Skip to main content

Kemikler

Foramen ischiadicum majus

Incisura ischiadica major; spina ischiadica, lig. sacrotuberale ve lig. sacrospinale ile bir delik haline getirilir. Pelvis’den gluteal bölgeye bir açıklıktır. Bu delikten geçen m. piriformis’in üst ve alt kısmında birer küçük delik meydana gelir. Foramen suprapiriforme denilen üsttekinden; v.a.n. gluteus superior geçer. Foramen infrapiriforme denilen alttaki delikten ise; v.a.n. gluteus inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior, n. pudendus, a.v. pudenda interna geçer.

Foramen ischiadicum minus

Incisura ischiadica minor; spina ischiadica, corpus ischiadicum (yada tuber ischiadicum) ve aynı ligamentlerle bir delik haline getirilir. Gluteal bölgeden perineum’a bir açıklıktır. Bu delikten; m. obturatorius internus’un tendonu, n. pudendus, a.v. pudenda interna geçer.

PELVIS

Her iki taraf iskion – pubis kolları arasındaki kemere arcus pubicus, iki taraf ramus inferior ossis pubis arasında kalan açıya da angulus subpubicus denir.

Linea terminalis; arkada promontorium’dan başlar, yanlarda ilium’daki linea arcuata’dan, pecten ossis pubis’den ve crista pubica’dan geçerek önde karşı tarafınki ile symphysis pubica üzerinde birleşir. Linea terminalis’in üstünde kalan pelvis kısmı pelvis major, altında kalanı da pelvis minor’dur.

Linea terminalis aynı zamanda pelvis minor’un apertura pelvis superior denilen üst girişinin de sınırını yapar.

Pelvis major (yalancı pelvis); arkada 5. lumbal vertebra, yanlarda fossa iliaca’lar ve burayı dolduran m. iliacus’lar, önde de karın ön duvarının alt kısmı ile sınırlanır. Pelvis minor (gerçek pelvis) ise; arkada sacrum ve coccyx, önde ve yanlarda ischium ile pubis tarafından sınırlanır.

Apertura pelvis inferior; arkadan sacrum, coccyx ve ligamentum sacrotuberale, yanlardan tuber ischiadicum’lar, önden iskion-pubis kolları ve symphysis pubica ile sınırlanır.

Vücut dik durumda iken apertura pelvis superior, horizontal düzlem ile yaklaşık 500 – 600  lik bir açı yapar. Bu açıya inclinatio pelvis denir.

Apertura pelvis superior  ile ilgili uzunluklar

Bu uzunluklardan üç tanesi önemlidir.

  • Conjugata anatomica (diameter anteroposterius): Promontorium ile symphysis pubica’nın üst kenarı arasındaki mesafedir.
  • Conjugata vera: Promontorium ile symphysis pubica’nın orta noktası arasındaki mesafedir. Apertura pelvis superior ile ilgili en dar mesafedir.
  • Conjugata diagonalis: Promontorium ile symphysis pubica’nın alt kenarı arasındaki mesafedir. Vaginal tuşe ile ölçülebilen tek mesafedir.

Coxa ve Pelvis kırıkları

Coxa’daki kırıkların en yaygın yeri; ala ossis ilii ve iskion pubis kollarının birleşme yeridir.

Pelvis’e anteroposterior yönde gelen direk travmalarda pubik kollarda, lateralden gelen travmalarda ise acetabulum ve ala ossis ilii’de kırıklar olur.

Pubo-obturator bölgedeki kırıklarda vesica urinaria ve urethrae masculina yaralanmaları kırığa eşlik edebilir. Özellikle v. iliaca interna ve dallarında da yaralanmalar sonucu kanamalar olabilir.

OSSA MEMBRI INFERIORES (ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ)

FEMUR

İskeletin en büyük kemiğidir. Vücutta clavicula’dan sonra kemikleşen ilk uzun kemiktir.

Trochanter major’a; m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. piriformis, m. obturatorius internus, m. gemellus superior ve m. gemellus inferior insersiyo yapar.

Trochanter major’un iç yüzünde görülen fossa trochanterica’ya ise m. obturatorius externus yapışır.

Trochanter minor’a m. iliopsoas tutunur.

 

 

Collum femoris ile corpus femoris arasında yetişkinlerde yaklaşık 1250,çocuklarda ise yaklaşık 1600lik bir açı vardır. Bu açıdaki artışlar coxa valga adı ile bilinir ve bu durum konjenital kalça çıkıklarında görülür. Açıdaki azalmalara ise coxa vara denir ve femur boynu kırıklarında olur.

Femur gövdesinin alt 1/3 distal kısmının kırıkları, a. poplitea’da basıya neden olarak bacak ve ayağa kan gidişini etkileyebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir