Skip to main content

Kaslar

KOL KASLARI

M. CORACOBRACHIALIS

Scapula’daki processus coracoideus’tan başlar. Humerus gövdesine insersiyo yapar. Kola fleksiyon ve adduksiyon yaptırır. N. musculocutaneus seyri sırasında bu kası deler.

M. BRACHIALIS

Ulna’daki processus coronoideus’a ve tuberositas ulnae’ya insersiyo yapar. Önkolun esas fleksor kasıdır. Ön kolun fleksiyonu sırasında her zaman aktiftir ve primer olarak fleksiyonun devamından sorumludur.

M. BICEPS BRACHII

Önkolun en güçlü supinator kasıdır. Özellikle hızlı ve kuvvetli supinasyon’da aktiftir (bir tornavida ile vida sıkıştırılırken). Ayrıca önkola fleksiyon da yaptırır.

Uzun başının tendonu, sulcus intertubercularis’te seyreder ve omuz ekleminin içinden geçer. Kasın esas tendonu radius’taki tuberositas radii’ye insersiyo yapar.

           Aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus) denilen aponörotik yapıdaki diğer tendonu ise fascia antebrachii’ye karışır. Aponeurosis bicipitalis’in, üstünden v. mediana cubiti, altından ise a. brachialis ve n. medianus geçer.

? Üç kasın siniri de n. musculocutaneus’tur. N. musculocutaneus felcinde ön kola supinasyon hareketini n. radialis tarafından uyarılan m. supinator, fleksiyon hareketini ise yine n. radialis tarafından uyarılan m. brachioradialis yaptırır. M. brachioradialis aynı zamanda ön kola midpronasyon yaptırır.

N. musculocutaneus, kol kaslarına motor liflerini verdikten sonra n. cutaneus antebrachii lateralis adı ile el bileğine kadar ön kolun dış yüzünün deri duyusunu alır.

M. TRICEPS BRACHII

Önkolun esas ekstensor kasıdır. Üç başlı olan bu kas, n. radialis tarafından uyarılır ve ulna’daki olecranon’a insersiyo yapar.

Tuberculum infraglenoidale’den başlayan uzun başı (caput longum), m. teres major ile m. teres minor arasından geçerek, bu iki kas ve humerus arasında kalan kama şeklindeki boşluğu ikiye böler.

SPATIUM AXILLARE LATERALE (HUMEROTRICIPITAL ARALIK, QUADRANGULAR ARALIK)

Lateralden humerus, medialden caput longum, üstten m. teres minor ve m. subscapularis, alttan da m. teres major ile sınırlanan bu aralıktan, n. axillaris ile a.v. circumflexa humeri posterior geçer.

SPATIUM AXILLARE MEDIALE (SCAPULOTRICIPITAL ARALIK, TRIANGULAR ARALIK)

Lateralden caput longum, üstten m. teres minor ve alttan m. teres major ile sınırlanan bu aralıktan, a.v. circumflexa scapulae geçer.

ÖNKOL KASLARI

FLEKSOR GRUP KASLAR

Bu kaslardan m. flexor carpi ulnaris ile m. flexor digitorum profundus’un ulnar yarımı n. ulnaris ile, geriye kalanların hepsi n. medianus tarafından uyarılır.

M. PALMARIS LONGUS

Tendonu, palmar yüz derisine ve aponeurosis palmaris’e insersiyo yapar.

Kasın tendonu n. medianus’u örter ve bu nedenle sinir için yararlı bir kılavuzdur. El bileği yaralanmalarının cerrahi tedavisinde kasın tendonu n. medianus ile karıştırılabilir.

 

M. PRONATOR TERES

İki başı vardır. N. medianus iki baş arasından geçer. Kasta meydana gelen hipertrofi siniri sıkıştırarak pronator sendrom’a neden olabilir.

Önkola pronasyon ve fleksiyon yaptırır. Ancak sadece hızlı ve kuvvetli pronasyon hareketinde çalışır. Diğer pronator kas olan m. pronator quadratus, pronasyon hareketinin her devresinde aktiftir.

FOSSA CUBITI

Dirsek ekleminin önünde yer alan üçgen şeklinde çukur bir alandır.

Sınırları

Lateralde; m. brachioradialis

Medialde; m. pronator teres

Tabanı; humerus’un iki epikondilini birleştiren transvers hat

Çatısı ;  deri, fascia ve bicipital aponeurosis (lacertus fibrosus)

Fossa’nın döşemesini, dışta m. supinator, içte m. brachialis yapar.

           Fossa’da medialden – laterale doğru; n. medianus, a. brachialis ve uç dalları (a. ulnaris ve a. radialis), m. biceps brachii’nin tendonu, n. radialis ve onun derin dalı vardır. Fossa’nın çatısını yapan yüzeyel fasiya içinde bir yada iki tane supratrochlear (cubital) lenf düğümü bulunur. V. mediana cubiti çatısından geçer. V. cephalica fossa’nın çatısının lateral kenarında, v. basilica ise medial kenarında yukarı doğru seyreder. N. ulnaris ile n. musculocutaneus’un fossa ile ilgisi yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir