Skip to main content

Meme Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları

 

genetik

                                             KADIN GENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARI

VULVOVAGİNİTİS

                        Normal vaginal pH: 3,8-4,2 arasındadır.

Lactobacillus (Doderlein’s bacilli) aerobik gram (+) çomak olup vagen florasında en fazla yer alan mikroorganizmadır. Vagen, asit Ph sağlamada görevlidirler.

Vulvovaginit etkeni sıklıkla vaginada yer alır, kaşıntı ve/veya yanma en sık şikayetler arasında yer alır.

                           Vaginal akıntı en sık rastlanılan jinekolojik şikayettir.

                          Candida, Trichomonas, Bacterial Vaginosis en sık 3 vaginitis etkenidir.

MANTAR VAJINITI

En sık vaginit mantar vaginitidir.

Mantar vaiinitinin en sık semptomu vajinal ve vulvar kasıntıdır. Beyaz akıntı eşliklik eder.

Disparoni, vaijinal yanma, labialarda ödem/eritem mevcuttur.

mantar

 

                 Mantar vajinitinde en sık Candida albicans etkenir.C.glabrata, C.tropikalis etken diğer kandidalardır.

Gereksiz antibiyotik kullanımı, diabet, kortikosteroid kullanımı, gebelik, immunosupresif durumlar, oral kontraseptifler, Candida sıklığını artırır.

Asid pH ta üreyebilir.

Tanı:

Mantar vajinitinde KOH tespitiyle psödohif yapışı mikroskop altında izlenir.

Tedavi:

Mantar tedavisinin tek günlük tedavisi Fluconazole ile yapılabilir.

Tedavide; eş tedavisi de gereklidir.

BAKTERİEL VAGİNOZİS

Bakterial Vaginosis (Gardnerella vaginalis) artmış gri renkte kokulu akıntı ile olur.

Bakterial Vaginosis’li hastalarda pH: 4,5 üzerindedir (Vajen asiditesinin bozulmasına bağlı).

Bakteriyel vaginosiste vaginal florada laktobasillerin konsantrasyonu azalmasına bağlı, anaerob bakterilerin oranında artış olur. Gerçek bir enflamasyon yoktur. Bakteriyel vaginosiste bundan dolayı lökosit infiltrasyonu yoktur.

 bakteriel

Tanı

                      Vajinal akıntının KOH ile tespiti sonucu balık kokuşu meydana gelir. Buna (+) Whiff testi denir.

Bakterial Vaginosis’te mikroskopta spesifik “Clue Cell” izlenir.  

 

vogin

Gardnerella vaginalis;

Erken doğum,

Erken membran rüptürü,

Koryoamnionit ve

Postpartum endometrit etyolojisinde rol oynar.

Tedavi:

Trichomonas vajiniti ve Bakteriyel vaginosis tedavisinde metronidazole veya ornidazole kullanılır.  BV tedavisinde diğer alternatif Klindamisindir.

Gebelikte ilk trimester haricinde metronidazole veya ornidazole kullanılabilir.

GONORE

Neisseria gonorrhea etkenidir

                        Kuluçka süresi 3-5 gündür.

                       Gonore en sık %95 ürethraya. 2. en sıklıkla ise %80 serviks’e yerleşir.

Gonore enfeksiyonu kadında %50-70 oranında asemptomatiktir.

Neisseria gonorrhea’nın virülansını belirleyen bakteri üzerindeki pili yapısıdır (Pili’li Gonokoklar epitelyal hücrelere yapışabilir).

Gonore enfeksiyonu alt genital yolda pürülan servikal akıntı + disüri ve pollaküri semptomlarına yol açar.

Gonore enfeksiyonu yenidoğanda oftalmia neonatorum’a sebep olur ve doğumdan sonra 2-3 güniçinde bilateral konjonktivitis ve pürülan akıntıya sebep olur. (seftriakson kullanılır)

                       Gonore enfeksiyonu neonatal dönemde tedavi edilmezse korneal ülserasyon ve skara sebep olabilir.

Gonore vakalarının %40-50’sinde konkominant chlamidya enfeksiyonu vardır.

                       Gonore enfeksiyonu bartholin enfeksiyonlarının %50 ve akut PİD’lerin %50 sebebidir.

Gonore enfeksiyonu tubalardan peritoneal yayılım ile karaciğer ve karın ön duvarı arasında enfeksiyon yaparak Fitz-Hugh-Curtis Sendromuna yol açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir