Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

BETHESDA SINIFLAMASI
ASC Atipik skuamöz hücreler
ASC-US Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler
ASC-H Yüksek dereceli bir lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz hücreler
LGSIL Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon
HGSIL Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon
AGC Atipik glandular hücreler
AGC-NOS Başka bir şekilde sınıflanmamış atipik glandüler hücreler
AGC-neoplazi lehine Neoplazi lehine bulgular içeren atipik glandüler hücreler
AIS Endoservikal adenoksarsinoma in-situ

lgsıl

 

Kolposkop:

Servixi 6-40 kez büyüterek inceleme yöntemidir. Servix incelenmeden önce, % 3-5 lik asetik asit ile silinir.

Atipik epitel opak yada beyaz, normal epitel ise pembe görülür.

KOLPOSKOPİ ENDİKASYONLARI
Şüpheli görünen serviksİnvaziv kanser düşündüren sitoloji

Anormal servikal sitoloji (LGSIL, HGSIL, AGC)

Vulvar ve vajinal neoplazi

Yüksek riskli HPV infeksiyonu

Tekrarlayan yetersiz smear

Post-koital kanama

schill

Schiller testinde vajen ve servix iyot ile boyanır, iyot glikojen içeren dokularca tutulur. Yassı epitel glikojenden zengindir, oysa atipik ve glandüler epitel fakirdir, açık renkli görülür.

Ayrıca kesin olarak invaziv CA şüphesi ( postkoital kanama , inttermens kanama düzensiz vajinal akıntı, hipertrofiye Transisyonel zonu) kolposkopi endikedir

 

Biopsi:

CİN l (hafif displazi): Epitelin 1/3’lük kısmının tutulmuş olmasıdır.

CİN II (orta displazi): Epitelin 2/3’ünün tutulmuş olmasıdır.

CİN III (ağır displazi): Bir sıra epitel dışında tüm epitelin tutulmasıdır.

prognoz

 

Prognoz:

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ PROGNOZU
Regresyon Persistans CIN III’e Progresyon İnvaziv Kanser
 CIN I %60 %30 %10 <%1
 CIN II %40 %35 %20 %5
 CIN III %30 %48 %22

 

Karsinoma in situ:

İnvaziv karsinomdaki sitolojik atipinin gözlenmesine rağmen bazal membranın intakt olmasına denir. Tam kat epitel tutulumudur.

Mikroinvazyon:

Bazal membranın 5 mm derinlikte, 7 mm eninde sınırlar içindeki invazyonu olarak kabul edilir.

İnvazif Ca:

Bazal membranın aşılmasıdır.

Cone biopsi endikasyonları (Konizasyon)

Konizasyon Endikasyonları

Yetersiz kolposkopi (SCJ gözlenemiyor ise)

Yüksek gradeli servikal sitoloji (HGSIL)

Serviks mikroinvazif kanseri veya şüphesi (CIN 3)

Histoloji-sitoloji-kolposkopi uyumsuzluğu

NOT:

           Cone biopsi CIN III ve mikroinvaziv servix kanserinin hem tanısını koyar. Hem de  tedavisini sağlar.

Tedavi:

CİN l ve II tedavisinde takip veya elektrokoterizasyon, kriyoterapi uygulanabilir.

CİNlll’te konizasyon veya histerektomi yapılır.

Servikste yer alan hafif displazilerden (CİN l) %60-70 oranında spontan olarak regrese olurlar.

Ciddi displazilerden ise CİN III %12 oranında servikal kansere ilerler.

1. Krioterapi: Destrüktif etkisi ani ısı düşmesi ile ilişkilidir

2. Laser vaporizasyon

3. Soğuk kon biopsisi

4. Elektrokoagülasyon diatermi

5. Soğuk koagülasyon

6. LEEP (Loop elektrocerrahi exisyon işlemi)

7. Histerektomi: En yüksek başarı oranına sahiptir. CİN lezyonlannda küratif tedavidir. Çocuk isteği olamayan .ileri derecede CİN lezyonu olan yada ileride histerektomi gerektirecek hastalığı olanlarda ( dismenore, endometriosis) histerektomi endikedir.

 

Korunma: HPV aşısı

HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruma sağlar.

L1 kapsid proteini içerir.

6 aylık bir süre içinde 3 doz (0-2-6) olarak uygulanır.

İlk kez seksüel aktivite öncesi yapılmalıdır.

Aşının koruma süresinin 5 yıl

           

SERVİKS KANSERİ

Kanser genellikle squamocolumnar bileşkede en sık rastlanılır. Çünkü bu zonda mitotik aktivite daha belirgindir.

Servikste en sık yassı epitel hücreli kanser görülmektedir.

Sınıflama:

I. Epitelyal tümörler:

A) Skuamöz Hücreli Karsinom: En sık görülen invaziv kanserdir (% 80)

Büyük hücreli non-keratinize (en sık)

Büyük hücreli keratinize (prognozu iyi)

Küçük hücreli (en nadir, en malign)[% 33’ü nöroendokrin markera (nöron spesifik enolaz, kromogranin) sahiptir. Kalanı ise epitelial markerlara (sitokeratin, epitelial membran antijeni) sahiptir.

B) Adenokarsinom: (%20-25) 35 yaşın altında OKS kullananlarda belirgin artış sözkonusudur.
Tedavi öncesi CA-125 düzeyleri prognostik önem taşır.

Müsİnöz adenokarsinom (%80)

Endometrioid adenkarsinom (% 30)

Berrak hücreli adenokarsinom (% 4)

Seröz papiller adenokarsinom

Adenoma malignum (minimal deviasyonlu adenoca %1)

C)  Diğer epitelyal tümörler: (% 5)

Adenoskuamöz karsinom

Adenoid kistik karsinom (silindroma) (yavaş büyür, AC’e metastaz yapar)

Glassy hücre (camsı hücreli) karsinomu (kötü prognozlu)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir