Skip to main content

Kaslar

1. M. STERNOHYOIDEUS

Dil, farinks ve larinks’in hareketleri sırasında hyoid kemiği sabitler. Bu nedenle çiğneme ve konuşmada önemli rol oynar.

2. M. OMOHYOIDEUS

İki karınlı bir kastır. Scapula’ya tutunması olan tek hyoid kastır.

M. omohyoideus, boyun ön ve arka üçgenlerini daha küçük üçgenlere ayırır.

3. M. STERNOTHYROIDEUS

Laringeal girişi açar.

4. M. THYROHYOIDEUS

Yutma sırasında laringeal girişi kapatarak lokmanın larinks’e girmesini önler.

BOYUN ÜÇGENLERİ

Boyun, m. sternocleidomastoideus ile ön ve arka olarak 2 üçgen bölgeye ayrılır.

I – BOYUN ÖN ÜÇGENİ

Boyun ön üçgeni m. digastricus’un ön ve arka karnı ile m. omohyoideus’un üst karnı tarafından birisi tek, üçü çift 4 küçük üçgene ayrılır.

TRIGONUM MUSCULARE

Sınırları

Alt kenarını; m. sternocleidomastoideus’un ön kenarı

Üst kenarını; m. omohyoideus’un venter superioru

Ön kenarını; hyoid kemikten sternum’a uzanan median hat yapar.

Hiyoid altı kaslar, larinks, trakea, tiroid bezi ve paratiroid bezler bu üçgendedir.

TRIGONUM CAROTICUM

Sınırları

Arka kenarını; m. sternocleidomastoideus’un ön kenarı

Alt kenarını; m. omohyoideus’un venter superioru

Üst kenarını; m. stylohyoideus ve m. digastricus’un venter posterior’u yapar.

           Karotid üçgen içinde bulunan oluşumlar; a. carotis communis ve uç dalları olan a. carotis externa ve interna, a. carotis externa’nın dalları (a. facialis, a. lingualis, a. thyroidea superior, a. occipitalis, a. pharyngea ascendens) ve karşılıkları olan aynı isimli venler, v. jugularis interna, n. hypoglossus, ansa cervicalis’in radix superioru, n. vagus, n. laryngeus internus ve externus, derin servikal lenf düğümleri

TRIGONUM SUBMENTALE (SUPRAHYOİD ÜÇGEN)

           Tek olan boyun üçgenidir. İki taraf m. digastricus’un venter anterior’ları ile hyoid kemiğin gövdesi arasındadır.

İçinde; submental lenf düğümleri ile v. jugularis anterioru oluşturmak için birleşen bir kaç küçük ven vardır.

TRIGONUM SUBMANDIBULARE (DIGASTRIK ÜÇGEN)

Sınırları

Yukarıda; mandibula’nın alt kenarı

Arkada; m. digastricus’un venter posterioru ve m. stylohyoideus

Önde, m. digastricus’un venter anterioru

           Üçgen içinde; glandula submandibularis, a.v. facialis, a.v. submentalis, a.v.n. mylohyoideus, submandibular lenf düğümleri, parotis bezinin alt kısmı, a. carotis externa, a. carotis interna, v. jugularis interna, n. vagus, n. hypoglossus, n. glossopharyngeus bulunur.

II – BOYUN ARKA ÜÇGENİ

M. sternocleidomastoideus’un arka kenarı, m. trapezius’un ön kenarı ve clavicula’nın 1/3 orta parçası ile sınırlanır. Boyun arka üçgeni, m. omohyoideus’un venter inferior’u ile üst ve alt iki üçgene ayrılır.

TRIGONUM OCCIPITALE

Daha büyük olan üstteki üçgendir.

Sınırları

Önde; m. sternocleidomastoideus’un arka kenarı

Arkada; m. trapezius’un ön kenarı

Altta; m. omohyoideus’un venter inferioru

          Üçgen içinde; a. occipitalis, n. accessorius, v. jugularis externa, plexus cervicalis’in deri dalları, a.v. transversa colli (cervicis), plexus brachialis’in üst bölümü, a.v.n. suprascapularis ve lenf düğümleri bulunur.

TRIGONUM SUPRACLAVICULARE (OMOCLAVICULAR ÜÇGEN)

Daha küçüktür. Bu üçgenin bulunduğu yere uyan çukur, fossa supraclavicularis major adı ile bilinir.

Sınırları

Önde; m. sternocleidomastoideus’un arka kenarı

Yukarıda; m. omohyoideus’un venter inferioru

Altta; clavicula yapar.

           Üçgenin içinde; a. subclavia’nın 3. parçası, plexus brachialis’in trunkus’ları, a.v. transversa colli (cervicis), a.v. suprascapularis ve lenf düğümleri bulunur. V. jugularis externa, bu üçgenin tavanını deler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTEBRAL KASLAR

LATERAL VERTEBRAL KASLAR

M. SCALENUS ANTERIOR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir