Skip to main content

KARBONHİDRATLAR

4-         Beyaz kan hücrelerinin fagositozu : Nötrofil ve monositlerde hem oksijene bağımlı hem de bağımlı olmayan bakteri öldürme mekanizmaları vardır. En etkilisi, oksijen bağımlı olmayan myeloperoksidaz sistemidir. Fagositoz olduktan sonra, NADPH oksidaz, moleküler oksijeni sürepoksite çevirir. Süperoksit, süperoksit dismutaz ile H2O2’e, bu da MPO ile klor iyonları kullanılarak hipokloride çevrilir ve bakteriler öldürülür.

 

Glukoz 6-P dehidrogenaz Eksikliği  :

 

Oksidan ajanların detoksifiye edilememesi ile oluşan hemolitik anemiyle karakterize genetik bir hastalıktır. İnsanlarda, hastalığa en çok neden olan enzim defektidir. X-bağımlıdır, G6PD’ı kodlayan gende çok sayıda mutasyon söz konusudur, tek avantajı hastaların malariaya dirençli olmaladırı.

 

Eritrositler, NADPH üretimi için tamamen HMŞ’na bağımlı olduklarından, en çok etkilenirler. G6PD’ın azalması, serbest radikal ve peroksit detoksifikasyonunu da bozar.

 

Pek çok hastada klinik belirti yoktur. Ancak, oksidan ilaçlar (primakin, aspirin, sulfonamidler, nitrofuranlar, fenasetin), baklagiller veya şiddetli bir enfeksiyon sonucunda hemolitik anemi ortaya çıkar.

 

G6PD eksikliğine yol açan mutasyonlar, genin kodlayıcı bölgesindeki nokta mutasyonlarıdır.

 

Üronik Asit Yolu (Glukuronik Asit Siklusu)

 

Bu yol aktive glukuronat sağlar. Bu da;

 

a)         Glukuronid oluşumu için kullanılır. Vücuttaki pek çok doğal maddeyle birlikte ilaçlar da, glukuronid türevleri şeklinde atılırlar. Bu detoksifikasyon sonucunda safra ya da idrarla atılabilirler. Ör : steroidler, bilirubin, morfin, salisilik a., mentol.

 

b)         Bazı polisakkaridlerin sentezi : Heparin gibi.

 

c)         Kondroitin sülfat sentezi (bir glikozaminoglikan)

 

d)        Askorbik asit (C vitamini) sentezi (insan dışında)

 

e)         Pentoz oluşumu ve nonfosforile şeker türevlerinin metabolizmasında kullanılır.

 

Reaksiyonlar  :

 

1-         G6-P’in üridin difosfat glukoza dönüşümü :

 

G6P ßà G1-P + UTP à UDP-glukoz

 

2-         UDP-glukozdan UDP-glukuronat oluşumu  :

 

UDP-glukoz  + Nad ßà NADH + H + UDP-glukoronat

 

3-         L-gulonat oluşumu : UDP-glukuronat, tüm sentez reaksiyonları için verici maddedir.bu sentezler için kullanılmazsa, serbset glukuronata çevrilir. Bu da, NADPH kullanılarak L-glonata dönüştürülür.

 

4-         L-gulonat + H à L-glonolakton + H2O

 

à2-keto-L-gulonolakton à askorbik asit

 

İnsanda, 2-keto-L-gulunolakton oluşmaz. Bunun yerine L-gulonat, L-ksiluloza çevrilir. Ancak HMŞ için D-formu gerektiğinden, D-ksiluloza çevrilir.

 

Fruktoz Metobolizması  :

 

Fruktoz, sukroz hidrolizi ile ortaya çıkan ve glukozdan sonra diyetle en fazla alınan şekerdir. Meyve, sebze ve bal’da da bulunur. Hücrelere alınması insilüne bağımlı değildir.

 

1-         Fruktozun fosforilasyonu : Hekzokinaz veya Fruktokinoz kataliziyle olur. Hekzokinaz tüm hücrelerde fosforilasyon yapar. Fruktoz için olan Km’si yüksektir. Bu nedenle, glukoz enzim satürasyonu için yeterlidir ve fruktoz düzeyleri anormal derecede yükselmedikçe, çok fazla fosforilasyon yapmaz. Fruktokinoz karaciğerde bulunur, fruktoz fosforilasyonu için başlıca yoldur. Böbrek ve ince barsakta da bulunur. Fruktoza ilgisi fazladır. Açlık-tokluk veya insülinden etkilenmez. Hekzokinazla F6-P, fruktokinozla F1-P oluşur.

 

2.         Fruktoz 1-P’in bölünmesi : Aldolaz B ile dihidroksiaseton P ve D-gliseraldehite bölünür. Glikolizdeki aldolazın bir izoenzimidir, en çok karaciğerde bulunur. DHAP, glikoz veya glukoneogeneze gidebilir. D-gliseraldahid ise, gliseraldehid 3-P’a fosferillenip glikoliz veya glukoneogeneze gidebilir. NAD bağımlı bir gliseraldehid dehidrogenazla, D-gliserata çevrilerek, serine dönüşebilir. Ya da, NADH bağımlı bir dehidrogenazla, gliserole redüklenip, fosforillenir. Gliserol 3-P, glukoneogenez veya trigliserid sentezinde kullanılır.

Friktoz metabolizması, fosfofruktokinaz basamağını atladığından glukoz metabolizmasından hızlıdır.

 

Fruktozun Özel Yolları  :

 

1-         Spermatozoa için başlıca enerji kaynağıdır ve seminal vezikülde glukozdan sentezlenir. 1. Enzim aldoz redüktaz, 2. Enzim sorbitol dehidrogenazdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir