Skip to main content

Kaslar

            Retinaculum musculorum flexorum: Karpal oluğu, bir kanal haline (canalis carpi) getirir.

Yüzeyelinden (önünden) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

 • N. medianus’un palmar deri dalı
 • M. palmaris longus’un tendonu
 • N. ulnaris’in palmar deri dalı
 • A. ulnaris
 • N. ulnaris
 • M. flexor carpi ulnaris’in tendonu

Altından (arkasından) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

 • M. flexor carpi radialis’in tendonu
 • M. flexor pollicis longus’un tendonu
 • N. medianus (Carpal tunnel sendromu; n. medianus’un tünel içinde sıkışması

sonucu oluşan bir tuzak nöropatidir.)

 • Üstte m. flexor digitorum superficialis’in, altta m. flexor digitorum

profundus’un tendonları

Retinaculum musculorum extensorum

Yüzeyelinden (önünden) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

 • N. radialis’in r. superficialis
 • V. cephalica
 • V. basilica
 • N. ulnaris’in dorsal deri dalı

Altından (arkasından) geçen oluşumlar; lateralden – mediale

Bu retinakulum’un altında 6 tane kanal vardır. Anatomik pozisyonda bu kanallardan lateralden – mediale;

 • I. kanaldan; m. abductor pollicis longus ile m. extensor pollicis brevis’in tendonları,
 • II. kanaldan; m. extensor carpi radialis longus ve brevis’in tendonları,
 • III. kanaldan; m. extensor pollicis longus’un tendonu,
 • IV. kanaldan; m. extensor digitorum ile m. extensor indicis’in tendonları,
 • V. kanaldan m. extensor digiti minimi’nin tendonu,
 • VI. kanaldan m. extensor carpi ulnaris’in tendonu geçer.

 

 

EL KASLARI

            Aponeurosis palmaris

Derin fasiya tarafından oluşturulan kalın, kuvvetli ve üçgen biçiminde bir yapıdır. M. palmaris longus’un tendonu bu aponöroza yapışır. Arcus palmaris superficialis bu aponörozun altındadır.

El parmaklarının hareketlerinden sorumlu olan bu kaslar, üç grupta toplanır.

I – BAŞ PARMAĞA HAREKET YAPTIRAN KASLAR (TENAR BÖLGE KASLARI)

M. ABDUCTOR POLLICIS BREVIS;siniri; n. medianus.

M. FLEXOR POLLICIS BREVIS; yüzeyel başı n. medianus, derin başı n. ulnaris tarafından uyarılır.

M. OPPONENS POLLICIS; n. medianus tarafından uyarılır.

M. ADDUCTOR POLLICIS; n. ulnaris tarafından uyarılan bu kasın, oblik ve transvers

olarak iki başı vardır. Transvers baş, baş parmak la ilgili kasların en derinde olanıdır.

               Arcus palmaris profundus, m. adductor pollicis’in oblik başının altındadır.

II – KÜÇÜK PARMAĞIN HAREKETLERİ İLE İLGİLİ KASLAR (HİPOTENAR BÖLGE KASLARI)

Bu kasların tümü n. ulnaris tarafından uyarılır.

M. ABDUCTOR DIGITI MINIMI

M. FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS

M. OPPONENS DIGITI MINIMI

M. PALMARIS BREVIS

Hipotenar kaslardan değildir, ancak bu bölgede yer alır. Hipotenar bölgenin yüzeyel fasiyası içinde ince, dörtgen bir kasdır. Altından geçen a. ulnaris ve n. ulnaris’in r. superficialis’ini korur. Avuç içini derinleştirir ve avucun ulnar taraf derisini buruşturur.

III – PARMAKLARA HAREKET YAPTIRAN KASLAR

MM. LUMBRICALES

M. flexor digitorum profundus’un tendonlarından başlayan dört kastır.

1. ve 2. lumbrikal kas n. medianus ile, 3. ve 4. lumbrikal kas ise n. ulnaris tarafından uyarılır. Bu kaslar, 2-5. parmakların proksimal falankslarına fleksiyon, diğer falankslarına ekstensiyon yaptırır. Yazı yazarken fonksiyon gören kaslardır.

MM. INTEROSSEI PALMARES

Metakarpal kemiklerin palmar yüzlerinden başlayan dört kastır (bazı kaynaklarda üç tane olarak verilir). Orta parmağın palmar interosseus kası yoktur.

Bu kaslar, sabit durumdaki üçüncü parmaktan geçen longitudinal eksene göre diğer parmaklara adduksiyon yaptırır (PAD; palmar-adduksiyon).

MM. INTEROSSEI DORSALES

Komşu metakarpal kemiklerin birbirlerine bakan taraflarından iki orijinle başlayan dört kastır. Birincisi bazen m. abductor indicis olarak isimlendirilir.

Kaslar iki orijinle başladıkları için, aralarında bir açıklık bulunur. Birinci kasın bu açıklığından a. radialis geçer. Diğerlerinden ise, arcus palmaris profundus’tan gelen perforan bir dal geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir