Skip to main content

Kemikler

Corpus sterni’nin her iki tarafında 2 – 7 kaburgaların eklem yapması için çentikler vardır.

Processus xiphoideus, T9 seviyesindedir. Kaburga tutunması yoktur.

COSTAE

12 çift kaburga vardır. İlk7 çift kaburga sternum’la eklem yapar ve gerçek kaburga olarak bilinir. Son 5 çift kaburga yalancı kaburga olarak isimlendirilir. Bunların ilk 3 çifti, 7. kıkırdak kaburgaya tutunur ve indirek olarak sternum’la eklem yapar. Son 2 çift kaburga (11 ve 12) serbest olarak sonlanır ve bu yüzden serbest kaburga adı ile bilinir.

1. kaburga kaburgaların en az oblik olanıdır. En fazla oblik olanı 9. kaburgadır. Kaburgaların en uzunu 7. sidir.

İki taraf 7. kaburganın sternal tutunmaları arasında kalan açıya angulus infrasternalis (angulus subcostalis) adı verilir.

Kaburgaların en zayıf noktası, angulus costae’nın hemen önüdür. Orta sırayı oluşturan kaburgalar (5,6,7,8) kırıklarına en sık rastlanan kaburgalardır. İlk iki kaburga, clavicula tarafından korunduğu için, son iki kaburga da serbest olduğu için kırıkları nadirdir.

Kaburgalar, meme ve prostat kanserlerinin metastatik yeridir.

Tipik kaburga

Tipik bir kaburganın torakal vertebra ile eklem yapan arka ucunda caput costae, collum costae, angulus costae ve tuberculum costae denilen anatomik yapılar bulunur.

 

 

 

Caput costae, crista capitis costae denilen bir kabarıntı ile ayrılmış iki tane eklem yüzüne sahiptir. Üstte kalan yarım eklem yüzü üstteki torakal vertebranın gövdesindeki yarım eklem yüzü ile, alttaki yarım eklem yüzü de altta kalan torakal vertebranın gövdesindeki yarım eklem yüzü ile eklem yapar.

Tuberculum costae’daki eklem yüzü, torakal vertebranın processus transversus’unda bulunan eklem yüzü ile eklem yapar.

Kaburgaların iç yüzünde alt kenara yakın seyreden sulcus costae isimli olukta yukarıdan – aşağıya doğru v.a.n. intercostales seyreder.

Aort koarktasyonunda radyografilerde kaburgaların alt kenarlarında, kollateral sirkülasyon nedeniyle genişlemiş posterior interkostal arterlerin oluşturduğu çentikler görülür.

Atipik kaburgalar

1,2,10,11 ve 12. kaburgalara atipiktir.

1. kaburga (costa prima); en kısa, en yassı, en geniş, en düz ve en kavisli olanıdır. Crista capitis costae ve sulcus costae’sı yoktur. Üst yüzünde a. ve v.subclavia’nın geçtiği oluklar bulunur. 1. kaburga, clavicula’nın altında yer aldığından palpe edilemez.

2. kaburga (costa secunda); 1. kaburga ile kısmen benzer özelliklere sahiptir.

10. kaburganın 10. torakal vertebra gövdesi ile eklem yapan tek bir eklem yüzü bulunduğu için crista capitis costae’sı yoktur.

11. ve 12. kaburgalarda crista capitis costae, tuberculum costae ve collum costae’sı yoktur. 12. kaburgada ilaveten angulus costae ve sulcus costae’da bulunmaz.

7 – 10. kaburgaların kıkırdak kısımları birleşerek,arcus costalis denilen kavsi yapar. Arcus’un en alt kısmı 10. kaburga tarafından oluşturulur ve L3 seviyesindedir.

CAVITAS THORACIS

Üst ve alt olarak iki açıklığı vardır.

             Apertura thoracis superior denilen üst açıklığının sınırını; önde manubrium sterni’nin üst kenarı, yanlarda 1. kaburgalar ve arkada 1. torakal vertebra oluşturur.

            Apertura thoracis inferior’un sınırlarını ise; önde processus xiphoideus, ön – yanlarda arcus costalis, arka – yanlarda 11 ve 12. kaburgalar ve arkada da 12. torakal vertebra yapar.

Toraks kafesini oluşturan kaburgalar arasında 11 çift interkostal aralık vardır.

 

OSSA CRANII (KAFATASI KEMİKLERİ)

            Kafa iskeletinde toplam 22 kemik vardır. Bu kemiklerin oluşturduğu iskelet yapıya cranium adı verilir. Cranium iskeletine 1 tane hyoid ve 3 çift kulak kemikçiği de ilave edilirse toplam kemik sayısı 29 olur. Bu baş iskeletindeki toplam kemik miktarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir