Skip to main content

Meme Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları

               Teka interna hücrelerinde LH reseptörleri gelişmiş ve LH kontrolünde androstenadion yapılmaktadır. Yapılan androstenadion, granuloza hücrelerinde aromataz etkisinde östrojenlere çevrilir. Aromataz enziminin aktivitesini FSH belirler.  

 

graf

 

çift hormon

ÇİFT HORMON ÇİFT HÜCRE

 

           Teka hücreleri, LH etkisinde androstenadion ve testosteron salgılarlar

          Granulosa hücreleri testosteronu aromataz ile östrojenlere çevirir. FSH artışı aromataz stimülasyonu yapar. Ostrojenler endometriumda proliferatif fazı oluşturur.

           Siklusun ortasında öst. 200 pikogram/ml’ye çıkınca pozitif geri bildirim oluşturur.

           LH Piki ovülasyonu sağlar, ardından korpus luteum oluşumunu ve luteinizasyonu sağlar.

           Korpus luteumun görevi sekratuar fazda progesteron oluşturmaktır.

Ovulasyon sırasında kadınlann bir kısmında kasıklarda ağrı görülür, buna Mitteischmerz ağnsı denir.

           Korpus luteum eğer gebelik olmazsa apopitozise uğrar ve geriler. Progesteron azalması nedeniyle endometriumda progesteron çekilme kanaması oluşmaktadır. (Menstruasyon)

SİKLUSTA HORMONLAR VE ETKİLERİ

 

SİKLUSTA

Östrojen endometriumda glandüler ve vasküler yapıları uyarır. Endometriumun proliferasyonunu sağlar.

                 Östrojen miyometriumda Gap Junction formasyonunu sağlar ve myometriumu kontraktil hale getirir.

Östrojen tubal motiliteyi ve silial hareketi artırır.

Östrojen servikal mukusu kayganlaştırır sıvılaştırır ve geçirgen hale getirir. Spin-Barket testi pozitifleşir.

                Östrojen etkisinde vajen mukozasında süperfisial hücre hakimiyeti olur.

Östrojenler artan miktarları,hipotalamus ve hipofizden (-) feed-back ile daha az FSH sekresyonuna yol açalar.FSH üzerine en güçlü inhibitör etki östradiol ile oluşur.

                Her siklusta ovulasyon olması için seçilen foliküle dominant folikül denir.Dominant folikül daha fazla FSH reseptörü içerir ve atreziye uğrayacak foliküller ile karşılaştırıldığında daha fazla östrojen üretme kapasitesine sahiptir.Dominant folikül azalan FSH seviyelerine rağmen büyüme yeteneğini kaybetmez.

                   Östrojen pikinin olması, ovulasyonu tetikleyen hipofizer LH salınımını sağlar.

                  LH surge’ünden 24-36 saat sonra ovulasyon olur. Ovulasyon ile corpus luteum meydana gelir ve progesteron üretimi başlar,Luteal=Sekretuar faz başlar. Progesteron endometrial glandların sekresyon yapmasını ve glikojen tutmasını sağlar.(Desidual Reaksiyon).

Progesteron termojeniktir. Bu nedenle ovulasyonla vucut ısısı 1 derece artar.

progestron

                   Şekil: Menstrüel siklus histolojisi (A), Erken sekratuar fazda subnukluer vakuolizasyon (B) Sekresyonun artımı (C), predecidual değişiklikler (D), stromal lokositler (E), mensle beraber stromal dökülme

Luteal fonksiyon LH varlığına bağımlıdır.Devamlı LH sekresyonu olmaması halinde corpus luteum 12-16 günde regrese olur ve corpus albikans oluşur.Siklusun luteal fazı sabittir.

Gebelik oluşursa sinsityotrofoblastlar hCG üretmeye başlar hCG nin LH benzeri etkiyle corpus luteumun devamlılığını sağlanır. Corpus luteum progesteron salınımını sürdürerek sekretuar endometriumu destekler ve gebeliğin devamını sağlar.

Gebeliğin devamı için gerekli en önemli hormon Progesteron dur. Progesteron gebelikde ilk iki ay corpus luteumdan salgılanır sonra plesanta bu görevi sürdürür. Beta-hCG insityotrofoblastlarca üretilir, fertilizasyondan sonra 8.günde kanda ölçülebilir, 24-48 saatte bir iki katına çıkar ve ikinci ayda maksimum seviyededir. Böylece korpus luteumun iki ay devamlılığını sağlanmış olur.              

  SERVİKAL DEĞİŞİKLER:

Servikal mukus Östrojen etkisinde incelir, sulanır ve bazik bir hal alır.

Ovulasyon zamanı mukus en akışkan ve ince halini alır.Bir pens ile yada iki parmak arasında servikal musus sıkıştırılıp açılırsa kopmadan 10cm uzayabilir. Buna spin-barket testi denir.

Servikal mukus lama yayılarak kurutulup mikroskopta incelenirse eğrelti otu manzarasına Fern like belirtisi denir.

Progesteron servikal mukusu kalınlaştırır ve tıkaç haline getirir.

 KOK içerdikleri progesterondan ötürü PID karşı koruyucudur.

  VAJİNAL DEĞİŞİKLİKLER:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir