Skip to main content

Kaslar

            Arka duvarı (çatısı); deri ve fasiya.

Fossa içinde; a.v. poplitea, v. saphena parva, n. fibularis communis, n. tibialis, n. cutaneus femoris posterior, n. obturatorius’un genikular dalları, konnektiv doku ve popliteal lenf düğümleri bulunur.

 

M. POPLITEUS

Fossa poplitea’nın döşemesini yapan bu kasın başlangıç tendonu, diz eklemi içindedir (intrakapsüler). Tam ekstensiyonda bir bacak fleksiyona getirilirken hareketin başlangıcında meydana gelen diz eklemi kilitlenmesini çözer.

A. poplitea, bu kasın alt kenarında a. tibialis anterior ve a. tibialis posterior denilen uç dallarına ayrılır. Bu arterlere eşlik eden aynı isimli venler, aynı seviyede birleşerek v. poplitea’yı oluşturur.

M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS

M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS

M. TIBIALIS POSTERIOR

Fleksor grup kasların en derinde yer alanıdır. A.v. tibialis anterior, n. tibialis ve a.v. fibularis bu kasın üzerinde aşağı doğru seyreder.

M. tibialis anterior ile birlikte ayağın esas invertör kasıdır.

Sonuç tendonu en fazla yere tutunma gösteren bacak kasıdır.

Arcus longitudinalis medialis’in devamlılığında önemli rol oynar.

AYAK BİLEĞİNDEKİ RETİNAKULUMLAR

Fascia lata’nın bacaktaki devamı olan fascia cruris, ayak bileğinde kalınlaşarak retinakulumları yapar.

Retinaculum musculorum extensorum superius

Retinaculum musculorum extensorum inferius

Ayak bilğeğinin ön tarafındadırlar.

Bu retinakulum’ların yüzeyelinden (önünden) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

 • N. fibularis (peroneus) superficialis
 • N. saphenus
 • V. saphena magna

Retinaculum musculorum flexorum

Altından (arkasından) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

 • M. flexor hallucis longus’un tendonu
 • N. tibialis                        ?Fibular kaslar ve m. triceps surae’nın (m. soleus ve
 • A. v. tibialis posterior           m. gastrocnemius) tendonları geçmez.
 • M. flexor digitorum longus’un tendonu
 • M. tibialis posterior’un tendonu

 

Retinaculum musculorum fibularium (peroneorum) superius

Retinaculum musculorum fibularium (peroneorum) inferius

? N. saphenus ve v. saphena magna malleolus medialis’in önünden geçer.

? N. suralis, v. saphena parva ve m. peroneus longus ile brevis’in tendonları malleolus lateralis’in arkasından geçer.

AYAK KASLARI

M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS

Ayak sırtında bulunan bu kas, n. fibularis profundus tarafından uyarılır. En medialdeki parçasına bazen m. extensor hallucis brevis adı verilir.

AYAK TABANI (PLANTAR YÜZ) KASLARI

N. tibialis’in uç dalları olan n. plantaris lateralis ve n. plantaris medialis

tarafından uyarılan ayak tabanı kasları dört tabaka oluşturur.

N. plantaris medialis tarafından uyarılan plantar kaslar

 • M. abductor hallucis
 • M. flexor digitorum brevis
 • M. lumbricalis I
 • M. flexor hallucis brevis

? Bu kasların dışındaki plantar kaslar n. plantaris lateralis tarafından uyarılırlar.

I – BİRİNCİ TABAKA KASLARI

M. ABDUCTOR HALLUCIS: Plantar damar ve sinirlerin başlangıçlarını örter.

M. FLEXOR DIGITORUM BREVIS

M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI

II – İKİNCİ TABAKA KASLARI

Bu tabakada m. flexor hallucis longus ile m. flexor digitorum longus’un tendonları da bulunur.

M. FLEXOR ACCESSORIUS (M. QUADRATUS PLANTAE)

Kasın sonuç tendonu m. flexor digitorum longus’un tendonunun lateral kenarına insersiyo yapar. Ligamentum plantare longum, bu kasın iki başı arasından geçer.

? A.v.n. plantaris medialis, m. abductor hallucis ile m. flexor digitorum brevis arasında, a.v.n. plantaris lateralis ise, başlangıçta m. flexor digitorum brevis ile m. quadratus plantae arasında, distalde ise; m. flexor digitorum brevis ile m. abductor digiti minimi arasındadır.

MM. LUMBRICALES

              M. flexor digitorum longus’un tendonlarından ayrılan dört küçük kastır. Fonksiyonları eldekilerle benzerdir. Birinci falankslara fleksiyon, diğerlerine ekstensiyon yaptırırlar.

III – ÜÇÜNCÜ TABAKA KASLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir