Skip to main content

Kaslar

M. GEMELLUS SUPERIOR

M. GEMELLUS INFERIOR

M. QUADRATUS FEMORIS

Dış rotator kasların en kuvvetlisidir.

ALT EKSTREMİTE’NİN BAZI KASLARININ FONKSİYONLARI

M. sartorius; uyluğa ve bacağa fleksiyon

M. tensor fasciae latae; uyuluğa fleksiyon ve iç rotasyon, bacağa ekstensiyon ve dış rotasyon

M. gracilis; uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon

İskiokrural kaslar (m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. biceps femoris); uyluğa ekstensiyon, bacağa fleksiyon

M. gastrocnemius; bacağa ve ayağa fleksiyon

UYLUK ARKA BÖLGESİNİN KASLARI

Hamstring kaslar, yada iskiokrural kaslar olarak bilinirler. Tuber ischiadicum’dan başlarlar, tibia ve fibula’ya insersiyo yaparlar. Hem kalça eklemi hem de diz eklemini çaprazladıkları için uyluğa ekstensiyon, bacağa da fleksiyon yaptırırlar.

Ayrıca bacak yarı fleksiyondayken yada uyluk ekstensiyondayken, m. biceps femoris bacağa dış rotasyon, m. semitendinosus ve m. semimembranosus da iç rotasyon yaptırır.

M. semitendinosus ve m. semimembranosus n. tibialis, m. biceps femoris ise n. ischiadicus tarafından uyarılır.

M. BICEPS FEMORIS

Bu kasın tendonu ile m. gastrocnemius’un lateral başı arasından n. fibularis communis geçer.

Caput longum n. tibialis, caput breve ise n. fibularis communis tarafından uyarılır. Bu nedenle alt ekstremite’de n. ischiadicus tarafından uyarılan tek kastır.

M. SEMITENDINOSUS

Sonuç tendonu pes anserinus’a katılır.

M. SEMIMEMBRANOSUS

Sonuç tendonu diz ekleminin dış ligamentlerinden birisi olan lig. popliteum obliquum’u oluşturur.

? N. tibialis yada n. ischiadicus felcinde bacak fleksiyonu n. femoralis tarafından uyarılan m. sartorius ile, n. obturatorius tarafından uyarılan m. gracilis tarafından yaptırılır.

BACAK KASLARI

ÖN BÖLGESİNİN KASLARI

            Ayağa dorsal fleksiyon (ekstensiyon) yaptırırlar. N. fibularis profundus tarafından uyarılırlar.

M. TIBIALIS ANTERIOR

Sonuç tendonu ayak ekstensiyon yaptığında ayak bileğini örten deride kabarıntı yapar. M. tibialis posterior ile birlikte ayağın esas invertör kasıdır.

Kas, ekstensiyon ve inversiyon birlikte yapıldığı zaman (yürüme sırasında) çok aktiftir. Arcus longitudinalis medialis’i destekler.

M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

N. fibularis profundus ve a.v. tibialis anterior, bu kas ile m. tibialis anterior arasında seyreder.

M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

M. FIBULARIS (PERONEUS) TERTIUS

Eversiyona yardım eder.


LATERAL BÖLGESİNİN KASLARI

                Ayağa eversiyon (pronasyon + abduksiyon) yaptırırlar. Ayağın esas evertör kaslarıdırlar. N. fibularis superficialis tarafından uyarılırlar. Sinir, fibular kaslar ile m. extensor digitorum longus arasında seyreder.

M. FIBULARIS (PERONEUS) LONGUS

Sonuç tendonu, arcus transversus’un devamlılığında en önemli yapıdır.

M. FIBULARIS (PERONEUS) BREVIS

Ayağın inversiyonunu sınırlar.

ARKA BÖLGESİNİN KASLARI

            N. tibialis tarafından uyarılırlar. Ayağa plantar fleksiyon (fleksiyon) yaptırırlar.

M. gastrocnemius, m. soleus ve m. plantaris, yürüme, dans etme ve parmaklar üzerinde dururken, vücut ağırlığına karşı topuğu kaldırırlar.

            M. gastrocnemius + M. soleus = M. triceps surae adı ile bilinir. Bacak arkasındaki kabarıntıyı yapar. Sonuç tendonları birleşip tendo calcaneus adı ile calcaneus’a yapışır. M. gastrocnemius, hem bacağa hem de ayağa fleksiyon yaptırır.

Caput laterale içinde bazen fabella denilen sesamoid bir kemik bulunur.

TENDO CALCANEUS (ACHILLES TENDONU)

M. gastrocnemius ile m. soleus’un tendonlarının birleşmesi ile oluşan ve calcaneus’un arka yüzüne yapışan, yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan bir tendondur. İnsan vücudunun en kuvvetli ve en kalın tendonudur. Tenis oyuncularında sık olarak yırtılır. Yırtılma genellikle insersiyo noktasının yaklaşık 5 cm yukarısından olur. Burası tendonun en zayıf yeridir.

 

FOSSA POPLITEA

Sınırları

Medialde; yukarıda; m. semimembranosus ve m. semitendinosus

aşağıda;   m. gastrocnemius caput mediale

Lateralde; yukarıda; m. biceps femoris

aşağıda;    m. gastrocnemius, caput laterale ve m. plantaris

            Ön duvarı (döşemesi); femur’un popliteal yüzü ve m. popliteus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir