Skip to main content

METABOLİK HASTALIKLAR

                                                           elektron                                                                    ACD

transport        ETF-DH              ETF            FADH2

zinciri

Hidrolaz

CPT: Karnitin palmitiltransferaz

ACD: Asil CoA dehidrogenaz

3-OH ACD: 3-hidroksi ACD

ETF: Elektron transfer flavoprotein

ETF-DH: ETF dehidrogenaz

HMG: Hidroksi metilglutaril

 

b-oksidasyon        NAD

siklusu                          3-OH

NADH        ACD

Thiolaz

asetil CoA

              

14 C

asetil CoA                                                  12 C

Lözin

asetil CoA

                                                        Liyaz                        HMG-CoA sentaz

b-hidroksibütirat               astetoasetat                 HMG-CoA                              asetil CoA

 

I. İNTRAMİTOKONDRİYAL OKSİDASYON YOLUNDA DEFEKTLER

                    Birbiri ile yakından ilişkili 2 grup bozukluk görülür:1.Yağ asidi b-oksidasyon bozukluğu

2. FADH2’den ETZ’ye elektron transport bozukluğu. ETF ve ETF-DH eksiklikleri hariç diğer enzim eksikliklerinde uzun süreli açlık sonucu oluşan hastalık atakları dışında kişiler sağlıklı görünür. Bu bozukluklarda görülen laboratuar bulguları: Hipoketotik hipoglisemi, dikarboksilik asitüri ve diğer organik asitüri’ler ve sekonder karnitin eksikliği.

 

1. Orta Zincirli (Medium-Chain) ASİL-CoA DEHİDROGENAZ (MCAD) EKSİKLİĞİ

                  En sık karşılaşılan yağ asidi oksidasyon defektidir. 12-16 saatlik açlık döneminin yarattığı strese kadar tamamen sağlıklı görünürler. İlk atak 6-24 ay arasında görülür. Ataklar genellikle yaşamı tehdit eder ve hastaların % 25’i ilk atakta ölür. Klinik bulgular kusma, hızla komaya ilerleyen letarji ve konvülziyonlardır. Hepatomegali yoktur veya hafiftir. Laboratuar bulguları: Hipoketotik hipoglisemi, hafif asidoz, yüksek plazma üre, NH3, ÜA, ALT, AST ve uzun PT, PTT. Yağ asitlerinin mikrozomal ve w-oksidasyonundan kaynaklanan idrarda orta zincirli dikarboksilik asit düzeylerinde artış olur. Sekonder karnitin eksikliği meydana gelir.

                Tedavi: Akut atakta acilen % 10 dekstroz İV. verilerek lipoliz baskılanmaya çalışılır. Kronik tedavi hastaların asla 10-12 saatten fazla aç kalmamaları ile sağlanır.

               Prognoz mükemmeldir, kas zayıflığı veya kardiyomiyopati görülmez.

2. Uzun Zincirli (Long-Chain) ASİL-CoA DEHİDROGENAZ (LCAD) EKSİKLİĞİ

               Bu hastalık MCAD eksikliğine benzer, ancak çok daha ağır seyreder. İlk 1 yılda hipoglisemi ve koma görülür. Aynı zamanda kas zayıflığı ve hipertrofik kardiyomiyopati vardır.

3. Kısa Zincirli (Short-Chain) ASİL-CoA DEHİDROGENAZ (SCAD) EKSİKLİĞİ

              Sadece 3 hasta tanımlanmıştır. Klinik MCAD eksikliğine benzer.

4. Uzun zincirli 3-OH ACD EKSİKLİĞİ

             Sadece 2 hasta tanımlanmıştır. Semptomlar LCAD eksikliğine benzer.

5. EFT ve EFT-DH EKSİKLİKLERİ

    (Multiple Asil CoA dehidrojenasyon defektleri, Glutarik asitüri tip II)

                 Bu iki enzim yağ asidi oksidasyonu yanı sıra dallı zincirli aminoasitlerin ve glutarik asidin de oksidasyonunda görev alır.                        Dolayısıyla eksikliklerinde her iki gruba ait klinik bulgular da görülür .ETF veya ETF-DH’ın tam yokluğunda yenidoğan döneminde asidoz, hipoglisemi, koma ve hipotoni gelişir. İdrar organik asit profili tanıyı koydurur:

Yağ asidi oksidasyonunda blokaj: Dikarboksilik asitler, etilmalonik aist

Lizin oksidasyonunda blokaj       : Glutarik asit

Dallı zincirli aa.    “          “           : İzovalerik asit, izobütirik asit, a-metilbütirik a.

                Parsiyel enzim eksikliğinde ise klinik tablo MCAD veya LCAD eksikliğine benzer: Açlık stresinin tetiklediği hipoglisemi, kusma, koma atakları ve kas zayıflığı. Bu hastalarda da sekonder karnitin eksikliği gelişir. Tedavi uzun süre aç kalmamayı gerekteririr. Bazı hastalar riboflavin tedavisinden yarar görmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir