Skip to main content

NEFROLOJİ

NOT:

 poxsimal

 

 

 

DİÜRETİK İLAÇLAR

DİÜRETİKLER

1. Proximal tübül diüretikleri

-Asetazolamid

-Ksantin türevleri

-Ozmotik diüretikler: Mannitol

2. Loop diüretikleri

-Furosemid

-Bumetanid

-Etakrinik asit

– Torsemid

– Civalı diüretikler

3. Distal tübül diüretikleri (Tiyazid grubu)

– İndapamid (Tiyazid analogları)

– Klortiyazid

– Hidroklorotiyazid

– Klortalidon (en uzun etkili)

– Metolazon (Tiyazid analogları)

 

4. Toplayıcı tübüllere etkililer (K+ tutucular)

– Spironolaktan

– Triamteren

– Amilorid

KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ

Bu gruptaki ilaçlar

Asetazolamid

Dazotamid

Özellikler

Diüretik olarak pek kullanılmazlar

Glokom tedavisinde en yararlı ilaçlardır

Asetazolamid, Humör aközde HCO3 oluşum hızını azaltıp oküler basıncı azaltır.

Diüretik etkiyi proximal tübülde gösterirler

Bikarbonat diürezi olur. HCO3 azaldığı için metabolik asidoz gelişir.

Karbonik anhidrazların diürez etkisi self limited bir etkidir.

Etkilerine karşı tolerans gelişir.

Yükseklerde ortaya çıkan dağ hastalığının proflaksisinde kullanılır. Güçsüzlük, nefes darlığı, baş dönmesi serebral ve akciğer ödem gibi belirtileri önler

Asetazolamid bazen epilepsi tedavisinde de kullanılır. Sıklıkla antiepileptik ilaçların etkilerini artırmak için kullanılır.

Asetazolamid sirozda kontrendikedir. Hiperaminonemiye neden olur.

Asetozolaimid kronik metabolik alkaloz’un tedavisinde kullanılır.

KARBONİK ANHİDRAZ

 

LOOP DİÜRETİKLERİ

Henle kulpunun çıkan kolunun kalın kısmına etkili ilaçlardır. Na+/K+/Cl-’un ko-transportunu baskılarlar.

Furosemid

Etakrinik asit

Bumetanid

Torsemid

En fazla kullanılan furosemiddir. Fakat Bumetanid çok daha fazla güçlüdür ve kullanımı giderek artmaktadır.

LOOP DİÜRETİKLERİ

Özellikler

Furosemid ve Bumetanid sulfonamid türevidir.

En etkili diüretik grubudur.

Furosemid böbrekte ve periferde kısmen PG sentez ve salımının artmasına bağlı vazodilatasyon da yapar.

 

Loop diüretikleri’nin etkileri:

-Hipovolemi

-Dehidratasyon

Hiponatremi

Hipokalemi

Hipotansiyon

alkaloz

-Hiperürisemi

Ototoksisite

Kardiyak aritmi

Hiperürisemi, furosemid ve etakrinik asitin ürik asit ile yarışıp böbreklerden ürik asit atılımının azalmasından kaynaklanır.

DİSTAL TÜBÜL DİÜRETİKLERİ

En sık kullanılan Sulfonamid türevi diüretiklerdir;

-Klortiyazid

-Hidroklorotiyazid

-Klortalidon

-İndapamid

-Metolazon

Özellikleri

Orta etkilidir.

Sadece oral kullanılırlar.

 

 Tiyazid grubu diüretikler distal tübülde sodyum ve klor kotransportunu inhibe ederek tübül sıvısında Na+ ve Cl- konsantrasyonunu arttırırlar.

DİSTAL TÜBÜL DİÜRETİKLERİ

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda etki gösteremezler.

Parathormon etkisini stimüle ederek, Ca++’un geri emilimini arttırarak Ca++’un itrahını azaltırlar (Loop diüretiklerin tersidir).

Tiazid diüretikler ve genel özellikleri

Tiazidler böbrek fonksiyonları normal ise hipertansiyon tedavisinde ilk tercih edilen diüretiklerdir.

Tiazidler Ca++ reabsorbsiyonunu distal tübülde artırdığı için idiopatik kalsiüri tedavisinde kullanılabilir.

Metolazon ileri derece böbrek yetmezliğinde bile etkinliğini korur. Bu yüzden böbrek yetmezliğinde kullanılabilir.

            Tiazidlerin en sık yan etkisi hipokalemidir.

Tiazidler diabetiklerde hiperglisemiye yol açabilir. Nedeni hipokalemi nedeniyle insulin salgılanmasını azaltmaktadır.

İndapamid’in düşük dozlarda diüretik etkisi düşük vazodilatör etkisi yüksektir.

Tiazidlerin yan etkileri

1-Hipokalemi (en sık)

2-Metabolik alkaloz

3-Parestezi (hipokalemi sekonder)

4-Hiperglisemi

5-Hiperürisemi

6-Hiperlipidemi

7-Hiperkalsemi

8-Hiponatremi

9-Allerjik reaksiyonlar

10-Hipomagnezemi
11- Pankreatit
12-Safra taşı
13- Sarılık

 

Hipokalemi ve hiponatremi sonucundaki elektrolit imbalansı sonucunda konfüzyon, sersemlik ve kas güçsüzlüğü gibi yan etkilerin oluşmasına neden olabilir.

Tiyazidler osteoporoza bağlı femur boynu kırıklarının önlenmesinde de kullanılır.

 

POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER

POTASYUM TUTUCU DİÜRETİKLER

Potasyum tutucu diüretikler şunlardır:

-Spironolakton

-Triamteren

-Amilorid

Özellikleri

Normalde aldesteron kollektör tüpteki Na-K pompasını stimule ederek, Na tutturup, potasyum ve hidrojeni lümene sekrete ettirir.

Spironolakton, aldesteron reseptörlerine bağlanarak bloke eder. Böylece sodyum emilemeyip diüretik etki oluşurken, potasyum atılamaz.

Spironolakton bir ön ilaçtır. Karaciğerde kanrenona dönüşür. Ayrıca spironolakton testesteron reseptör blokeridir. Bu nedenle kıllanma tadavisinde de kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir