Skip to main content

KOLON ve REKTUMUN CERRAHİ HASTALIKLARI

  1. İritis ve üveitis, episklerit
  2. Sklerozan kolanjit
  3. Ankylozan spondilit ve sakroileit
  4. Periferik artritler
  5. Eritema nodozum, pyoderma gangrenozum.
  6. Aftöz stomatit

Bütün bunlar hipersensitivite nedeniyle ortaya çıkar ve cerrahi tedavi sonrasında kendiliğinden koybolup iyileşir.

Ayrıca ülseratif kolitte safra ve idrar yolu taşlarına da sık oranda rastlanılır.

 

 

Ülseratif kolit komplikasyonları:

Kolonda:

1. Kanama

2. Obstrüksiyon (striktür ve stenozlar)

3. Perforasyon

4. Parakolik abse

5. Perianal fistüller

6. Malabsorbsiyon

7. Toksik megakolon

8. Kolon CA

Sistemik:

1. Avitaminoz

2. Amiloidoz

3. Amenore

4. Osteoporoz

5. Dejeneratif myokardial değişiklikler

Toksik megakolon, ülseratif kolitin en korkulan komplikasyonudur. % 20 mortalite ile sonuçlanır. Klinik toksik tablo, ateş, peritonit, distansiyon ve kanlı diare görülür. Genel durum hızla bozulur.

Toksik megakolonun bazı predispozan faktörleri vardır:

a. Hipokalemi

b. Hipomagnezemi

c. Hipoproteinemi

d. Opiat kullanılması (antikolinerjik)

e. Akut atakta Baryum kullanılması

Ülseratif kolitin en önemli geç komplikasyonu, kolon kanseridir, % 0.7-17 arasında gelişme şansı vardır (ortalama % 3), daha infiltratiftir. Multiple odaklardan gelişir ve daha az diferansiyedir. Prognozu da daha kötüdür. Erken yaşta ülseratif kolite yakalananlarda CA insidansı yüksektir. Her on yılda insidans % 4 artma gösterir. Ülseratif kolite sekonder gelişen kolon CA’da 5 yıllık yaşama şansı % 20’dir.

Tanı:

Uygun bakteriyolojik, serolojik ve kimyasal çalışmalar yapılmalıdır. Tanı, klinik baryumlu enema, sigmoidoskopi, kolonoskopi ve biyopsi ile konur.

Baryumlu enemada kaldırım taşı manzarası, kurşun boru manzarası, haustral yapıların kaybolması, kısa ve rijit kolon ile bozuk mukozal patern görülür. Sonra sigmoidoskopi, kolonoskopi ve biyopsi ile kesin tanı konur.

Ayırıcı tanıda ise, amebiasis, basilli dizanteri, tbc, divertikülosis, lymphogranüloma venereum, karsinoma koli, malignant karsinoma sendromu, çölyak hastalığı, non-tropikal sprue ve malabsorbsiyon sendromu düşünülmelidir.

Toksik megakolon tanısı için kliniği olan hastada direkt karın grafisi çekilir. Kolonun genişlediği ve kolon duvarının inceldiği görülür. Transvers kolonun 8 cm’den daha genişlemiş olarak görülmesi, tanıyı koydurur. Bu durumda perforasyon şansı da yüksek olur.

 

Tedavi:

Öncelikle medikal tedavi yapılır. Bu özellikle akut vakalarda geçerlidir. Kronik vakalar medikal tedaviye pek cevap vermezler. Medikal tedavide önce hastanın beslenmesine dikkat edilir. Süt ve süt mamülü ürünler yasaklanır. Kesin fizik ve emasyonel istirahat şarttır. Bunun yanısıra sulfasalazin, steroid, steroid+Azathiopürin, 5-ASA ve imuran gibi çeşitli ilaçlar kullanılır. Steroid+ASA lavman  akut vakalarda verilir. Steroidler yine akut vakalarda 100 mg/gün infüzyon olarak verilir ve remisyondan sonra oral prednisolon verilir. Sonra doz azaltılarak idamede 15 mg/gün verilir.

Hastalık yalnız rektumdayken yakalanırsa, medikal tedaviye iyi cevap alınabilir. Fakat diğer hallerde medikal tedavi pek başarılı olmaz ve sonunda cerrahi tedaviye başvurulur. Cerrahi tedavi elektif vakalarda şu endikasyonlar ile yapılır:

1. İntestinal obstrüksiyon (kısmi)

2. CA proflaksisi

3. Malabsorpsiyon

4. Medikal tedaviye cevap alamama

5. Abse formasyonu ve kapalı perforasyon

6. 15 mg/gün’ün üzerinde idame prednisolon dozuna ihtiyaç

 

 

 

Acil cerrahi endikasyonları:

1. Tam intestinal obstrüksiyon

2. Açık perforasyon ve peritonit

3. Toksik megakolon

4. Kanama

Cerrahi tedavide prokto-kolektomi ve ileostomi yapılır. Rektum da mutlaka çıkartılmalıdır. Aksi halde rekürrens şansı yüksek olur.

Toksik megakolonda ise, cerrahi tedavi hastanın genel durumuna göre değişir.

Eğer hastanın genel durumu çok bozuk ise, sadece ileostomi yapılır.

Genel durum biraz iyi ise, sadece kolon çıkartılır ve ileostomi yapılır. İleride ya rektum da çıkartılır veya ileum ile rektum anastomoze edilir.

Genel durum iyi ise, proktokolektomi ve ileostomi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir