Skip to main content

Kaslar

 

CANALIS INGUINALIS

Karın ön duvarının alt parçasında ligamentum inguinale’ye paralel seyirli, oblik bir pasajdır. Her iki cinsde de vardır. Adultlerde ortalama uzunluğu 4 cm dir. Kadınlarda daha küçüktür. Kanalın iki açıklığı vardır.

                 Anulus inguinalis profundus, fascia transversalis’deki bir açıklıktır. Medialinde inferior epigastrik damarlar ve ligamentum interfoveolare (Hesselbach ligamenti) vardır.

                Anulus inguinalis superficialis ise m. obliquus externus abdominis’in aponörozunda bulunan üçgen şeklinde bir açıklıktır.

Testisler 28. haftada kanaldan geçmeye başlar ve yaklaşık 4 hafta sonra (32. haftada) scrotum’a iner ve kanal kontrakte olur.

 

 

 

 

 

 

CANALIS INGUINALIS’İN DUVARLARI

Ön duvarı; tüm uzunluğunca m. obliquus externus abdominis’in aponörozu yapar. Dış 1/3 lük kısmı iç oblik karın kasının lifleri ile kuvvetlendirilmiştir. Bu duvar, anulus inguinalis profundus’un karşısındadır.

Arka duvarı;fascia transversalis yapar. Kanalın en zayıf duvarıdır. Ligamentum reflexum ve falx inguinalis (tendo conjunctivus) duvarı kuvvetlendirir. Bu duvar, anulus inguinalis superficialis’in karşısındadır.

Alt duvarı (tabanı);lig. inguinale ve lig. lacunare yapar

Üst duvarı (çatısı);m. obliquus internus abdominis ile m. transversus abdominis’in en alt lifleri tarafından oluşturulur.

İnguinal kanaldan: erkeklerde funiculus spermaticus (içinde ductus deferens, a. ductus deferentis, a. testicularis, v. testicularis yada plexus pampiniformis, m. cremaster, a. cremasterica, lenf damarları, processus vaginalis’in kalıntıları ve otonom sinirler bulunur), kadınlarda lig. teres uteri geçer. Ayrıca her iki cinste orta olarak n. ilioinguinalis ile n. genitofemoralis’in genital dalı geçer.

 

VAGINA MUSCULI RECTI ABDOMINIS (REKTUS KILIFI)

M. obliquus internus abdominis’in aponörozu m. rectus abdominis’in dış kenarında iki yaprağa ayrılır. Ön yaprak m. rectus abdominis’in önünden geçer ve m. obliquus externus abdominis’in aponörozu ile birleşerek kılıfın ön duvarını oluşturur. Arka yaprak ise kasın arkasından geçer ve m. transversus abdominis’in aponörozu ile birleşerek fascia transversalis’le birlikte kılıfın arka duvarını yapar. Ön ve arka duvarlar, rektus kasının medial kenarında linea alba’ya katılır ve kılıfı tamamlar.

Umbilicus ile symphysis pubica arası orta noktada kılıfın arka duvarı linea arcuata (Douglas’ın semisirküler çizgisi) denilen bir kavis yapar ve ön yaprağa karışır. Linea arcuata’nın altında üç kasın aponörozu rektus kasının önünde bulunur. Kılıfın arka duvarını linea arcuata’nın altında sadece fascia transversalis yapar.

Rektus kılıfı içinde bulunan yapılar

 • M. rectus abdominis
 • M. pyramidalis
 • A.v. epigastrica superior ve inferior’lar
 • Alt 5 interkostal sinirlerin son kısımları ve v.a.n. subcostalis.


KARIN DUVARI TABAKALARI VE DERİVASYONLARI

 

 • DERİ
 • FASCIA SUPERFICIALIS; İKİ YAPRAKLIDIR.
 • CAMPER FASİYASI; DIŞ (YADA ÜST) YAPRAK

M. DARTOS (TUNICA DARTOS)

 • SCARPA FASİYASI; İÇ (YADA ALT) YAPRAK

LİG. FUNDIFORME PENIS

 • FASCIA PROFUNDA (GALLAUDET FASİYASI)
 • LİG. SUSPENSORIUM PENIS (CLITORIDIS)
 • M. OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINIS’İN APONÖROZU
 • FASCIA SPERMATICA EXTERNA;FUNICULUS SPERMATICUS’UN EN DIŞ TABAKASIDIR
 • LIG. INGUNIALE (POUPART BAĞI);İKİ LİGAMENT DOĞURUR.

1. LIG. LACUNARE (GIMBERNAT BAĞI)

                                   LIG. PECTINEUM’U (COOPER BAĞI) DOĞURUR.

2. LIG. REFLEXUM ( COLLES BAĞI)

İnguinal kanalın dış ağzı (ANULUS INGUINALIS SUPERFICIALIS) bu kasın aponörozu üzerindedir.

 • M. OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS’İN APONÖROZU
 • FALX INGUINALIS (TENDO CONJUNCTIVUS);KISMEN KATILIR.
 • FASCIA CREMASTERICA; FUNICULUS SPERMATICUS’UN ORTA TABAKASIDIR
 • M. CREMASTER (KASIN EN ALT LİFLERİ TARAFINDAN OLUŞTURULUR)
 • M. TRANSVERSUS ABDOMINIS’İN APONÖROZU

FALX INGUINALIS (TENDO CONJUNCTIVUS);ESAS OLARAK BU KASIN APONÖROZU TARAFINDAN OLUŞTURULUR.

 • FASCIA TRANSVERSALIS
 • FASCIA SPERMATICA INTERNA;FUNICULUS SPERMATICUS’UN EN İÇ TABAKASIDIR.
 • LIG. INTERFOVEOLARE (HESSELBACH BAĞI)

Fascia transversalis, toraks duvarının iç yüzünü örten FASCIA ENDOTHORACICA ile devamlılık gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir