMBOZU

Sebepleri

nefrotik sendrom

vena kavadaki pıhtıların yayılması

            renal venin tümör ile invazyonu

çocuklarda ağır dehidratasyon (en sık)

renal amiloidozis

Klinik ve tanı

Akut renal ven trombozunda semptomlar

ağrı

            hematüri

            kostovertebral açı duyarlılığı

            giderek bozulan böbrek fonksiyonları

 

Tanı

intravenöz ürografide irileşmiş böbrek

 Doppler USG de kullanılabilir

 Kesin tanı için renal venografi gerekir.

Tedavi:

warfarin sodyum ile uzun süreli (3-7 ay) antikoagülasyon

 

ÜRNER SİSTEM KONJENİTAL ANOMALİLERİ

Böbrek Sayı Anomalileri

Bilateral agenezi, unilateral renal agenezi ve ikiden fazla böbrek olabilir.

En sık görüleni unilateral agenezidir ve genelde asemptomatiktir.

Böbrek Lokalizasyon Anomalileri

Malrotasyon, renal ektopi, intratorasik böbrek olabilir.

En önemlisi renal ektopidir ve beraberinde genellikle pelvis renalis öne dönüktür (malrotasyon).

Renal ektopinin en sık karşılaşıldığı yer kemik pelvis içidir (pelvik böbrek).

Böbreği tutan yapıların zayıflığı sonucu böbreğin düşüklük göstermesine pitozis denir ve arasındaki fark pitotik böbreğin üreter ve damarlarının normal morfoloji ve uzunlukta olmasıdır.

Böbrek Füzyon Anomalileri

İki böbreğin birleşmesi anlamına gelir ve ektopi ve malrotasyonla birliktedir.

En sık görüleni atnalı böbrektir.

Atnalı böbrek erkekte daha sıktır ve 1/3 hasta asemptomatiktir.

Atnalı böbrekte gövdenin aşırı ekstansiyonunda ağrı olması tipiktir (Rowsing belirtisi)

Atnalı böbrek hastalığında neoplaziler daha sık görülür (Wilms tümörü gibi)

Tanı

IVP

Tedavi

KONJENİTAL ÜRETER ANOMALİLERİ

Üreter duplikasyonu yani bir böbreğin iki üretere sahip olması üriner sistemin en sık malformasyonudur. Genellikle pelvis renalisleri de ayrı olur. Tanıda ilk yapılması gereken test IVP’dir.

 

KONJENİTAL ÜRETRA ANOMALİLERİ

Posterior Üretral Valf

Yenidoğan ve bebeklerde en sık görülen obstrüktif üretra lezyonudur. Sadece erkeklerde ve sadece distal prostatik üretrada olur.

Hipospadias

Üretranın penisin ventral yüzünde normalden daha proksimal bir bölgede açılmasıdır. En sık anterior bölgede görülür (glans, corona, penis gövdesinin ön kısmı) Birlikte en sık görülen anomaliler inmemiş testis ve inguinal hernidir.

 

KONJENİTAL TESTİS ANOMALİLERİ

Kriptorşidizm (gerçek inmemiş testis)

Testisin böbrekle skrotum arasındaki normal iniş yolu üzerinde kalmasıdır.

2 yaşına kadar germ hücre kayıpları sürer ve 6 yaşından sonra infertilite kuraldır.

Leydig hücreleri vücut sıcaklığından etkilenmez ve sayıları normal kalır.

Malignite riski normal testise oranla 20-40 kat artmıştır.

Ayırıcı tanıda testis agenezisi düşünülmelidir ve en yararlı test MR’dır. Ancak ilk yapılması gereken test USG’dir.

Medikal tedavi 2 yaşına kadar denenebilir ve tedavide HCG veya GnRH (LH-RH) analogları kullanılır.

Beraberinde herni varsa, daha önce indirme ameliyatı denenmişse ve ektopik testiste (yalancı inmemiş testis) tedavi cerrahidir. Cerrahi tedavi (orşiopeksi) de amaç testisi skrotuma indirmektir.

En sık görülen malignite (% 60) seminomdur.

 

ÜROGENİTAL ENFEKSİYON

Akut sistit

Etken sıklıkla (%80) E.Kolidir. 2. sıklıkta Staf.saprofitikus.

Pollaküri, noktüri, disüri – miksion sırasında yanma, urgency tipiktir.

Hematüri, Suprapubik ağrı ve belağrıları olabilir.

Ateş yoktur.

Komplike değilse(sıklık öyküsü, yaşlılık, D. Mellitus yoksa) antibiyotik 3 gün (Amoxicilin, kinolon) verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir