Skip to main content

GIS-GÜS

                              METABOLİZMA – ÜROGENİTAL SİSTEM

AĞIZ BOŞLUĞU

İki bölümde incelenir. 1. Vestibulum oris, 2. Cavitas oris propria

                    Ductus parotideus vestibulum oris’e açılır.

Cavitas oris propria’ya ductus submandibularis, ductus sublingualis major ve ductus sublinguales minores’lerin kanalları açılır. Arkada isthmus faucium isimli geçit ile oropharynx’e irtibatlanır. Bu geçit, iki taraf arcus palatoglossus arasındadır.

Vestibulum oris ile cavitas oris propria, son molar dişlerin arkasında irtibatlanır.

DUDAKLAR 

Dudakların arterleri; a. facialis’in labial dallarıdır. Venleri, v. facialis’e açılır. V. labialis superior’daki kan, v. angularis – v. supraorbitalis ve oftalmik venler aracılığı ile sinus cavernosus’a geçebilir.

Üst dudağın duyusunu n. infraorbitalis (n. maxillaris’in dalı), alt dudağın duyusunu ise, n. mentalis (n. mandibularis’in dalı) taşır.

Dudakların lenfi, submandibuler lenf düğümlerine gider.

YANAKLAR

Yanak kası, m. buccinator’dur. Parotis bezinin kanalı (ductus parotideus) m. masseter’in üzerinden geçip, m. buccinator’u delerek üst 2. molar diş seviyesinde vestibulum oris’e açılır.

DAMAK

                     Sert damak (palatum durum); 3/4 ön kısmını maxilla, 1/4 arka kısmını da palatin kemik oluşturur.

                     Yumuşak damak (palatum molle); kaslardan yapılmıştır. Serbest arka kenarının ortasından aşağıya doğru olan uzantıya uvula palatina (küçük dil) adı verilir.

Uvula’dan dile doğru ve farinks’e doğru uzanan kemer şeklinde iki oluşum vardır. Öndekine arcus palatoglossus, arkadakine arcus palatopharyngeus denir.

İki arkusun arasında kalan çukurda tonsilla palatina oturur. Arcus’lar içinde aynı isimli kaslar bulunur.

Eklemler

                                                              EKLEMLER

GENEL BİLGİLER

İki kemik arasında kurulu eklemlere articulatio simplex, ikiden fazla kemik arasında kurulu eklemlere de articulatio composita adı verilir.

Eklemler 3 grupta toplanır.

I. Articulationes fibrosae (synarthroses); hareketsiz eklemler

II. Articulationes cartilagineae (amphiarthroses); az hareketli eklemler

III. Articulationes synoviales (diarthroses); hareketli eklemler

I – ARTICULATIONES FIBROSAE (HAREKETSİZ EKLEMLER):Eklem yüzleri birbirlerine tam olarak uyar. Eklem kapsülü ve eklem boşluğu yoktur. 3 tipi vardır.

                    Sutura: Kafa kemikleri arasında bulunan eklemlerdir. Değişik şekilleri vardır.

a. Sutura serrata: İki parietal kemik arasındaki eklem. Örn. sutura sagittalis.

b. Sutura  squamosa: Temporal kemiğin skuamoz parçası ile parietal kemik arasındaki eklem,

c. Sutura plana: Sert damağı oluşturan maksilla ve palatin kemikler arasındaki eklem,

d. Sutura denticulata: Sutura serrata’ya benzer. Ancak ondan daha sıkıdır Örn. sutura lambdoidea.

e. Sutura limbosa: Sutura denticulata + sutura squamosa. Frontal ve parietal kemikler arasındaki eklem Örn. sutura coronalis.

f. Schindylesis: Sfenoid kemiğin rostrum sphenoidale’si ile vomer arasındaki eklem.

Syndesmosis: Kemik yüzlerini birbirine ligamentler bağlar. Articulatio tibiofibularis distalis en iyi örneğidir.

Gomphosis: Diş kökleri ile çene kemikleri arasındaki eklem Örn.  Syndesmosis dentoalveolaris. Vücuttaki tek örneğidir.

II – ARTICULATIONES CARTILAGINEAE (AZ HAREKETLİ EKLEMLER): İki tipi vardır.

                    Synchondrosis (primer kartilaginöz eklem): Eklem yüzleri arasında hiyalin kıkırdak bulunur. İleri dönemde kemikleştiği için geçici bir eklem şeklidir. Bu yüzden bazı yazarlar tarafından hareketsiz eklemler grubunda incelenir.

Bazen kemikleşmez ve kalıcı olur. 1. kaburganın sternum’la yaptığı eklem (synchondrosis sternocostalis1).