Skip to main content

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

1- Yenidoğanın erken hipokalsemisi:

Hayatın ilk 5 günü içinde görülür ve fizyolojik hipokalseminin değişik nedenlerle uzaması ve/veya şiddetlenmesi ile ortaya çıkar.

• Alım eksikliği• DAB

• Perinatal stres (asfiksi)• Alkaloz• Furosemid tedavisi

• Kan  transfüzyonu

 

 

2- Yenidoğanın geç hipokalsemisi:

  • Aşırı fosfor yükü (en sık)
  • Mg eksikliği
  • D vit yetersizliği
  • Fototerapi
  • Renal yetmezlik
  • Pseudohipoparatiroidi
  • Hipoparatiroidi

     a) Geçici hipoparatiroidi

     b) Kalıcı hipoparatiroidi

        1. İzole konjenital

        2. DiGeorge sendromu

        3. Zelweger sendromu, VATER sendromu, CHARGE sendromu

     c) Sekonder hipoparatiroidi

       1. Gr (-) sepsis

       2. Wilson hastalığı

       3. AIDS

Semptomlar:

Konvülsiyon, apne, siyanoz, tiz sesli ağlama’dır. Konvülsiyonlar fokal yada jeneralize olabilir.

Tedavi:

PO veya IV Ca verilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir