Skip to main content

Kaslar

M. ORBICULARIS ORIS

Emme sırasında yada ıslık çalarken kullanılır. Konuşma ve çiğneme hareketlerinde çalışır. M. buccinator ile birlikte yiyeceğin dişler arasında tutulmasına yardım eder. Bu nedenle fonksiyon yönünden m. buccinator’la benzerdir.

M. PLATYSMA

              Ağzın açılmasına yardım eder. Altından v. jugularis externa geçer. Korku, üzüntü ve sürpriz ifadelerinde ağız köşelerini ve alt dudağı aşağıya çeker.

M. BUCCINATOR

Yüz kaslarının en derinde olanıdır. Ductus parotideus, bu kası deler ve üst 2. molar diş seviyesindevestibulum oris’e açılır. Çiğneme ve yutmaya yardım eder. Emme ve üfleme hareketlerini yaptırır. Trompet ve saksafon gibi müzik aletlerinin çalınmasında önemli fonksiyonu vardır. Bu nedenle üfleme kası olarakta bilinir.

RAPHE PTERYGOMANDIBULARIS

Fibröz bir yapıdır. Arkada m. constrictor pharyngis superior, önde de m. buccinator için tutunma yeri oluşturur.

ÇİĞNEME KASLARI

Her bir tarafta dört tanedir. N. mandibularis’in kasla aynı isimli dalları tarafından uyarılırlar.

M. MASSETER

Kasın üstünden ductus parotideus ve n. facialis’in dalları geçer.

M. TEMPORALIS

M. PTERYGOIDEUS LATERALIS

İki başlıdır ve başlar arasından a. maxillaris ile n. buccalis geçer. Ağzı açan tek çiğneme kasıdır.

?M. digastricus’un venter anterior’u, m. geniohyoideus, m. mylohyoideus ve m. platysma mandibula’yı aşağı çeker ve ağzı açar.

M. PTERYGOIDEUS MEDIALIS

BOYUN KASLARI

              Vagina carotica, lamina superficialis’in kalınlaşması ile oluşan bu kılıf içinde; medialde a. carotis communis ve a. carotis interna, lateralde v. jugularis interna, arkada n. vagus ve önde ansa cervicalis bulunur. Derin boyun lenf düğümleri v. jugularis interna’nın anterolateralinde olarak kılıf boyunca dizilidir.

M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS

Manubrium sterni ve clavicula’dan iki başla başlar, processus mastoideus’a insersiyo yapar. İki başın origoları arasında kalan çukura fossa supraclavicularis minor adı verilir.

Boynun anahtar kasıdır. Boynu ön ve arka olarak iki üçgen alana ayırır.

V. jugularis externa ve n. auricularis magnus, kasın üstünde seyreder. Vagina carotica, plexus cervicalis ve a. subclavia kasın altındadır.

N. accessorius’un spinal parçası tarafından uyarılır.

Tek taraflı çalıştığında başı çalıştığı tarafa eğer ve yüzü karşı tarafa baktırır. İki taraflı çalıştığında başa ekstensiyon yaptırır.

                Torticollis, m. sternocleidomastoideus’un kontraktürü sonucu oluşan boynun postural bir deformitesidir.

HİYOİD ÜSTÜ KASLAR (SUPRAHİYOID KASLAR)

            Bu kaslar, genel olarak hyoid kemiği kaldırırlar.

1. M. DIGASTRICUS

İki karınlı bir kastır. Venter anterior, 1. brankial arkustan, venter posterior ise 2. brankial arkustan gelişir. Bu nedenle venter anterior n. trigeminus’un dalı olan n. mandibularis’ten, venter posterior da  n. facialis tarafından uyarılır.

2. M. STYLOHYOIDEUS

3. M. MYLOHYOIDEUS

Ağız boşluğunun tabanını yapar.

Üst yüzü glandula sublingualis ve ganglion submandibulare ile komşudur.

4. M. GENIOHYOIDEUS

Ağız tabanını kısaltır, farinks’i genişletir.

HİYOİD ALTI KASLAR (İNFRAHİYOID KASLAR)

Yutma ve konuşma sırasında hyoid kemiği aşağı çekerler. Bu nedenle suprahyoid kasların antagonistidirler. M. thyrohyoideus C1 spinal sinir, diğerleri ansa cervicalis tarafından uyarılır.

ANSA CERVICALIS (ANSA HYPOGLOSSI)

            C2,3 spinal sinirlerin ön dalları tarafından oluşturulan radix inferior (n. descendens cervicalis) ile, önce n. hypoglossus’a katılan ve sonra tekrar ondan ayrılan C1 spinal sinirin ön dalının oluşturduğu radix superior’un (n. descendens hypoglossi) birleşmesi ile meydana gelir. Vagina carotica’da gömülü olup, m. omohyoideus’un ara tendonunun üstündedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir