Skip to main content

Meme Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları

GnRH’nın pulsatil salınımı, ön hipofizden FSH ve LH’nın da pulsatil olarak salınımına yol açar.

Kullanılış Endikasyonları

Fonksiyonel hipotalamik amenore ve buna bağlı kısırlık tedavisi

Hipogonadotropik hipogonadizmde teşhis amacıyla

Her iki cinsiyette gecikmiş veya durmuş pubertenin indüklenmesi amacıyla

GnRH ANALOGLARI

Buserelin / Goserelin / Histrelin / Löprolid / Nafarelin / Triptorelin:

Bu ilaçlar suprafizyolojik dozlarda sürekli uygulanırsa ilk 1-2 gün gonadotropini stimüle eder, ancak daha sonra desensitizasyon gelişir. Sonuçta antigonadotropik etkinlik görülür.

Gonadotropin inhibisyonu ile, kadınlarda overlerden östrojen ve progesteron salınımını durdururlar ve “tıbbi overektomi” yaparlar. Erkeklerde aynı şekilde spermatogenezi ve testosteron salınımını inhibe ederler. Yani “tıbbi orşiyektomi” geliştirirler.               Sonuç olarak “tıbbi kastrasyon” oluştururlar.

GnRH ve analoglarının endikasyonları:

Endometriyozis (Danazol kadar hatta daha fazla etkilidirler ve yan etkileri daha azdır)

Hipogonadotropik ve hipotalamik amenore ve kısırlık tedavisi

Kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri tedavisi

Miyoma uteri

Polikistik over sendromu

Puberte prekoks

Tıbbi overektomi ve orşiektomi

Yan Etkileri:

Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron azalmasına bağlı olarak sıcak basması (flushing) gelişir.

Erkeklerde testosteron azalması sonucu, libido azalması, impotans, jinekomastiye neden olabilir.

Uzun süreli uygulamalar osteoporoz geliştirebilir.

GnRH RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ  

Setroreliks / Ganireliks:

Gonadotropin salgılatıcı hormon antagonisti özelliğine sahip sentetik dekapaptitlerdir. Over stimülasyonu yapılan kadınlarda prematür LH piklerini engellemek için kullanılırlar.  

HİRSUTİZM Tanım:      

                Androjen artışının sonucu erkek tipi kıl dağılımı oluşmasıdır. (Sakal, intermammarian bölge, bacak arası). Kaş ve lanugo(sarı tüy) andojen bağımlı değildir.

                Hirsutizm genelde andojen artışına veya androjene artmış deri cevabına bağlı oluşur. Deride 5-alfa reduktaz bulunur. Bu enzimin miktarı kalıtsal olarak farklılıklar gösterir.

                 Hipertirikozis ise boyun ve kollar gibi sexuel olmayan bölgelerde kıl fazlalığıdır. Metabolik hastalıklara veya ilaçlara bağlı olabilir. Asetazolamide, kortikosteroid, cyclosporine, diazoxide, interferon, minoxidil, fentoin, streptomisin

                 Virilizm ise global maskulinizasyonu tanımlar. Kas kitlesinde artma, kliteromegali, defeminizasyon ile karaterizedir.              

Androjenizm Etiyoloji 

                     1. Ovarian :PCOS, hipertekosis, androjen salgılayan tümör, HAIR-AN sendromu

                    2. Adrenal : Geç başlangıç gösteren KAH, Cushing, androjen salgılayan tümör, prolaktinoma

                    Hiperandrojenizmli vakalarda tek avantaj osteoporoz riskinin azalmasıdır.

Bunun dışında olgularda görülen potansiyel komplikasyonlar; hipertansiyon, kardiovasküler hastalık riskinde artış, diabetes mellitus, endometrial hiperplazi ve karsinom riskinde artış, meme hastalıklarında artıştır.  

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (Stein – Leventhal Sendromu)

Tanım

Kadınlarda hiperandrojenizmin en sık sebebi PCOS’dur.

Kronik hiperandrojenik anovulasyon sözkonusudur.

Üreme çağındaki kadınların 1/3’ünde rastlanır.

                  Hirsutizmin en sık sebebidir. (%75-90) Olguların yarısında amenore, hirsutizm ve infertilite bulunur.

Patofizyoloji:

PCOS lu hastaların % 70-80 kadarında insulin rezistansı söz konusudur.

İnsulin rezistansı olan hastalarda glukoz hücre içine alınamadığı için insulin sekresyonu artar.

İnsulin gen bölgesi ile IGF gen bölgesibirbirine oldukça yakındır.İnsulin rezistansı olan kişilerde IGF seviyesi de artar.

IGF ve insulin reseptörü over stromasında bulunur. Bu nedenle insulin ve IGF foliküldeki teka tabakasını stimule eder. Bu nedenle hastalarda overlerden salınan androjenler olan androstenadion ve testesteron seviyeri artmıştır. Bunlarda aromataz ile ostrojenler dönüşeceğinden bu hastalarda plazma ostrojen seviyeleri de yüksektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir