Skip to main content

Kaslar

               Derin inspiryum’da ve kuvvetli ekspiryum’da (öksürme, aksırma gibi durumlarda) çalışır.

? Bir yere tırmanırken (örn. barfiks çekerken) m. pectoralis major’un sternokostal parçası,m. teres major ve m. deltoideus’un arka lifleri ile birlikte gövdeyi yukarı ve öne doğru çeker.

Bu kasın fonksiyon kaybında kişiler koltuk değneği kullanamaz. Omuz koltuk değneği tarafından yukarı doğru itilir. Aynı zamanda kişiler bir yere tırmanırken gövdelerini de kaldıramazlar.

                M. teres major ile birlikte plica axillaris posterior’u oluşturur.

OSKÜLTASYON ÜÇGENİ

Dışta; scapula’nın medial kenarı, içte; m. trapezius’un dış kenarı ve aşağıda; m. latissimus dorsi’nin üst kenarı ile sınırlanan bu üçgenin tabanında m. rhomboideus major bulunur.

 

PETIT ÜÇGENİ (TRIGONUM LUMBALE)

Altta crista iliaca, içte m. latissimus dorsi ve dışta m. obliquus externus abdominis tarafından sınırlanan bu üçgen, lumbal hernilerin geliştiği zayıf bir bölgedir. Tabanını m. obliquus internus abdominis yapar.

M. LEVATOR SCAPULAE –  M. RHOMBOIDEUS MAJOR – M. RHOMBOIDEUS MINOR

               N. dorsalis scapulae tarafından uyarılan bu kaslar, scapula’nın medial kenarının dış yüzüne insersiyo yaparlar (romboid kasların antagonisti olan m. serratus anterior, aynı kenarın iç yüzüne insersiyo yapar).

Scapula’nın medial kenarını içe ve yukarı çekerler. Böylece m. pectoralis minor ile birlikte scapula’ya aşağı doğru rotasyon yaptırarak, cavitas glenoidalis’i aşağıya baktırırlar.

               M. levator scapulae, omuz üzerinde bir yük taşırken omuzun çökmesini önlemede m. trapezius’a yardım eder. Romboid kaslar, kaldırılmış üst ekstremiteyi kuvvetle indirirken (balyozla bir kazık çakarken) kullanılır.

M. PECTORALIS MAJOR

Humerus’taki crista tuberculi majoris’e insersiyo yapar. N. pectoralis medialis ve lateralis tarafından uyarılır.

Kola adduksiyon ve iç rotasyon yaptırır. Klavikular parçası kola fleksiyon yaptırır.

Fossa axillaris’in ön duvarının büyük kısmını yapar. Kasın lateral kenarı plica axillaris anterior’u oluşturur.

Derin inspiryumda aktiftir.

DELTOPEKTORAL ÜÇGEN (FOSSA INFRACLAVICULARIS)

Clavicula’nın 1/3 dış parçasının altıında yerleşmiş küçük bir üçgen alandır.

Clavicula’nın 1/3 dış kısmı, – m. pectoralis major, – m. deltoideus ile sınırlanır.

İçinden v. cephalica geçer. Bu ven, v. axillaris’e dökülür.

M. PECTORALIS MINOR

Fascia clavipectoralis tarafından sarılır. Scapula’daki processus coracoideus’a tutunan üç kastan (m. coracobrachialis ve m. biceps brachii, caput breve) birisidir.

              N. pectoralis medialis ve lateralis tarafından uyarılır. Scapula’ya aşağı doğru rotasyon yaptırarak cavitas glenoidalis’i aşağıya baktırır.

M. pectoralis minoraxilla’daki oluşumlar için önemli bir işarettir. A.v. axillaris kasın arkasından geçer. A. axillaris, bu kasla olan komşuluğuna göre üç bölüme ayrılarak incelenir. Kas, derin inspiryum’da aktiftir.

M. SUBCLAVIUS

Clavicula’nın altındadır. Fascia clavipectoralis tarafından sarılır. Omuzun hareketleri sırasında clavicula’yı tespit eder. Clavicula kırıklarında plexus brachialis dallarını ve a.v. subclavia’yı korur. Halat çekme gibi benzeri hareketlerde clavicula’nın sternal başının sternoclavicular eklemden çıkmasını önler.

FASCIA CLAVIPECTORALIS

                N. pectoralis lateralis, a.v. thoracoacromialis,v. cephalica ve nodi infraclaviculares’in (nodi deltopectorales) efferent damarları tarafından delinir.

M. SERRATUS ANTERIOR

İlk sekiz kaburganın dış yüzlerinden başlar, scapula’nın medial kenarının tümüne insersiyo yapar. N. thoracicus longus (Bell siniri) tarafından uyarılır.

Yumruk atma hareketi sırasında aktif olduğu için boksör kası adı ile bilinir.

Angulus inferior’u aşağıya ve dışa çekerek cavitas glenoidalis’i yukarı baktırır. Böylece kolun başın üzerine kaldırılmasını (hiperabduksiyon) sağlar. Bu hareket sırasında m. trapezius ona yardım eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir